Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Securitas firar 90 år av att göra världen tryggare

Securitas
 — 
2024
.
05
.
15
Securitas, en världsledande partner inom säkerhetslösningar, är en pionjär i att förena närvaro med teknik, alltid med kunden i centrum. Under 90 år har integrationen mellan människa och teknik varit Securitas arv. Vid ett stort jubileum ges tillfälle att reflektera över de berättelser och milstolpar som har format företagets resa till att bli en branschledare. Då framträder tre hörnstenar: starka värderingar, innovativ teknik och människan i fokus. Securitas grundades i Helsingborg 1934 av Erik Philip-Sörensen och har utvecklats från en traditionell nattvaktsverksamhet till en global
Läs mer →

Anticimex: 30 000 getingsaneringar i sommar – getingsäkra huset under våren

Anticimex
 — 
2024
.
05
.
13
[image] Efter att sett en trend med färre getingbon i Sverige sedan 2020 visar Anticimex statistik att getingarna verkar ha återhämtat sig. I sommar räknar Anticimex med att hjälpa 30 000 husägare med getingproblem. För att slippa problem med getingar uppmanas husägare att getingsäkra huset nu under våren. Anticimex statistik visar även att getingarna har återupptagit samma mönster med en getingsommar följt av ett år med färre getingar. Förra sommaren blev en getingsommar och Anticimex ryckte ut till totalt 45 970 husägare med getingproblem. Inför årets sommar räknar Anticimex med att
Läs mer →

Beslut vid Securitas årsstämma 2024

Securitas
 — 
2024
.
05
.
08
Securitas AB (publ) har hållit årsstämma idag, den 8 maj 2024 i Stockholm. Vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2023. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska lämnas med 3,80 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,90 kronor per aktie vardera. Avstämningsdag är 13 maj 2024 för den första utdelningen och 18 november 2024 för den andra utdelningen. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 16 maj 2024 för den
Läs mer →

Securitas AB Delårsrapport Kv 1 2024 Januari–mars

Securitas
 — 
2024
.
05
.
08
Januari–mars 2024 · Försäljning 39 260 MSEK (37 751) · Organisk försäljningstillväxt 7 procent (12) · Valutajusterad försäljningstillväxt inom teknik och säkerhetslösningar 7 procent (77) · Rörelseresultat före avskrivningar 2 357 MSEK (2 180) · Rörelsemarginal 6,0 procent (5,8) · Vinst per aktie 1,84 SEK (1,66) · Vinst per aktie före jämförelsestörande poster 2,12 SEK (2,03) · Nettoskuld i relation till EBITDA 2,9 (3,3*) · Rörelsens kassaflöde –15 procent (9) *  Jämförelsetalet är justerat och inkluderar STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad
Läs mer →

Årsstämma i Hexagon AB

Hexagon
 — 
2024
.
04
.
29
Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut. Styrelse och revisor Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, John Brandon, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Brett Watson och Erik Huggers samt nyval av Annika Falkengren och Ralph Haupter såsom ordinarie styrelseledamöter. Ola Rollén omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 2 350 000 kronor till ordföranden och 740 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla
Läs mer →

Securitas AB publicerar delårsrapport januari-mars 2024 den 8 maj 2024

Securitas
 — 
2024
.
04
.
29
Securitas AB publicerar delårsrapport januari-mars 2024 onsdagen den 8 maj 2024 kl. 8.00. 8.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 9.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer 9.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl. 9.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt
Läs mer →

Årsstämma i HEXPOL AB

Hexpol
 — 
2024
.
04
.
26
Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan-Anders E. Månson, Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen, Nils-Johan Andersson och Henrik Elmin. Alf Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 875 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Omval av auktoriserade revisorerna Joakim Falck och Karoline Tedevall, båda verksamma vid Ernst & Young
Läs mer →

Delårsrapport januari - mars 2024

Hexpol
 — 
2024
.
04
.
26
JANUARI – MARS 2024 · Försäljningen uppgick till 5 312 MSEK (5 990). · EBIT uppgick till 905 MSEK (946). · EBIT-marginalen ökade till 17,0 procent (15,8). · Resultat efter skatt uppgick till 654 MSEK (668). · Resultat per aktie uppgick till 1,90 SEK (1,94). · Det operativa kassaflödet uppgick till 112 MSEK (593). ”Vi levererar ett första kvartal i 2024 med bra lönsamhet och hög marginal. Försäljningen i kvartalet uppgick till 5 312 MSEK (5 990) och EBIT uppgick till 905 MSEK (946). Samtidigt stärkte vi EBIT marginalen till 17,0 procent (15,8) drivet av bättre produkt-
Läs mer →

Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

Hexagon
 — 
2024
.
04
.
26
Första kvartalet 2024 • 3 procent organisk tillväxt (till fasta växelkurser och jämförbar struktur) • Nettoomsättning ökade med 1 procent till 1 299,9 MEUR (1 286,6). • Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 299,9 MEUR (1 285,1) • Justerad bruttomarginal uppgick till 66,5 procent (66,5) • Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 1 procent till 376,5 MEUR (371,2) • Justerad rörelsemarginal uppgick till 29,0 procent (28,9) • Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 10,1 Euro cent (10,4) • Resultatet per aktie,
Läs mer →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|