Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Securitas emitterar ett obligationslån om 500 MEUR

Securitas
 — 
2024
.
02
.
23
Securitas har idag framgångsrikt emitterat ett obligationslån om 500 MEUR i Eurobondmarknaden med förfall 2030. Kupongräntan sattes till 3,875 procent inklusive en marginal på 115 baspunkter. Likviden kommer främst till att refinansiera befintlig skuld. Medverkande banker var BofA Securities, CIC, Commerzbank, Danske Bank, DNB och UniCredit. Ytterligare information: Micaela Sjökvist, IR-chef 076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com
Läs mer →

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Securitas
 — 
2024
.
02
.
21
Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis. Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra
Läs mer →

Securitas AB uppgraderad till ‘BBB’ av S&P Global Ratings

Securitas
 — 
2024
.
02
.
14
Securitas AB uppgraderades idag till ‘BBB’ med stabila utsikter. Baserat på lägre skuldsättningsgrad och stark generering av kassaflöden har S&P Global Ratings uppgraderat sin långsiktiga kreditvärdering av Securitas till BBB från BBB-. Utsikterna är stabila. Ytterligare information: Micaela Sjökvist, IR-chef 076 116 7443, micaela.sjokvist@securitas.com
Läs mer →

Securitas bjuder in till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 7 mars 2024

Securitas
 — 
2024
.
02
.
14
Securitas hälsar representanter för finansmarknad och media välkomna till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 7 mars 2024 med start kl. 14.00 till cirka 17.00. Kapitalmarknadsdagen kommer att innehålla en uppdatering av företagets strategi och den omfattande transformationen de senaste åren, vårt hållbarhetsfokus, den finansiella utvecklingen och finansiella mål. Mötet hålls på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm. Kapitalmarknadsdagen kommer även att sändas live och spelas in och återfinnas på securitas.com efter mötet. Agenda Kl 14.00: · Magnus Ahlqvist,
Läs mer →

Hexagons vd och koncernchef Paolo Guglielminis aktieköp den 2 augusti 2023

Schörling
 — 
2024
.
02
.
09
Den 2 augusti 2023 förvärvade Paolo Guglielmini, VD och koncernchef för Hexagon, 1 miljon aktier i Hexagon från Melker Schörling AB (MSAB) till ett pris om 101 SEK. Aktieköpet är finansierat av Paolo Guglielmini med hjälp av en extern bank, där MSAB garanterat lånet. Paolo Guglielmini bär själv hela risken förknippad med upp- och nedsidan av aktiekursen.
Läs mer →

Kvartalsrapport Q4 2023

Assa Abloy
 — 
2024
.
02
.
07
Starkt resultat i en utmanande marknad Fjärde kvartalet · Omsättningen ökade med 12% till 36 970 MSEK (32 915), varav 0% (9) i positiv organisk tillväxt och 11% (5) förvärvad tillväxt netto. Valutaeffekter påverkade omsättningen med 1% (14). · Stark organisk försäljningstillväxt uppvisades av Americas och god tillväxt för Entrance Systems, medan organisk försäljning minskade för Asia Pacific, EMEIA och Global Technologies. · Sex förvärv tecknades med en total årsomsättning på cirka 900 MSEK. · Rörelseresultatet1 (EBIT) ökade med 11% och uppgick till 5 722 MSEK (5 152), med
Läs mer →

Securitas AB Helårsrapport 2023 | Januari–december

Securitas
 — 
2024
.
02
.
07
OKTOBER-DECEMBER · Försäljning 39 542 MSEK (38 091) · Organisk försäljningstillväxt 6 procent (9) · Rörelseresultat före avskrivningar 2 683 MSEK (2 491) · Rörelsemarginal 6,8 procent (6,5) · Jämförelsestörande poster –404 MSEK (–312), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­program­men och förvärvet av STANLEY Security · Vinst per aktie före och efter utspädning 2,11 SEK (2,47)* · Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,44 SEK (2,63)* · Rörelsens kassaflöde 166 procent (83) JANUARI–DECEMBER 2023 ·
Läs mer →

ASSA ABLOY säljer PACA ascenseur i Frankrike till KONE

Assa Abloy
 — 
2024
.
02
.
02
ASSA ABLOY har sålt sin hisserviceverksamhet PACA ascenseur (”PACA”) i Frankrike till KONE. PACA var en del av förvärvet av agta record 2020. PACA är en hisserviceverksamhet i södra Frankrike, bolaget grundades 1995 och har cirka 210 anställda. Försäljningen 2022 uppgick till cirka 30 MEUR. ”Det är glädjande att PACA och dess medarbetare och kunder får en långsiktig ägare med KONE, vilket skapar nya möjligheter för framtiden och jag önskar dem all lycka till”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. “I linje med vår strategi fortsätter vi att fokusera på vår
Läs mer →

Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

Hexagon
 — 
2024
.
02
.
01
Fjärde kvartalet 2023 • 5 procent organisk tillväxt (till fasta växelkurser och jämförbar struktur) • Operationell nettoomsättning ökade med 2 procent till 1 435,3 MEUR (1 403,2). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 435,3 (1 401,9) • Justerad bruttomarginal uppgick till 66,5 procent (66,2) • Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 5 procent till 438,4 MEUR (418,0) • Justerad rörelsemarginal uppgick till 30,5 procent (29,8) • Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 389,1 MEUR (399,6) • Periodens resultat,
Läs mer →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|