Securitas

Securitas AB Delårsrapport januari–september 2022

Juli–september 2022 · Försäljning 36 013 MSEK (27 338) · Organisk försäljningstillväxt 7 procent (4) · Rörelseresultat före avskrivningar 2 330 MSEK (1 605) · Rörelsemarginal 6,5 procent (5,9) · Jämförelsestörande poster –414 MSEK (–120), hänförliga till de tidigare kommunicerade trans-formationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security · Vinst per aktie 2,46 SEK (2,15)* · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 3,24 SEK (2,34)* · Rörelsens kassaflöde 122 procent (75) Januari-september 2022 · Försäljning 95 146 MSEK (79 651) · Organisk

Läs hela inlägget

2022

.

11

.

08

Alla Nyheter & Rapporter

AAK stärker sin position i sydöstra Indien genom förvärv av Arani Agro Oil

AAK
 — 
2022
.
11
.
25
AAK har förvärvat 100 procent av aktierna i Arani Agro Oil Industries Ltd. Förvärvet är i linje med AAK:s strategi att expandera geografiskt och öka marknadsandelen på den indiska marknaden för specialoljor och specialfetter. Arani bedriver verksamhet från Kakinada hamn på Indiens sydöstra kust. För att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten planerar AAK att investera 200-300 miljoner kronor, inklusive förvärvet, i produktionsanläggningen under de kommande åren. Investeringarna kommer att bidra till utvecklingen av närområdet samt att AAK kommer att utvidga sitt nuvarande
Läs mer →

ASSA ABLOYs klimatmål bekräftade som vetenskapligt baserade

Assa Abloy
 — 
2022
.
11
.
16
ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har fått sina hållbarhetsmål bekräftade av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Under 2020 lanserade ASSA ABLOY ambitiösa hållbarhetsmål för att avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan, halvera de absoluta utsläppen till 2030 och vara klimatneutrala senast år 2050. SBTi har nu bekräftat att ASSA ABLOYs mål för att minska utsläppen ligger i linje med kraven för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5°C, enligt den senaste klimatvetenskapen och målet i Parisavtalet. ”Hållbarhet kommer att vara
Läs mer →

Hexagons R-evolution möjliggör blåa koldioxidkrediter för världens största sjögräsekosystem

Hexagon
 — 
2022
.
11
.
14
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att R-evolution, Hexagons affärsenhet för hållbar innovation och investeringar i greentech, har vunnit ett kontrakt för flerdimensionell kartläggning av Bahamas kustområden. Kartläggningen är en viktig del i ett större initiativ att skydda och återställa marina ekosystem som lagrar koldioxid samt för att finansiera initiativ som bevarar klimatet och främjar biologisk mångfald. Mer än 80% av det globala kretsloppet för koldioxid går genom haven, och
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|