Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Vi skapar tre nya globala funktionella enheter och gör förändringar i Securitas koncernledning för att stötta vår strategi och på grund av framtida pensioneringar. Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår Vision 2020 med stark organisk försäljningstillväxt och förbättrade marginaler, och att forma strategin som kommer göra det möjligt för oss att öka takten ytterligare bortom 2020. Vårt fokus är att fortsätta specialisera våra säkerhetstjänster,att addera datadriven intelligens och leverera kundanpassade lösningar. Tre nya globala funktionella enheter har skapats För att ytterligare

Securitas

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

Sedan etableringen av division Entrance Systems under 2006 har divisionens årliga intäkter vuxit från 3 miljarder SEK till drygt 25 miljarder SEK. För att möjliggöra fortsatt och accelererad tillväxt av divisionen i ASSA ABLOY-koncernen kommer en ny divisionsstruktur utformas kring fyra affärssegment: Dörrautomatik, Industriportar, Garageportar och Industriella högsäkerhetsstängsel. Säkerhetsstängsel är för närvarande en del av division Opening Solutions Americas och kommer att flyttas till Entrance Systems för att skapa nya tillväxtmöjligheter och eventuellt driva en global expansion.

Assa Abloy

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL AB (publ.) har utsett Peter Rosén till ny CFO för HEXPOL AB (publ.). Peter efterträder Karin Gunnarsson som har, som tidigare kommunicerats, beslutat sig för att lämna bolaget. Peter kommer närmast från tjänsten som CFO för Resurs Holding AB. Peter har tidigare varit bland annat CFO för Flügger gruppen i Danmark och CFO för Leaf (nuvarande Cloetta) Skandinavien. Peter är född 1968 och har en civilekonomexamen från Lunds universitet. ”Vi är glada att kunna välkomna Peter till HEXPOL och vår koncernledning. Med rekryteringen av Peter får HEXPOL en CFO med en lång och gedigen

Hexpol

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Placard, Australiens största tillverkare av säkra kort. ”Placard är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet stärker vårt nuvarande erbjudande inom säkra kort. Förvärvet av Placard kommer att avsevärt stärka koncernens position inom smarta kort inom Stillahavsregionen och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Placards stora kundbas inom Stillahavsregionen visar på den fortsatta styrkan i säkra kort och deras relevans för miljoner människor i deras dagliga liv,” säger Stefan

Assa Abloy

Nov

25

AAK

25/11/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019, hålls en press- och analytikerkonferens torsdagen den 24 oktober klockan 10:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Fredrik Nilsson, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 583 54 DK: +45 8233 3194 UK: +44 3333 009 035 US: +1 833 823 0590

AAK

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2019 torsdagen den 18 juli cirka kl. 11.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Mikael Fryklund samt Finansdirektör Karin Gunnarsson vid en telefonkonferens den 18 juli kl. 12.00. Var vänlig ring 020-21 30 91 (alternativt 08-21 30 91 vid samtal från mobil eller utlandet) och ange möteskod 917 840 för att delta i konferensen. Rapporten och IR-presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.hexpol.com cirka kl. 11.00 den 18 juli.

Hexpol

Nov

25

AAK

25/11/2021

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den 20 november 2019 på Centralværkstedet i Århus, Danmark. AAK:s koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Fredrik Nilsson och marknadsdirektör Anne Mette Olesen att uppdatera representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt företagets framsteg inom hållbarhetsområdet. Det kommer även att hållas presentationer av andra ledande befattningshavare om AAK:s inköpsaktiviteter i Västafrika, företagets lösningar för växtbaserade

AAK

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, står denna vecka som värd för HxGN LIVE 2019 (https://hxgnlive.com/2019), en fyradagars konferens på The Venetian i Las Vegas, Nevada, USA. HxGN LIVE sammanför tusentals av Hexagons kunder, partners och teknologiska experter från olika branscher och med skiftande erfarenheter från hela världen. Konferensen börjar idag med ett inledningstal av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén (http://www.twitter.com/olarollen) på temat “Dina data kan rädda världen”. “Hexagon har en långtgående vision när det gäller

Hexagon

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat LifeSafety Power, en ledande amerikansk leverantör av smarta integrerade strömförsörjningslösningar för accesskontroll för OEMs, integratörer och slutanvändare. ”Det är med glädje jag välkomnar LifeSafety Power till ASSA ABLOY. LifeSafety Power är ett strategiskt tillskott till koncernen och förstärker ytterligare vår marknadsposition inom lösningar för accesskontroll,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. ”LifeSafety Power är ett utmärkt komplement till vår portfölj av lösningar inom accesskontroll – vi ser fram emot att integrera deras kunnande

Assa Abloy

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

Tredje kvartalet · Omsättningen ökade med 13% till 24 034 MSEK (21 191), varav 4% (5) organisk och 4% (2) förvärvad tillväxt netto · Stark tillväxt för Global Technologies och Americas, god tillväxt för EMEA och Entrance Systems medan försäljningen minskade för Asia Pacific · Avtal har tecknats om fem förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 000 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14% och var 3 894 MSEK (3 424), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,2) · Nettoresultatet uppgick till 2 697 MSEK (2 384) · Vinst per

Assa Abloy

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala lösningar, presenterar IDS GeoRadar RockSpot (https://idsgeoradar.com/products/interferometric-radar/rockspot), ett radarsystem som fyller en viktig funktion i övervakningen av naturliga och konstruerade backsluttningar. Systemet upptäcker, spårar och analyserar de minsta rörelserna från stenar, laviner och andra plötsliga grus- och jordskred. RockSpot skapar realtidsvarningar som kan kopplas till alarm på platsen (t.ex. sirener, automatiska vägavstängningar eller andra alarmlösningar). Georefererande och registrerande händelsedata ger

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 2 285 255 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB. Per den 31 maj 2019 finns sammanlagt 365 245 247 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 349 495 247 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i Hexagon

Hexagon

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019 torsdagen den 24 oktober cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Mikael Fryklund samt Finansdirektör Karin Gunnarsson vid en webbsänd telefonkonferens den 24 oktober kl. 14.30. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46856642703 UK: +443333009272 US: +18335268397 För att följa presentationen via webben via följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q3-2019 Rapporten och IR-

Hexpol

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

Första kvartalet 2019 - Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 916,5 MEUR (834,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 4 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 11 procent till 220,5 MEUR (198,3) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 212,9 MEUR (192,3) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 174,6 MEUR (157,7) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 12 procent till 0,48 EUR (0,43) - Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade med -1

Hexpol

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, ett världsledande företag inom digitala lösningar, lanserade idag HxGN MineProtect Operator Alertness System Light Vehicle (OAS-LV) (https://hexagonmining.com/solutions/safety-portfolio/operator-alertness/hxgn-mineprotect-operator-alertness-system-light-vehicle), en enhet för kontinuerlig övervakning av förares uppmärksamhet i syfte att upptäcka trötthet och distraktion. Enheten monteras i förarhytten till lätta fordon, bussar och lastbilar. OAS-LV utökar Hexagons lösningsportfölj för förarsäkerhet. Den fyller ett tomrum när det gäller att förhindra att förare av lätta fordon

Hexagon

Nov

25

AAK

25/11/2021

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 15 maj 2019 fattades följande beslut: Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Lillie Li Valeur, Marianne Kirkegaard, Bengt Baron, Gun Nilsson och Georg Brunstam samt nyval av Patrik Andersson. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.870.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således

AAK

Nov

25

AAK

25/11/2021

AAK, världsledande inom vegetabiliska oljor och fetter av hög förädlingsgrad, har lanserat AkoPlanet™, en ny portfölj av skräddarsydda lösningar för livsmedelsproducenter som utvecklar växtbaserade alternativ till kött-, mejeri- och glassprodukter. ”Veganska, vegetariska och flexitariska kosthållningar blir allt vanligare vilket skapar nya och spännande möjligheter för livsmedelsproducenter”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Denna utveckling är naturligtvis väldigt intressant för AAK eftersom vi har mer än 100 års erfarenhet av att arbeta med växtbaserade

AAK

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal med De La Rue, en ledande brittisk tillverkare av pass, om förvärv av deras internationella verksamhet inom nationella ID-handlingar. ”De La Rues internationella verksamhet inom identitetslösningar är ett strategiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet stärker vår nuvarande position inom lösningar för säkra identiteter. Förvärvet av De La Rues verksamhet inom identitetslösningar kommer att avsevärt stärka koncernens position inom nationella ID-handlingar och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "

Assa Abloy

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Securitas hälsar representanter för finansmarknad och media välkomna till kapitalmarknadsdagen i Stockholm torsdagen den 5 december 2019, med start kl 13.00 till cirka 17.00. Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist kommer tillsammans med CFO Bart Adam och koncernledningen uppdatera investerare, analytiker och media om Securitas verksamhet och strategi. Presentationerna kommer att inkludera strategiskt fokus samt omvandlingen av Securitas till att bli ledande inom intelligent säkerhet. Mötet kommer att avslutas med en frågestund. Tid och plats: Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum

Securitas

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagons vd och koncernchef, Ola Rollén, blev idag friad för andra gången från norska ekobrottsmyndighetens (Økokrim) anklagelser om insiderhandel. Efter åklagarens överklagan av den enhälligt frikännande domen från Oslo tingsrätt (10 januari 2018) fann också Borgarting lagmannsrett Rollén oskyldig och avvisade samtliga åtalspunkter av insiderhandel. “Jag talar för både styrelsen och alla andra som har stått enade med Ola sedan starten av denna prövning, att vi aldrig tvivlade på att Ola var oskyldig och att den norska domstolen därmed skulle fatta beslutet att avvisa samtliga anklagelser”,

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, lanserade idag HxGN OnCall (https://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/products/hxgn-oncall-portfolio), en heltäckande moderniserad lösningsportfölj för offentlig säkerhet som analyserar data i realtid för ökad situationsmedvetenhet, effektivitet och optimering av resurser. Portföljen HxGN OnCall omfattar fyra produktsviter som kan användas tillsammans eller var för sig: Utsändning av insatser (Dispatch), Analytisk bearbetning (Analytics), Arkivering och Planering (Records and Planning) och Insats (

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, presenterar sin omfattande lösningsportfölj inom smarta byggnader och infrastruktur samt smarta städer och nationer på INTERGEO (https://hexagon.com/events/intergeo-2019) som äger rum i Stuttgart den 17–19 september. Mässans tema är “Knowledge and Action for Planet Earth”, och dess fokus ligger på expanderingen av digitala applikationer inom mobilitet, byggnation och positioneringsintelligens. Detta tema går direkt i linje med Hexagons övergripande strategi om att skapa helt autonoma och uppkopplade

Hexagon

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY ABs årsstämma hölls torsdagen den 25 april 2019 i Stockholm. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Utdelning Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 april 2019 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear

Assa Abloy

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, ett världsledande företag inom digitala lösningar, lanserade idag Leica DSX (http://www.leica-geosystems.com/leica-dsx), en bärbar markpenetrerande radar (GPR) för lokalisering av ledningar under jord. Lösningen är konstruerad för att underlätta datahämtning och automatisera databearbetning. Med DSX kan användare lätt upptäcka, kartlägga och visualisera ledningar med högsta positioneringsnoggrannhet. “Vi utformade Leica DSX för användare vars kunskaper om GPR är begränsade och som behöver lokalisera, undvika eller kartlägga el-, vatten- och avloppsledningar enkelt, snabbt och

Hexagon

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av LUX-IDent, en ledande tjeckisk leverantör av RFID-komponenter (Radio Frequency Identification). ”LUX-IDent är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet stärker vårt nuvarande erbjudande inom RFID-komponenter. Förvärvet av LUX-IDent kommer att avsevärt stärka koncernens position inom smarta komponenter och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "HIDs ledarskap inom RFID-teknologi positionerar oss som en ledande leverantör av komponenter för en rad olika

Assa Abloy

Nov

25

AAK

25/11/2021

För att utöka sin ingrediensportfölj med en produktgrupp som är mycket viktig för många av AAK:s kunder har bolaget förvärvat 80 procent av Soya International (Europe) Ltd. Brittiska Soya International fokuserar på inköp, bearbetning och distribution av special- och semispeciallecitin som är icke-genmodifierad (non-GMO). Lecitin är ett naturligt emulgeringsmedel och en biprodukt vid framställningen av vegetabiliska oljor. ”Lecitin är en viktig ingrediens för många av våra kunder, särskilt inom Chocolate & Confectionery Fats och bagerisegmentet, men även inom mejerisegmentet, Special

AAK

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Styrelsen i Securitas AB (publ) (”Securitas”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2019 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Återköpet får inledas den 5 juni 2019 och avslutas senast den 1 maj 2020 och kommer att förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som, baserat på den handelsorder som SEB

Securitas

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, utökar idag sin produktlinje Leica BLK med två nya scanners. Leica BLK2GO (http://www.blk2go.com/) är den minsta bärbara, fullt integrerade handhållna scannerkameran i sitt slag och Leica BLK247 (http://www.blk247.com/) är den första sensorn med laserscanning för säkerhetsövervakning som ger situationsmedvetenhet dygnet runt. “Genom utökningen av BLK-serien fortsätter Hexagon sitt 20-åriga fokus på att revolutionera insamling av data om verkligheten” säger Ola Rollén (http://www.twitter.com/olarollen),

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Första kvartalet 2019 - Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 916,5 MEUR (834,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 4 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 11 procent till 220,5 MEUR (198,3) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 212,9 MEUR (192,3) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 174,6 MEUR (157,7) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 12 procent till 0,48 EUR (0,43) - Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade med -1

Hexagon

Nov

25

AAK

25/11/2021

AAK-koncernen · Volymerna uppgick till 571.000 ton (564.000 ton), en organisk tillväxt med 1% (4%). · Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 24 mkr och förvärvskostnader på 6 mkr, uppgick till 563 mkr (526 mkr), en förbättring med 7%. Exklusive förvärvskostnader förbättrades rörelseresultatet per kilo med 8% till 1,00 kronor (0,93 kronor). · Nettoresultatet uppgick till 398 mkr (359 mkr), en ökning med 11%. · Vinsten per aktie ökade med 10% och uppgick till 1,53 kronor (1,39 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

AAK

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

Sedan etableringen av division Entrance Systems under 2006 har divisionens årliga intäkter vuxit från 3 miljarder SEK till drygt 25 miljarder SEK. För att möjliggöra fortsatt och accelererad tillväxt av divisionen i ASSA ABLOY-koncernen kommer en ny divisionsstruktur utformas kring fyra affärssegment: Dörrautomatik, Industriportar, Garageportar och Industriella högsäkerhetsstängsel. Säkerhetsstängsel är för närvarande en del av division Opening Solutions Americas och kommer att flyttas till Entrance Systems för att skapa nya tillväxtmöjligheter och eventuellt driva en global expansion.

Assa Abloy

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Tredje kvartalet 2019 - Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 956,3 MEUR (946,1). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -3 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 2 procent till 235,8 MEUR (231,8) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 229,3 MEUR (225,7) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 188,0 MEUR (185,1) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,51 EUR (0,51) - Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär ökade till 174,2 MEUR (17,

Hexagon

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding Americas och HEXPOL TP Compounding, kommer att lämna sin anställning hos HEXPOL för en befattning utanför koncernen. Tracy Garrison kommer att lämna i slutet av december 2019 och därefter kommer koncernchef Mikael Fryklund att vara tillförordnad President HEXPOL Compounding Americas och HEXPOL TP Compounding tills en efterträdare är utsedd. ”Tracy Garrison har haft en mycket viktig roll i vår framgångsrika tillväxtstrategi att avsevärt expandera Rubber Compounding verksamheten i Americas. Likaså har han byggt upp ett väldigt starkt och

Hexpol

Nov

25

Securitas

25/11/2021

JULI–SEPTEMBER 2019 •    Försäljning 28 214 MSEK (25 821) •    Organisk försäljningstillväxt 4 procent (6) •    Rörelseresultat före avskrivningar 1 574 MSEK (1 452) •    Rörelsemarginal 5,6 procent (5,6) •    Jämförelsestörande poster –60 MSEK (–268), hänförligt till IS/IT-programmen •    Vinst per aktie 2,56 SEK (2,07) •    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,68 SEK (2,61) JANUARI–SEPTEMBER 2019 •    Försäljning 82 642 MSEK (74 643) •    Organisk försäljningstillväxt 5 procent (6) •    Rörelseresultat före avskrivningar 4 241 MSEK (3 829) •    Rörelsemarginal 5,

Securitas

Nov

25

AAK

25/11/2021

AAK AB har emitterat, till attraktiva villkor, ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om fem år. Obligationslånet har en rörlig ränta om tre månader STIBOR plus 97 baspunkter. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att finansiera AAK:s senaste företagsförvärv i Europa, den ökade ägarandelen i AAK Kamani i Indien, kapacitetsinvesteringar samt till att diversifiera företagets finansieringsstruktur. I november 2018 etablerade AAK AB ett så kallat MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om 4 miljarder kronor. Utöver det ovan

AAK

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av AM Group, en australiensisk tillverkare av industriella dörrar inom entréautomatik. ”Det är med glädje jag välkomnar AM Group och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet är   kompletterande till vår verksamhet och specialiserat inom innovativ entréautomatik”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "AM Group kompletterar både vårt produkterbjudande och vår geografiska täckning i Australien. Genom att addera deras starka produktportfölj, vilken innefattar rullande stålportar och vikbara portar, till ASSA ABLOYs kommersiella

Assa Abloy

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, presenterar idag sina senaste lösningar för säkra och hållbara städer på Smart City Expo World (SCEW) i Barcelona. ”Hexagon varken bygger eller säljer smarta städer – vi erbjuder praktiska digitala lösningar som är långt mer konkreta och revolutionerande. Vi har samlat våra tjänster i portföljen Smart Digital Reality, som länkar samman den fysiska och digitala världen och förser ledare med den kapacitet och de verktyg som krävs för att säkerställa trygghet och hållbarhet i sina städer”, säger Hexagons vd

Hexagon

Nov

25

AAK

25/11/2021

Idag håller AAK sin årliga kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media. På årets kapitalmarknadsdag, som arrangeras i Århus, Danmark, presenterar koncernchef och VD Johan Westman tillsammans med finansdirektör Fredrik Nilsson och marknadsdirektör Anne Mette Olesen AAK:s finansiella resultat, affärsutveckling och framsteg inom hållbarhetsområdet. Detaljer kring AAK:s nya strategi presenteras också. ”Med vår nya strategiska inriktning bygger vi vidare på det som har gjort oss framgångsrika, men skärper också vårt fokus och utvecklar våra förmågor för att ytterligare stärka

AAK

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tillkännagav idag att man tecknat avtal om att förvärva Volume Graphics, en marknadsledande aktör inom mjukvara för industriell skiktröntgen. Volume Graphics har mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling. Företagets avancerade analys- och visualiseringslösningar möjliggör för användaren att skapa tredimensionella återgivningar av skannade objekt, och se såväl intern som extern struktur. Med hjälp av skiktröntgen kan användaren mäta, undersöka och få detaljerad information om insidan eller dolda delar

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 654 750 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB. Per den 29 november 2019 finns sammanlagt 366 507 182 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 350 757 182 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i Hexagon

Hexagon

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Securitas arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm i dag och kommer att presentera en ny ambition för försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet: att fördubbla affären från cirka 20 miljarder SEK 2018 till 40 miljarder SEK till 2023. Securitas uppdaterar också sina officiella finansiella mål. På kapitalmarknadsdagen i Stockholm idag kommer Securitas presentera sin nya ambition för försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet: att fördubbla affären från cirka 20 miljarder SEK 2018 till 40 miljarder SEK till 2023. Securitas uppdaterar också sina officiella

Securitas

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagons kapitalmarknadsdag hålls på onsdag den 11 december i Cobham, Storbritannien. Ola Rollén, bolagets vd och koncernchef, kommer att tillsammans med andra medlemmar i koncernledningen ge en ingående presentation av rådande marknadstrender, tillväxtmöjligheter och strategiska fokusområden. De som inte har möjlighet att närvara eventet på plats kan följa presentationerna live samt i efterhand på hexagon.com. Du hittar sändningen här (https://connect.hexagon.com/Capital-Markets-Day-Live-Stream). Sändningen blir aktiv vid 10.00 GMT (11.00 CET) på onsdag den 11 december.

Hexagon

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL AB (publ.) har utsett Kenneth (Ken) L. Bloom till President HEXPOL Compounding Americas. Ken efterträder Tracy Garrison som har, som tidigare kommunicerats, beslutat sig för att lämna bolaget. Ken Bloom kommer närmast från nyligen förvärvade Preferred Compounding där han på ett mycket framgångsrikt sätt varit koncernchef sedan 2006 och byggt upp ett imponerande bolag. Ken Bloom är högskoleingenjör och har även en MBA inom finans. Som President HEXPOL Compounding Americas kommer Ken också bli en viktig medlem i HEXPOL:s koncernledning. “Vi är glada att kunna välkomna Ken Bloom

Hexpol

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, höll idag sin kapitalmarknadsdag i Cobham, Storbritannien. Tillsammans med andra medlemmar i koncernledningen gav bolagets vd och koncernchef Ola Rollén en överblick av Hexagons tillväxtmöjligheter och strategi, samt presenterade hur bolaget bygger vidare på sitt arv av att öka värdet av data genom mjukvarulösningar för att driva autonomi, effektivitet, produktivitet, kvalitet och hållbarhet i flera olika branscher. Genom att kombinera sina ledande lösningar inom kärnområdena sensorer, mjukvara och autonom

Hexagon

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Securitas stärker sitt kunderbjudande på den australiensiska säkerhetsmarknaden genom förvärvet av Fredon Security, ett ledande företag inom elektronisk säkerhet i Australien. Förvärvspriset beräknas till 210 MSEK (32 MAUD). Securitas har ingått avtal om att förvärva Fredon Security, grundat 2012 som en division inom Fredon Group, ett australiensiskt ingenjörs- och byggföretag. Fredon Security är specialiserat på elektroniska säkerhetslösningar som inkluderar systemdesign, installation och underhåll. Företaget har ca 110 anställda med en stark närvaro på Australiens viktigaste geografiska

Securitas

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén, har den 12 december 2019 sålt 300 000 aktier i Hexagon AB. Ola Rollén kvarstår som dedikerad vd och långsiktig aktieägare i Hexagon, och äger efter försäljningen 286 900 aktier till ett värde av cirka 165 MSEK baserat på stängningskursen den 13 december. "Till följd av privatekonomiska skäl har jag valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Hexagon. Mitt engagemang och min starka tilltro till Hexagons framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Hexagon mot våra strategiska

Hexagon

Nov

25

Schörling

25/11/2021

Melker Schörling AB (Schörling) har ingått avtal med EQT om att indirekt köpa en minoritetspost i Anticimex. Transaktionen beräknas slutföras under Q1 2020.

Schörling

Nov

25

AAK

25/11/2021

Lillie Li Valeur har på grund av nya externa åtaganden valt att lämna styrelsen i AAK AB. Utträdet sker med omedelbar verkan. Styrelseledamot Bengt Baron kommer att ersätta Lillie i styrelsens revisionskommitté. ”Jag vill å styrelsens vägnar tacka Lillie för hennes engagemang och insatser under tiden som styrelseledamot i AAK”, säger Georg Brunstam, styrelseordförande. ”Vi önskar henne lycka till med sina framtida uppdrag.” Lillie Li Valeur blev invald i AAK:s styrelse 2013. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör

AAK

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 1 032 120 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB. Per den 30 december 2019 finns sammanlagt 367 539 302 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 351 789 302 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, presenterar sina heltäckande lösningar inom infrastruktur, mobilitet och tillverkning för en autonom framtid på CES 2020. "CES är känt som forum för innovationer som förflyttar teknikens gränser framåt. Hexagons långa erfarenhet av sensorer och mjukvara har möjliggjort utvecklingen av autonoma lösningar som skapar smarta digitala verkligheter (Smart Digital RealitiesTM) – heltäckande digitala modeller av den fysiska världen som visar vad som har varit, vad som kan vara, vad som borde vara och vad som

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, lanserade idag en portfölj med lösningar inom smart autonom mobilitet på CES 2020 (https://hexagon.com/sv-se/news/press-releases?page=/sv/hexagon-presenterar-sina-l%C3%B6sningar-f%C3%B6r-en-autonom-framtid-p%C3%A5-ces-2020). Portföljen samlar alla de sensorer, mjukvara och tjänster som möjliggör autonom körning. Hexagon strävar efter att förse kunder med verktygen som krävs för att påskynda och förverkliga sina visioner om autonom mobilitet – från forskning och utveckling, avancerad maskininlärning och

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, lanserade idag HxDR (https://hxdr.com/), en molnbaserad plattform för visualisering av digitala verkligheter (Digital Reality). HxDR skapar exakta digitala avbildningar av omvärlden genom att föra samman data från luftburna, markbaserade och mobila sensorer. Användare kan sedan använda de heltäckande och exakta kopiorna av den fysiska världen för att visualisera och dela sina projekt och modeller i 3D. HxDR gör det möjligt att för första gången kombinera data från luftburen fotografering, laserskanning

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av BMT, ett banbrytande företag inom övervakning och analys av sprängning i dagbrott. BMT kompletterar Hexagons befintliga portfölj inom borrning och sprängning med lösningar för exakta positionsangivelser av malm, vilket möjliggör att kunderna kan extrahera mer värde vid varje sprängning. Genom att exakt följa sprängningar kan gruvor bli mer effektiva och hållbara. Sprängningar kan varje år kosta gruvor miljontals dollar i minskade intäkter till följd av att värdefulla

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av Geopraevent AG, ett framstående företag inom övervaknings- och larmsystem för tidig upptäckt av naturolyckor så som jordskred, fallande stenblock och laviner. Geopraevent grundades 2013 och tillhandahåller övervaknings- och larmsystem som kombinerar egenutvecklad mjuk- och hårdvara med ett brett spektrum av sensorer och mätinstrument – från specialiserad radarteknik till uppkopplade kameror – för upptäckt av en mängd olika naturolyckor. Företaget levererar heltäckande

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, har slutfört det tidigare annonserade förvärvet av Volume Graphics. Förvärvets slutförande var föremål för myndighetsgodkännande och andra sedvanliga villkor, vilka nu erhållits. Slutförandet av förvärvet av Volume Graphics och de förvärv som annonserades tidigare idag av Blast Movement Technology och Geopraevent AG kommer att påverka resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2019 med engångskostnader om -25 MEUR. Engångskostnaderna är relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier,

Hexagon

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Securitas förstärker sin ledande position på den elektroniska säkerhetsmarknaden i Spanien genom förvärvet av Techco Security, ett ledande företag inom elektronisk säkerhet. Förvärvspriset beräknas till 230 MSEK (22 MEUR). Techco Security erbjuder ett brett utbud av integrerade säkerhetstjänster inklusive installation, underhåll och fjärrbevakning samt passerkontroll, elektronisk larmövervakning och brandskydd, och servar kunderna genom två övervakningscentraler i Madrid och Barcelona. Företaget har ca 520 anställda med en stark närvaro i Spanien och Portugal. Techco Security hade en årlig

Securitas

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL publicerar bokslutskommunikén för 2019 torsdagen den 30 januari cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Mikael Fryklund samt Finansdirektör Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 30 januari kl. 15.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 56642692 UK: +44 3333009269 US: +1 8335268397 För att följa presentationen via webben via följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q4-2019 Rapporten och IR-

Hexpol

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag samarbetet med Leidos UK inför den tidigare kommunicerade uppgraderingen (https://www.leidos.com/insights/metropolitan-police-appoints-leidos-uk-upgrade-command-and-control-system-responsible) av Londonpolisens (Metropolitan Police Service, MPS) ledningssystem. Inom ramen för det tioåriga uppdraget ska Leidos implementera HxGN Oncall, en bred portfölj med avancerade lösningar för offentlig säkerhet, och förse myndigheten med ett system som hanterar nödsamtal från allmänheten och

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon publicerar bokslutskommunikén för 2019 onsdagen den 5 februari kl. 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Telefonkonferensen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com (https://investors.hexagon.com/sv-SE). För deltagande vänligen ring +46 (0)8 5664 2651 (SWE), +44 (0)333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US). Kod: 11781673. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För ytterligare information kontakta: Maria

Hexagon

Nov

25

AAK

25/11/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2019, hålls en press- och analytikerkonferens torsdagen den 30 januari klockan 10:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Fredrik Nilsson, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 583 58 DK: +45 7815 0108 UK: +44 3333 009 262

AAK

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, genomför följande organisationsförändringar gällande från 1 februari 2020: Juergen Dold kommer att ansvara för Hexagons divisioner Geosystems, Geospatial och Safety & Infrastructure. · I denna roll kommer Juergen att leda arbetet med att implementera strategin mellan de tre divisionerna för att utveckla Hexagons framtida helhetslösningar inom marknader som tex ”Smarta städer, Smarta gruvor och Smart Infrastruktur”. · Thomas Harring, som för närvarande har rollen som Chief Operating Officer (

Hexagon

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av AM Group, en australiensisk tillverkare av industriella dörrar inom entréautomatik. ”Det är med glädje jag välkomnar AM Group och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet är   kompletterande till vår verksamhet och specialiserat inom innovativ entréautomatik”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "AM Group kompletterar både vårt produkterbjudande och vår geografiska täckning i Australien. Genom att addera deras starka produktportfölj, vilken innefattar rullande stålportar och vikbara portar, till ASSA ABLOYs kommersiella

Assa Abloy

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Tredje kvartalet 2019 - Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 956,3 MEUR (946,1). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -3 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 2 procent till 235,8 MEUR (231,8) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 229,3 MEUR (225,7) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 188,0 MEUR (185,1) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,51 EUR (0,51) - Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär ökade till 174,2 MEUR (17,

Hexagon

Nov

25

AAK

25/11/2021

AAK-koncernen · Volymerna uppgick till 571.000 ton (564.000 ton), en organisk tillväxt med 1% (4%). · Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 24 mkr och förvärvskostnader på 6 mkr, uppgick till 563 mkr (526 mkr), en förbättring med 7%. Exklusive förvärvskostnader förbättrades rörelseresultatet per kilo med 8% till 1,00 kronor (0,93 kronor). · Nettoresultatet uppgick till 398 mkr (359 mkr), en ökning med 11%. · Vinsten per aktie ökade med 10% och uppgick till 1,53 kronor (1,39 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

AAK

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding Americas och HEXPOL TP Compounding, kommer att lämna sin anställning hos HEXPOL för en befattning utanför koncernen. Tracy Garrison kommer att lämna i slutet av december 2019 och därefter kommer koncernchef Mikael Fryklund att vara tillförordnad President HEXPOL Compounding Americas och HEXPOL TP Compounding tills en efterträdare är utsedd. ”Tracy Garrison har haft en mycket viktig roll i vår framgångsrika tillväxtstrategi att avsevärt expandera Rubber Compounding verksamheten i Americas. Likaså har han byggt upp ett väldigt starkt och

Hexpol

Nov

25

Securitas

25/11/2021

JULI–SEPTEMBER 2019 •    Försäljning 28 214 MSEK (25 821) •    Organisk försäljningstillväxt 4 procent (6) •    Rörelseresultat före avskrivningar 1 574 MSEK (1 452) •    Rörelsemarginal 5,6 procent (5,6) •    Jämförelsestörande poster –60 MSEK (–268), hänförligt till IS/IT-programmen •    Vinst per aktie 2,56 SEK (2,07) •    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,68 SEK (2,61) JANUARI–SEPTEMBER 2019 •    Försäljning 82 642 MSEK (74 643) •    Organisk försäljningstillväxt 5 procent (6) •    Rörelseresultat före avskrivningar 4 241 MSEK (3 829) •    Rörelsemarginal 5,

Securitas

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tecknade idag ett avtal om förvärv av COWIs verksamhet inom flygburna kartläggningstjänster. COWI är ett globalt konsultbolag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap. Dess kartläggningsverksamhet, med expertis inom CaaS-tjänster (Content as a Service), är Europas största inom flygburna mätningar och spatial informationshantering. De har dessutom varit en partner till HxGN Content Program i Europa sedan 2015. Verksamhetens cirka 400 medarbetare förser kunder inom offentlig sektor och statliga myndigheter,

Hexagon

Nov

25

AAK

25/11/2021

AAK-koncernen, fjärde kvartalet · Volymerna uppgick till 582.000 ton (574.000 ton), en organisk tillväxt med 1% (4%). · Omsättningen uppgick till 7.380 mkr (6.992 mkr), en ökning med 6%. · Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 12 mkr, uppgick till 562 mkr (516 mkr), en förbättring med 9%. Rörelseresultatet per kilo förbättrades med 8% och uppgick till 0,97 kronor (0,90 kronor). · Nettoresultatet uppgick till 401 mkr (354 mkr), en ökning med 13%. · Vinsten per aktie ökade med 12% och uppgick till 1,56 kronor (1,39 kronor). · Kassaflödet från

AAK

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Securitas AB publicerar helårsrapport för januari-december 2019 torsdagen den 6 februari kl 13.00 svensk tid. Ca 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam

Securitas

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

Fjärde kvartalet 2019 – Ökad försäljning drivet av förvärv · Försäljningen ökade med 6 procent till 3 774 MSEK (3 557). · Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster blev 522 MSEK (522). · Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 13,8 procent (14,7). · Resultat efter skatt uppgick till 336 MSEK (405). · Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 1,20 SEK (1,18). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 0,98 SEK (1,18). · Det operativa kassaflödet ökade till 732 MSEK (679). · Jämförelsestörande poster,

Hexpol

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Fjärde kvartalet 2019 - Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 058,9 MEUR (1 043,0). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -2 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 2 procent till 277,0 MEUR (270,7) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 271,1 MEUR (265,4) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 222,3 MEUR (217,6) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,60 EUR (0,60) - Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade till 234,4

Hexagon

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

Fjärde kvartalet · Omsättningen ökade med 8% till 24 946 MSEK (23 167), varav 1% (6) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt netto · Stark organisk tillväxt för Americas, god tillväxt för Global Technologies och stabil försäljningsnivå för EMEA och Entrance Systems, medan försäljningen minskade för Asia Pacific · Två förvärvsavtal tecknade med en förväntad årsomsättning på cirka 800 MSEK · Ändrad skattedom i Finland till ASSA ABLOYs nackdel. Förväntad skatte-exponering om 920 MSEK men ingen väsentlig effekt på koncernens nettovinst · Rörelseresultatet1 (EBIT) ökade med 8%

Assa Abloy

Nov

25

Securitas

25/11/2021

OKTOBER–DECEMBER 2019 •    Försäljning 28 257 MSEK (26 824) •    Organisk försäljningstillväxt 2 procent (5) •    Rörelseresultat före avskrivningar 1 497 MSEK (1 475) •    Rörelsemarginal 5,3 procent (5,5) •    Jämförelsestörande poster –83 MSEK (–187), hänförligt till IS/IT-programmen •    Vinst per aktie 2,38 SEK (2,02) •    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,54 SEK (2,39) JANUARI–DECEMBER 2019 •    Försäljning 110 899 MSEK (101 467) •    Organisk försäljningstillväxt 4 procent (6) •    Rörelseresultat före avskrivningar 5 738 MSEK (5 304) •

Securitas

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Biosite, en ledande leverantör av biometrisk passerkontroll för byggarbetsplatser i Storbritannien. ”Det är med glädje jag välkomnar Biosite och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Biosite är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom lösningar för passerkontroll och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Biosite erbjuder biometriska lösningar för passagekontroll och hantering av arbetskraft; detta maximerar säkerhet och trygghet samtidigt som

Assa Abloy

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

Styrelsen i HEXPOL AB (publ) och Mikael Fryklund har enats om att gå skilda vägar. ”Det är flera omständigheter som lett fram till denna förändring. Utvecklingen i koncernen, främst avseende försäljnings- och resultattillväxt, som tyvärr inte har motsvarat våra förväntningar den senaste tiden. Jag vill tacka Mikael för hans lojala och dedikerade arbete sedan 2017 och under denna tid har bland annat flera välskötta och väldisponerade företagsförvärv genomförts” säger styrelsens ordförande Georg Brunstam. Rekrytering av en ny koncernchef kommer att påbörjas omgående. Under tiden

Hexpol

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tecknade idag ett avtal om förvärv av Romax Technology Limited, en av de främsta leverantörerna av mjukvara inom datorstödd konstruktion (Computed Aided Engineering, CAE) för design och simulering av elektromekaniska drivsystem. Större fokus på energieffektivitet och en accelererande övergång mot elektrifiering har medfört nya tekniska utmaningar och ett ökat behov av avancerade simuleringsverktyg tidigare i en produkts livscykel. Romax Technology har mer än 30 års erfarenhet av elektromekaniska

Hexagon

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har erhållit villkorat fas 1 godkännande av EU Kommissionen, att som ägare av 39% av aktierna i det Schweiziska bolaget agta record, indirekt förvärva det 54 procentiga innehavet i agta record från aktieägarna i agta finance (”Förvärvet”). Förvärvet förväntas slutföras under andra halvan av 2020 efter det att alla återstående villkor har uppfyllts och efter det att EU Kommissionens krav blivit uppfyllda. ”Erhållandet av EU Kommissionens godkännande är ett viktigt steg i att genomföra förvärvet av agta record och vi ser fram emot att välkomna agta records medarbetare till

Assa Abloy

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 11 500 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB. Per den 28 februari 2020 finns sammanlagt 367 550 802 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 351 800 802 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i Hexagon

Hexagon

Nov

25

AAK

25/11/2021

AAK har förvärvat 75 procent av NPO Margaron LLC, en tillverkare av margarin, bredbara produkter och bageri- och konfektyrfetter med säte i Sankt Petersburg, Ryssland. Margaron har agerat kontraktstillverkare åt AAK i mer än ett decennium och hade förra året en omsättning på cirka 280 miljoner kronor. ”Ryssland har tillsammans med OSS-länderna en befolkning på mer än 200 miljoner och är en mycket attraktiv marknad för AAK”, säger Johan Westman, koncernchef och VD. ”Det är också en av världens största choklad- och konfektyrmarknader med stark potential även för Special Nutrition samt våra

AAK

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2019 och sin hållbarhetsredovisning för 2019. Båda rapporterna finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Mer information Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Ann Holmberg, Group communications, tel: 08-506 485 54 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15.00 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom

Assa Abloy

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av CAEfatigue Limited, en utvecklare av lösningar för simulering av mekaniskt slitage som används för ökad kvalitet och tillförlitlighet i produktdesign. Alla tillverkade produkter utsätts för ett stort antal påfrestningar under sin livstid, vilket leder till slitage som kan innebära allt från mindre säkerhetsproblem till att hela produktens grundläggande funktion upphör. Ett exempel är fordonschassin som måste kunna hantera flera olika yttre krafter, så som olika

Hexagon

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Koncernen bedömer att det finns risk för en signifikant påverkan jämfört med tidigare förväntningar. Nuvarande bedömning är att koncernens organiska försäljningstillväxt kommer att påverkas negativt med cirka -1,5 till -2,5 procentenheter i det första kvartalet 2020 på grund av COVID-19. Koncernens rörelsemarginal i det första kvartalet 2020 förväntas minska med -0,5 till -1,0 procentenheter av samma anledning. Effekterna hänförs endast till mars månad, då ingen betydande påverkan konstaterats dessförinnan. På grund av osäkerheten kring den allmänna utvecklingen för COVID-19 är det för tidigt

Securitas

Nov

25

Schörling

25/11/2021

Med anledning av felaktig information om Melker Schörling ABs ("Schörling") transaktioner i våra portföljbolag, vilket cirkulerat i media gör vi följande förtydliganden.

Schörling

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

Aktieägarna i HEXPOL AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 15.00 på Malmö Börshus med adress Skeppsbron 2 i Malmö. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare bör överväga möjligheten att rösta via ombud. Bolaget

Hexpol

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 är nu tillgänglig. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2019 kommer att finnas tillgänglig från och med den 16 april 2020 och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/ Det finns också en digital och interaktiv

Securitas

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Aktieägarna i Securitas AB, org. nr 556302-7241, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020, kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm. Närmare information om tidpunkt för inpassering kommer att publiceras på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2020. A.    Rätt till deltagande i stämman Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska (i)    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 30 april 2020, (ii)    dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden

Securitas

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

Styrelsen bedömer att den pågående globala covid-19 pandemin innebär betydande osäkerhet framöver vad avser marknadsläget. ASSA ABLOYs finansiella ställning är stark och koncernen har initierat kostnadsåtgärder för att bemöta det osäkra marknadsläget. Styrelsen har i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2019 samt i årsredovisningen 2019 kommunicerat sitt förslag om en utdelning om 3,85 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Mot bakgrund av den osäkerhet i marknaden som covid-19 pandemin orsakar, har styrelsen idag som en försiktighetsåtgärd beslutat att revidera sitt

Assa Abloy

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY AB kommer att hålla årsstämma onsdagen den 29 april 2020 klockan 15.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Vänligen notera att lokalen är en annan än vad tidigare angetts. Med anledning av covid-19 pandemin har ASSA ABLOY beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman av hänsyn till våra aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet: - Inregistrering sker först från kl. 15.00. - Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras. - Det kommer inte finnas någon utställning av produkter. - I

Assa Abloy

Nov

25

AAK

25/11/2021

Den pågående coronapandemin påverkar på djupaste sätt människors hälsa, våra samhällen och företag världen över. Som leverantör av ingredienser till den betydelsefulla livsmedelskedjan har AAK just nu en mycket viktig roll att spela. Alla företagets produktionsanläggningar har beredskapsplaner på plats för att säkerställa produktionen och inkommande/utgående leveranser så att livsmedelstillverkare runt om i världen kan upprätthålla sina produktioner. AAK har hittills inte haft några väsentliga störningar på verksamheten. Livsmedelsförsörjningen kommer framöver att vara fortsatt

AAK

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Till följd av den rådande osäkerheten kring den globala efterfrågan orsakad av Covid-19-pandemin, har styrelsen i Hexagon AB beslutat att föreslå en senareläggning av beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019 till en tidpunkt när konsekvenserna av pandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare. Styrelsens ambition är att vid en extra bolagsstämma under hösten 2020 fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 0,62 EUR per aktie. Hexagon har en solid finansiell ställning, både avseende kapital och likviditet. Styrelsen gör därför bedömningen att nivån på

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Valberedningen i Hexagon AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 att välja Patrick Söderlund till ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseordförande Gun Nilsson samt omval av styrelsens ledamöter; Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, John Brandon, Ulrika Francke, Henrik Henriksson och Ola Rollén. Patrick Söderlund har omfattande erfarenhet från spelindustrin, både som entreprenör och i olika chefsbefattningar. Han är grundare av spelutvecklingsbolaget Embark Studios, där han även är vd. Dessförinnan var Patrick vd på DICE och har haft flertalet

Hexagon

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2020 klockan 17:00 på City Conference Center Stockholm (Norra Latin), Drottninggatan 71 B i Stockholm. Med anledning av osäkerheten kring spridning av coronaviruset (Covid-19) kommer försiktighetsåtgärder vidtas. Årsstämman kommer hållas så kort som möjligt och inregistrering påbörjas klockan 16:30. Någon servering kommer inte förekomma. A.                  RÄTT TILL DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per

Hexagon

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Helena Andreas har utsetts till SVP Group Communications & People hos Securitas AB, och tillträder den 1 april, 2020. Helena har haft rollen som SVP Group Brand & Communications sedan 1 februari 2019 och får med denna utnämning utökat ansvar även för den nyligen skapade globala People-funktionen. Medarbetarna är kärnan i vår verksamhet. Oavsett om det är inom bevakning, elektronisk säkerhet eller data-drivna intelligenta produkter så är våra medarbetare även fortsatt vardagshjältar när vi fortsätter vår resa mot att bli en partner inom intelligenta bevakningstjänster. Vårt fokus på ledarskap,

Securitas

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL:s årsredovisning för 2019 med hållbarhetsrapport finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.hexpol.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från hemsidan.

Hexpol

Nov

25

Hexagon

25/11/2021

Hexagons årsredovisning 2019 och den separata hållbarhetsrapporten finns nu tillgänglig på bolagets hemsida hexagon.com. Hexagon har för avsikt att endast distribuera rapporterna elektroniskt. Om du ändå önskar ett tryckt exemplar av årsredovisningen, var vänlig kontakta Hexagon på mailorderservice@hexagon.com eller ring 08-601 26 28. Som tidigare kommunicerats hålls Hexagons årsstämma den 29 april klockan 17:00 på City Conference Center Stockholm (Norra Latin), Drottninggatan 71 B, Stockholm. Anmälan om deltagande skall ske senast den 23 april 2020. Med anledning av osäkerheten kring

Hexagon

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

Styrelsen i HEXPOL AB har till följd av den rådande osäkerheten kring den globala efterfrågan orsakad av Covid-19-pandemin beslutat att föreslå en senareläggning av beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019 till en tidpunkt när konsekvenserna av pandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare. Styrelsens ambition är att vid en extra bolagsstämma under hösten 2020 fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 2,30 SEK per aktie. Samtidigt föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden. HEXPOL har en stark balansräkning och en stark finansiell

Hexpol

Nov

25

AAK

25/11/2021

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset och covid-19 Säkerhet och trygghet för besökare vid AAK:s årsstämmor är alltid av högsta prioritet. Med anledning av coronaviruset och covid-19, har AAK beslutat att vidta följande särskilda åtgärder vid årsstämman den 13 maj 2020: · Inga busstransporter till och från årsstämman arrangeras. · Utställningsområdet utgår och inga smakprover erbjuds. · Ingen gemensam förtäring serveras. · Presentpåse överlämnas ej. · Deltagande av ledande befattningshavare och styrelseledamöter kommer att begränsas. · Anföranden kommer att

AAK

Nov

25

Securitas

25/11/2021

Securitas AB har tecknat en ny bankfacilitet (Multi-Currency Revolving Credit Facility) med banker med vilka Securitas har en väl etablerad affärsrelation. Den nya faciliteten är initialt femårig, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, och uppgår till 847 MEUR. Den kommer användas till att ersätta en Revolving Credit Facility om 550 MUSD och 440 MEUR som förfaller 2022. Coordinating Mandated Lead Arrangers och Bookrunners är Commerzbank, Danske Bank och ING Bank. Mandated Lead Arrangers och Bookrunners är: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup, Commerzbank, Crédit

Securitas

Nov

25

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2020 tisdagen den 28 april cirka kl. 12.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s tillförordnade VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 28 april kl. 13.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46851999383 UK: +443333009265 US: +18335268398 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q1-2020 Rapporten och IR-presentationen kommer att finnas

Hexpol

Nov

25

Assa Abloy

25/11/2021

För att ge ökad säkerhet om den ekonomiska utvecklingen efter utbrottet av Covid-19 offentliggör ASSA ABLOY idag sitt preliminära resultat för första kvartalet 2020. “På grund av spridningen av Covid-19 och till följd av nedstängningen av våra huvudmarknader har starten på 2020 varit utmanande. För att hantera situationen har vi vidtagit en rad åtgärder för våra medarbetares, kunder och leverantörers säkerhet och hälsa. Åtgärderna sträcker sig från strikta hälsokontroller och andra säkerhetsåtgärder i vår verksamhet till fabriksstängningar och ett ökat antal medarbetare som arbetar

Assa Abloy
0
0
Nyheter per kategori
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|