Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

AAK stärker sin position i sydöstra Indien genom förvärv av Arani Agro Oil

AAK
 — 
2022
.
11
.
25
AAK har förvärvat 100 procent av aktierna i Arani Agro Oil Industries Ltd. Förvärvet är i linje med AAK:s strategi att expandera geografiskt och öka marknadsandelen på den indiska marknaden för specialoljor och specialfetter. Arani bedriver verksamhet från Kakinada hamn på Indiens sydöstra kust. För att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten planerar AAK att investera 200-300 miljoner kronor, inklusive förvärvet, i produktionsanläggningen under de kommande åren. Investeringarna kommer att bidra till utvecklingen av närområdet samt att AAK kommer att utvidga sitt nuvarande
Läs mer →

ASSA ABLOYs klimatmål bekräftade som vetenskapligt baserade

Assa Abloy
 — 
2022
.
11
.
16
ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har fått sina hållbarhetsmål bekräftade av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Under 2020 lanserade ASSA ABLOY ambitiösa hållbarhetsmål för att avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan, halvera de absoluta utsläppen till 2030 och vara klimatneutrala senast år 2050. SBTi har nu bekräftat att ASSA ABLOYs mål för att minska utsläppen ligger i linje med kraven för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5°C, enligt den senaste klimatvetenskapen och målet i Parisavtalet. ”Hållbarhet kommer att vara
Läs mer →

Hexagons R-evolution möjliggör blåa koldioxidkrediter för världens största sjögräsekosystem

Hexagon
 — 
2022
.
11
.
14
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att R-evolution, Hexagons affärsenhet för hållbar innovation och investeringar i greentech, har vunnit ett kontrakt för flerdimensionell kartläggning av Bahamas kustområden. Kartläggningen är en viktig del i ett större initiativ att skydda och återställa marina ekosystem som lagrar koldioxid samt för att finansiera initiativ som bevarar klimatet och främjar biologisk mångfald. Mer än 80% av det globala kretsloppet för koldioxid går genom haven, och
Läs mer →

Hexagon meddelar att Jürgen Dold avgår som Executive Vice President från och med den 1 januari 2023

Hexagon
 — 
2022
.
11
.
11
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att Jürgen Dold avgår som Executive Vice President från Hexagon den 1 januari 2023. Dold har arbetat på Hexagon sedan 1995. Han har haft olika ledarroller på Leica Geosystems och har även lett Hexagons Geosystems division som divisionschef i tio år. Han har senast haft strategiska ledarroller över olika divisioner, bland annat genom att överse Hexagons Geosystems och Safety, Infrastructure & Geospatial divisioner, samt lett Hexagons fokus på det
Läs mer →

Hexagons Leica BLK2FLY utsedd i kategorin bästa innovationer 2022 av TIME

Hexagon
 — 
2022
.
11
.
10
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att Leica BLK2FLY har blivit utsedd i TIMEs lista över bästa innovationer under 2022. (https://time.com/collection/best-inventions-2022/6224845/leica-geosystems-blk2fly/) BLK2FLY, känd för dess effektivitet och nytänkande, är världens första helt integrerade och autonoma flygande laserscanner. Den är en del av Hexagons BLK-serie med autonoma reality capture-lösningar som kännetecknas av sin snabbhet, bärbarhet och mobilitet. För att sammanställa
Läs mer →

Kapitalmarknadsdag 2023

Hexpol
 — 
2022
.
11
.
08
HEXPOL Group bjuder in investerare, analytiker, media och andra intressenter till vår kapitalmarknadsdag, den 20 mars 2023. Kapitalmarknadsdagen kommer att vara ett fysiskt evenemang vid vår HEXPOL TPE-anläggning i Åmål Sverige. VD och koncernchef Georg Brunstam kommer, tillsammans med Peter Rosén, vice VD och CFO, och andra nyckelpersoner inom HEXPOL, att ge en uppdatering av HEXPOLs strategi och tillväxtmöjligheter, samt finansiell utveckling och framsteg inom hållbarhet och utvalda områden. Dessutom kommer vi att besöka produktionen och den nya produktionslinjen för hälso- och
Läs mer →

Securitas AB Delårsrapport januari–september 2022

Securitas
 — 
2022
.
11
.
08
Juli–september 2022 · Försäljning 36 013 MSEK (27 338) · Organisk försäljningstillväxt 7 procent (4) · Rörelseresultat före avskrivningar 2 330 MSEK (1 605) · Rörelsemarginal 6,5 procent (5,9) · Jämförelsestörande poster –414 MSEK (–120), hänförliga till de tidigare kommunicerade trans-formationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security · Vinst per aktie 2,46 SEK (2,15)* · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 3,24 SEK (2,34)* · Rörelsens kassaflöde 122 procent (75) Januari-september 2022 · Försäljning 95 146 MSEK (79 651) · Organisk
Läs mer →

Anticimex: Fyra av tio hus har bristande brandskydd

Anticimex
 — 
2022
.
11
.
03
[image] 41 procent av de 109 001 bostäder som Anticimex besiktat senaste året har brister i brandskyddet. För få brandvarnare och avsaknad av brandfilt är de vanligaste bristerna. Och i spåren av de höga elpriserna förväntas brandrisken öka i vinter när fler väljer att värma huset med braskaminer och andra eldstäder. Anticimex genomför varje år cirka 100 000 skadeförebyggande besiktningar av villor, fritidshus, radhus, parhus och kedjehus i hela landet. Som en del av besiktningen tittar Anticimex på husets brandskydd för att säkerställa att de boende varnas om en brand uppstår och att
Läs mer →

HEXPOL har signerat ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i McCann Plastics, en amerikansk specialist inom thermoplastic compounds

Hexpol
 — 
2022
.
11
.
02
HEXPOL har signerat ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i McCann Plastics LLC från familjen McCann. Företaget är specialister inom nischade thermoplastic compounds, speciellt för rotationsgjutningsapplikationer och är baserat i Ohio, USA. Förvärvet är helt i linje med HEXPOLs strategi av förvärv inom polymera compounds. Vidare kompletterar förvärvet vår nuvarande verksamhet i USA och stärker vår marknadsposition. “Förvärvet av McCann är helt i linje med vår tillväxtstrategi med förvärv inom polymera compounds och stärker vår marknadsposition i USA. Vi välkomnar alla medarbetare
Läs mer →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|