Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Apr

14

AAK

14/4/2021

AAK AB (publ.) har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2020. Rapporten visar hur hållbarhet är kärnan i AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, och hur det är integrerat i alla delar av företagets värdekedja, från växt till varumärke. I rapporten beskrivs ambitioner, aktiviteter och framsteg inom de tre fokusområdena Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar. ”Det är med glädje jag konstaterar att vi fortsätter att göra stora framsteg inom våra hållbarhetsaktiviteter och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling”, säger Johan Westman, AAK:s

AAK

Apr

14

Hexpol

14/4/2021

HEXPOL:s Sustainability Report för 2020 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com. Hållbarhetsrapporten kan laddas ner på HEXPOL:s hemsida, www.hexpol.com. Beställning av tryckta exemplar kan göras via info@hexpol.com, alternativt via hemsidan.

Hexpol

Apr

12

Hexpol

12/4/2021

HEXPOL har i dag ingått ett avtal om att förvärva 100% av Unión de Industrias C.A., S.A. (Unica) från Espiga Capital, ett spanskt Private Equity företag. Unica är en betydande aktör inom Rubber Compounds i Spanien och är leverantör till flera krävande kunder inom t ex fordonsindustrin, byggnation och jordbruk. ”Genom förvärvet av Unica stärker vi vår position inom Rubber Compounds till kunder med höga krav i Spanien och andra EU länder. Unica är ett perfekt komplement till vår existerande verksamhet i Spanien, som främst återfinns inom andra områden” Ralph Wolkener och Carsten Rüter,

Hexpol

Apr

9

Hexagon

9/4/2021

Hexagon publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 29 april cirka kl 13.00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 14:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För deltagande vänligen besök hexagon.com eller ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US). Kod: 52401531#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen kontakta:

Hexagon

Apr

8

Hexpol

8/4/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för Q1 2021 onsdagen den 28 april cirka kl. 12.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam och vice VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 28 april kl. 13.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 850558359 UK: +44 3333009032 US: +1 8332498407 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q1-2021 Rapporten och IR-presentationen kommer att

Hexpol

Apr

1

Hexagon

1/4/2021

Hexagons årsredovisning 2020 och den separata hållbarhetsrapporten finns nu tillgänglig på bolagets hemsida hexagon.com. Hexagon har för avsikt att endast distribuera rapporterna elektroniskt. Om du ändå önskar ett tryckt exemplar av årsredovisningen, var vänlig kontakta Hexagon på mailorderservice@hexagon.com eller ring 08-601 28 20. Som tidigare kommunicerats hålls Hexagons årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Deltagande sker endast genom poströstning före stämman. Denna information är sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

Hexagon

Apr

1

Hexagon

1/4/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av CADLM SAS, en pionjär inom lösningar för datorstödd konstruktion (CAE). Genom att integrera artificiell intelligens och maskininlärning med CAE revolutionerar bolaget effekten av simulering inom produktutveckling och livscykelhantering. CADLM grundades 1989 i Frankrike och har lång erfarenhet av att utveckla lösningar för datorstödd design och optimeringsmetoder för industriella produkter och processer, och har sedan 2014 utvecklat tjänster inom artificiell intelligens

Hexagon

Mar

31

AAK

31/3/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2021 med 1.011.504 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 31 mars 2021 finns det totalt 256.425.438 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jarl Andreasson Director Financial Control & Tax Telefon: +46 708 14 64 06 E-post: jarl.andreasson@aak.com Denna information är

AAK

Mar

31

Hexpol

31/3/2021

HEXPOL:s årsredovisning för 2020 med hållbarhetsrapport finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.hexpol.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från hemsidan.

Hexpol

Mar

29

AAK

29/3/2021

Aktieägarna i AAK AB (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I

AAK

Mar

26

Securitas

26/3/2021

Aktieägarna i Securitas AB, org.nr 556302-7241, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, att enbart genomföras genom poströstning. Aktieägare kommer därmed inte att kunna närvara fysiskt, varken personligen eller genom ombud. Securitas välkomnar i stället aktieägarna att delta i årsstämman genom att rösta i förväg på det sätt som beskrivs nedan. En inspelning med VD och koncernchef Magnus Ahlqvist kommer att läggas

Securitas

Mar

25

Securitas

25/3/2021

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 är nu tillgänglig och kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ Det finns också en digital och interaktiv kortversion av Års- och hållbarhetsredovisningen tillgänglig här: https://annualreport.securitas.com/sv Den tryckta versionen av Års- och hållbarhetsredovisningen 2020 kommer att finnas tillgänglig från och med den 9 april och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen https://www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/

Securitas

Mar

24

Hexpol

24/3/2021

Den 23 mars genomförde HEXPOL AB sin digitala kapitalmarknadsdag. Under dagen presenterades företagets strategi, affärsmodell, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter, hållbarhetsinitiativ, finansiella planer och mål. Presentatörer under dagen var CEO och koncernchef Georg Brunstam, CFO Peter Rosén samt ytterligare medlemmar av företagets ledning. Presentationerna finns på HEXPOLs investorsida: https://investors.hexpol.com/sv/kapitalmarknadsdag-2021

Hexpol

Mar

24

Assa Abloy

24/3/2021

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. VD kommer att hålla ett anförande som avses att finnas tillgängligt på bolagets

Assa Abloy

Mar

23

Hexagon

23/3/2021

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A.

Hexagon

Mar

22

Hexpol

22/3/2021

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman genom poströstning ska dels vara

Hexpol

Mar

15

AAK

15/3/2021

För att stödja nya och framväxande startupbolag som utvecklar alternativa kött- och mejeriprodukter och för att skapa ytterligare samarbetsmöjligheter med några av de mest erkända aktörerna inom livsmedelsindustrin har AAK AB (publ.) valt att investera i Big Idea Ventures (BIV) fond New Protein Fund I. Den nischade fonden fokuserar på nystartade företag inom växt- och cellbaserat kött, skaldjur och mejeriprodukter, samt ingredienser och teknologi som understödjer tillväxten av dessa kategorier. ”Genom att kombinera kapital och partnerskap siktar New Protein Fund I på att bygga upp

AAK

Mar

11

AAK

11/3/2021

AAK AB (publ.) har tagit ett viktigt steg inom ramen för sina hållbarhetsåtaganden genom att etablera samarbeten med de marknadsledande satellitövervakningsföretagen Earthqualizer och Satelligence. Med hjälp av företagens högkvalitativa satellitdata kan AAK övervaka sin globala leverantörsbas för palmolja med stor noggrannhet och i realtid. Detta gör det möjligt att upptäcka tecken på avskogning i ett tidigt skede och därmed kunna vidta omedelbara åtgärder. ”Den här nya, innovativa övervakningstekniken är en viktig del av AAK:s hållbarhetsstrategi där vi har som mål att 100 procent av

AAK

Mar

10

Securitas

10/3/2021

· Nytt varumärke tydliggör Securitas mänskliga och framåtsträvande perspektiv samt hur företagets innovation och tekniska lösningar har positiv påverkan · Varumärket kompletteras med en ny slogan ‘See a different world’ · Securitas-loggan får sin första större uppdatering sedan 1972 Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har lanserat en större uppdatering av sin globala varumärkesidentitet och positionering. Det nya varumärket kompletteras med en ny slogan ‘See a different world’ som betonar företagets mänskliga och framåtsträvande perspektiv på

Securitas

Mar

8

Assa Abloy

8/3/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. Rapporten finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Mer information Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Ann Holmberg, Group communications, tel: 08-506 485 54 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2021 kl.12:30 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över

Assa Abloy

Mar

8

Assa Abloy

8/3/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning för 2020.  Koncernen har framgångsrikt avslutat sitt hållbarhetsprogram 2015–2020 och överträffat majoriteten av målen för hälsa och säkerhet, energi-, vatten-, och materialeffektivitet samt avfallsgenerering. Ett nytt ambitiöst hållbarhetsprogram som löper till 2025 har satts. Det nya programmet bygger på koncernens tidigare femåriga hållbarhetsprogram. Det nya programmet har högre ambitionsnivå i alla avseenden och kompletterar ASSA ABLOYs långsiktiga klimatåtagande att halvera utsläppen till 2030

Assa Abloy

Mar

3

Assa Abloy

3/3/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Invengo Information Technology Co, Ltds affärsenhet Textile Services, en ledande plattform för lagerhållning i realtid som kombinerar mjukvara, RFID-brickor, utrustning och service för att på ett effektivt sätt kunna spåra och övervaka textilier. ”Invengo Textile Services är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande inom RFID. Förvärvet av Invengo Textile Services förstärker koncernens position inom smarta komponenter och möjliggör kompletterande tillväxt”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA

Assa Abloy

Mar

2

Hexpol

2/3/2021

HEXPOL har idag förvärvat 100% av VICOM 2002 S.L. som är en spansk Polymer Compounder verksam inom det intressanta och växande produktsegmentet ”wire and cable”. VICOMs omsättning uppgick under 2020 till ca 30 MEUR, är lönsamt och har ca 30 anställda vid en tillverkningsenhet i Barcelona. ”Genom förvärvet av VICOM stärker vi vår position i södra Europa inom ett segment som gynnas av den globala elektrifieringstrenden. Bolaget har hög kompetens och kapacitet och passar väl in i vår befintliga struktur” Ralph Wolkener och Carsten Rüter, Presidents HEXPOL Compounding Europe/Asia

Hexpol

Feb

26

Hexpol

26/2/2021

HEXPOL bjuder in analytiker, professionella investerare och media till sin kapitalmarknadsdag 2021. Eventet kommer att vara digitalt, den 23 mars 2021. Evenemanget börjar kl 13:00 CET och slutar cirka kl 16:30 CET. Under kapitalmarknadsdagen kommer ledande personer inom HEXPOL att beskriva företagets strategi, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter, hållbarhetsinitiativ, finansiella planer och mål. Under evenemanget kommer vi även att visa vår kort- och långsiktiga tillväxtplan, finansiella styrkor, förvärvskompetens och motståndskraft över konjunkturcykler. · Evenemanget inleds med en

Hexpol

Feb

22

Securitas

22/2/2021

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har förvärvat Dansk Brandteknik A/S, ett ledande företag inom brandsäkerhet i Danmark specialiserade inom brandsäkerhetstjänster och utrustning, inklusive tillhörande konsult- och utbildningstjänster. Förvärvet förstärker Securitas erbjudande inom säkerhetslösningar markant i Danmark och är i linje med koncernstrategin att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Förvärvspriset uppgår till cirka 149 MSEK (110 MDKK) på skuldfri bas. Under 2020 uppgick den årliga försäljningen till

Securitas

Feb

22

Securitas

22/2/2021

Securitas, världsledande partner inom intelligenta säkerhetstjänster, har emitterat ett 7-årigt obligationslån på 350 MEUR i Eurobondmarknaden inom ramen för befintligt 4-miljarder euro EMTN-program (Euro Medium Term Note). Kupongräntan sattes till 0,250 procent och förfallodag är den 22 februari 2028. Likviden kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter och för andra koncernövergripande syften. Ledande arrangörsbanker var BBVA, Citi, ING, KBC and SEB. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com/sv Ytterligare information:

Securitas

Feb

15

Hexagon

15/2/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag lanseringen av en ny affärsenhet, R-evolution, med fokus på att utveckla lösningar som adresserar industrins hållbarhetsutmaningar. R-evolution kommer att investera i vinstdrivande projekt inom greentech där Hexagons teknik kan appliceras, med syfte att accelerera övergången till en mer hållbar ekonomi. Hexagon offentliggjorde nyligen sin hållbarhetssatsning, vilken bland annat inkluderar målet att kraftigt minska sitt koldioxidutsläpp inom hela värdekedjan. R-evolution är ett led i

Hexagon

Feb

10

AAK

10/2/2021

För att ytterligare stärka sina aktiviteter inom Investor Relations och möta det ökade intresset för bolaget har AAK AB (publ.) utsett Gabriella Grotte till Head of Investor Relations and Corporate Communications. Gabriella har en stark IR- och kommunikationsbakgrund. De senaste tretton åren har hon arbetat för svenska Alfa Laval AB, en ledande global leverantör av produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Under tolv av dessa år har hon varit Investor Relations Manager. Utöver andra ledande befattningar inom Investor Relations och Corporate Communications har hon

AAK

Feb

8

Securitas

8/2/2021

Valberedningen i Securitas, världsledande partner inom intelligenta säkerhetstjänster, föreslår att Jan Svensson väljs till ny styrelseordförande på bolagets årsstämma den 5 maj 2021. Valberedningen föreslår även att Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun och Johan Menckel väljs till nya styrelseledamöter. Carl Douglas, för närvarande vice styrelseordförande, samt Anders Böös och Dick Seger, för närvarande styrelseledamöter, har informerat valberedningen om att de avböjer omval. I november 2020 informerade Marie Ehrling, för närvarande styrelseordförande, valberedningen om att hon avböjer omval.

Securitas

Feb

8

Assa Abloy

8/2/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Technology Solutions (TSL) i Storbritannien, en ledande leverantör av RFID-läsare. TSL designar, utvecklar och tillverkar mobila, handhållna RFID-läsare och andra mobila läsare, baserade på olika teknologier, för att identifiera och spåra produkter. ”Det är med glädje jag välkomnar TSL till ASSA ABLOY. TSL är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY som förstärker vårt nuvarande erbjudande inom RFID och möjliggör kompletterande tillväxt”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Förvärvet av TSL utökar HIDs breda portfölj inom RFID

Assa Abloy

Feb

5

Assa Abloy

5/2/2021

Starkt operativt genomförande Fjärde kvartalet · Omsättningen minskade med 7% till 23 298 MSEK (24 946), varav –5% (1) organisk tillväxt och 5% (3) förvärvad/avyttrad tillväxt netto · EMEA och Entrance Systems visade stabil organisk försäljningsutveckling. Organisk försäljning minskade i Asia Pacific och Americas, medan Global Technologies uppvisade en väsentlig försäljningsminskning · Två verksamheter avyttrades i Schweiz och Italien. Den totala årsomsättningen för avyttrad verksamhet uppgår till cirka 625 MSEK · Ett nytt omstruktureringsprogram lanserades vid årsskiftet.

Assa Abloy

Feb

4

Securitas

4/2/2021

Andreas Lindback utses till ny CFO från och med 16 augusti 2021 då Bart Adam avgår. Brett Pickens utses till Divisional President AMEA från och med 1 april 2021. Securitas bibehåller fokus på att fördjupa vår specialisering i var och en av de säkerhetstjänster vi erbjuder, och genom att lägga till datadriven intelligens och leverera kundcentrerade lösningar är målet att bli den självklara samarbetspartnern inom intelligenta säkerhetslösningar. Vi är glada att kunna befordra två av våra starka ledare under fortsättningen av vår förändringsresa, då en koncernledningsmedlem avgår. Alla övriga

Securitas

Feb

4

Securitas

4/2/2021

Affärstransformationen av Security Services Europe and Security Services Ibero-America har målsättningen att öka rörelsemarginalen i segmenten till cirka 6,5 procent respektive 6,0 procent, vid färdigställandet 2024. Jämförelsestörande poster om cirka -1 400 MSEK och investeringar om cirka -1 100 MSEK är planerade under åren 2021–2023. Under 2019 lanserade Securitas två omfattande transformationsprogram inom koncernen. Det första programmet innebär en genomgripande modernisering av den globala IS/IT-plattformen i koncernen, och det andra programmet är ett affärstransformationsprogram inom

Securitas

Feb

4

Securitas

4/2/2021

OKTOBER–DECEMBER 2020 · Försäljning 26 477 MSEK (28 257) · Organisk försäljningstillväxt 1 procent (2) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 404 MSEK (1 497) · Rörelsemarginal 5,3 procent (5,3) · Jämförelsestörande poster –422 MSEK (–83), ­hänförliga till transformationsprogrammen och kostnads­besparingsprogrammet i koncernen · Vinst per aktie 1,45 SEK (2,38) · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,38 SEK (2,54) · Rörelsens kassaflöde 109 procent (124) JANUARI–DECEMBER 2020 · Försäljning 107 954 MSEK (110 899) · Organisk

Securitas

Feb

3

Hexagon

3/2/2021

Fjärde kvartalet 2020 · Operationell nettoomsättning minskade med -1 procent till 1 044,1 MEUR (1 058,9). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 038,0 (1 058,9). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 1 procent · Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 4 procent till 287,2 MEUR (277,0) · Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 279,9 MEUR (271,1) · Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 229,5 MEUR (222,3) · Resultatet per aktie,

Hexagon

Feb

3

Hexagon

3/2/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag lanseringen av ett nytt hållbarhetsprogram med ambitiösa ESG-mål (Environmental, Social and Governance) centrerade kring koldioxidutsläpp, leverantörsrevisioner och mångfald. Hexagons innovativa lösningar bidrar redan till miljömässig och social hållbarhet genom förbättrad effektivitet, kvalitet och säkerhet inom ett flertal branscher och samhällen. Men bolagets hållbarhetsresa definieras inte bara av den inverkan dess lösningar har på marknaden, utan även av dess egna processer och

Hexagon

Jan

29

Hexpol

29/1/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Incitamentsprogram 2016/2020”) som infördes vid årsstämman den 29 april 2016 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under januari 2021 med 235 566 aktier av serie B och motsvarande antal röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 29 januari 2021 finns det sammanlagt 344 436 846 aktier i bolaget, varav 14 765 620 av serie A med tio röster vardera och 329 671 226 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i HEXPOL per den 29 januari 2021 uppgår till 477 327 426.

Hexpol

Jan

29

Hexpol

29/1/2021

OKTOBER - DECEMBER 2020 · Försäljningen uppgick till 3 402 MSEK (3 774). · Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 622 MSEK (423). · Rörelsemarginalen ökade med 63 procent till 18,3 procent (11,2). · Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till 622 MSEK (522). · Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade med 33 procent till 18,3 procent (13,8). · Resultat efter skatt ökade till 456 MSEK (336). · Resultat per aktie ökade med 35 procent till 1,32 SEK (0,98). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, ökade

Hexpol

Jan

28

AAK

28/1/2021

AAK-koncernen, fjärde kvartalet · Volymerna under kvartalet var i princip oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 580.000 ton (582.000 ton). · Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 62 mkr, uppgick till 607 mkr (562 mkr), en ökning med 8% och en rekordhög notering. · Periodens resultat uppgick till 439 mkr (401 mkr), en ökning med 9%. · Vinsten per aktie ökade med 8% och uppgick till 1,69 kronor (1,56 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1.208 mkr (626 mkr). · Avkastningen på sysselsatt kapital (

AAK

Jan

21

Securitas

21/1/2021

Securitas AB publicerar helårsrapport för januari-december 2020 torsdagen den 4 februari cirka kl 8.00 svensk tid. Cirka 8.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 9.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 9.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 9.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam

Securitas

Jan

21

AAK

21/1/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2020, hålls en press- och analytikerkonferens torsdagen den 28 januari 2021 klockan 10:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Fredrik Nilsson, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 583 73 DK: +45 7815 0110 UK: +44 3333

AAK

Jan

14

Assa Abloy

14/1/2021

ASSA ABLOY har sålt sin italienska verksamhet i Gardesa inom dörrar för bostadsmarknaden till italienska Bertolotto och är i slutfasen att avyttra verksamheten inom fönsterluckor. Gardesa är en italiensk tillverkare av säkerhetsdörrar för bostadsmarknaden och fönsterluckor, med huvudkontor i Cortemaggiore, Italien och har cirka 70 anställda. Försäljningen för hela bolaget under 2020 uppgick till cirka 100 MSEK (cirka 10 MEUR). ”Bertolotto kommer att förse Gardesa, dess medarbetare och kunder med stor erfarenhet och engagemang. Detta kommer att skapa nya möjligheter för framtiden och

Assa Abloy

Jan

13

AAK

13/1/2021

Tomas Bergendahl har utsetts till ny finansdirektör för AAK AB (publ.) och tillträder sin roll senast den 1 augusti 2021. Tomas ansluter till AAK med lång erfarenhet och en solid finansbakgrund. Under de senaste fem och ett halvt åren har han arbetat som finansdirektör och Executive Vice President på COWI Holding A/S, ett ledande internationellt konsultföretag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap baserat i Danmark. Innan dess var han finansdirektör för svenska Rederi AB TransAtlantic. Han har även haft flertalet seniora finanspositioner för företag inom Volvo Aero, såväl i

AAK

Jan

13

Hexagon

13/1/2021

Hexagon publicerar bokslutskommunikén för 2020 onsdagen den 3 februari cirka kl 08.00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För deltagande vänligen besök hexagon.com eller ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US). Kod: 19778433#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen kontakta: Maria

Hexagon

Jan

7

Hexpol

7/1/2021

HEXPOL publicerar bokslutskommunikén för 2020 fredagen den 29 januari cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam och vice VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 29 januari kl. 14.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 850558355 UK: +44 3333009262 US: +1 8338230590 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q4-2020 Rapporten och IR-

Hexpol

Jan

5

Hexagon

5/1/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, har nyligen slutfört ett flertal förvärv, bland annat D.P. Technology, PAS Global och OxBlue. Slutförandet av förvärven kommer att påverka resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2020 med engångskostnader om -34 MEUR. Engångskostnaderna är relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier, transaktions- och integrationskostnader. D.P. Technology är ett ledande bolag inom CAM-teknik (datorstyrd tillverkning). Omsättningen för 2020 väntas uppgå till cirka 34 MEUR. PAS Global är en ledande

Hexagon

Dec

18

Hexagon

18/12/2020

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av OxBlue, ett ledande bolag inom visualiseringslösningar för övervakning av byggarbetsplatser genom hela byggprojekt. OxBlues lösningar används för visuell dokumentering i realtid av allt som sker på en byggarbetsplats, både utomhus och inomhus, genom intervallfotografering (time-lapse) och strömmad video. OxBlues digitala, mobila plattform kombinerar det senaste inom kamerateknik, artificiell intelligens och maskininlärning och kopplar ihop olika aktörer till

Hexagon

Dec

16

Securitas

16/12/2020

Securitas har förvärvat FE Moran Security Solutions, ett av de 30 högst rankade bolagen inom larmövervakning och integrerade elektroniska säkerhetssystem i USA. Förvärvet ökar Securitas räckvidd och erbjudanden i Mellanvästern och är i linje med Securitas ambition att fördubbla verksamheten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Förvärvspriset uppgår till cirka 695 MSEK (82 MUSD). FE Moran Security Solutions, som grundades 2003, tillhandahåller ett integrerat elektroniskt säkerhetserbjudande – från design till installation och från underhåll till larmövervakning – och riktar sig

Securitas

Dec

9

Securitas

9/12/2020

Securitas AB (publ) har hållit extra bolagsstämma idag, den 9 december 2020. För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, endast genom poströstning. Vinstutdelning Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 4,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 11 december 2020 och utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 16 december 2020.

Securitas

Dec

8

Hexagon

8/12/2020

Stockholm, 8 december 2020 Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Hexagon AB med anledning av incitamentsprogram Styrelsen i Hexagon AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 1 december 2020 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Hexagons förpliktelser med anledning av Aktieprogram 2020/2023 (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet), inklusive täckande av sociala avgifter. Förvärv får ske av högst 850 000 aktier av serie B vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq

Hexagon

Dec

1

Hexagon

1/12/2020

Vid extra bolagsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut. Vinstutdelning Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,62 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 december 2020. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 10 december 2020. Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Aktieprogram 2020/2023) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2020 (”Aktieprogram 2020/2023”) för

Hexagon

Nov

30

AAK

30/11/2020

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under november 2020 med 1.023.000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 november 2020 finns det totalt 255.413.934 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör Mobil: +46 708 95 22 21 E-post: fredrik.nilsson@aak.com Denna information är sådan som AAK

AAK

Nov

26

AAK

26/11/2020

AAK har idag, torsdagen den 26 november, genomfört en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,10 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 30 november 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 december 2020. I syfte att motverka spridningen av covid-19 och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk

AAK

Nov

24

Assa Abloy

24/11/2020

Vid dagens extra bolagsstämma beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,85 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 26 november 2020 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 1 december 2020. Med anledning av covid-19 genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Protokoll från den extra bolagsstämman läggs ut på bolagets webbplats, www.assaabloy.com, inom två veckor. Mer information Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82

Assa Abloy

Nov

20

Hexpol

20/11/2020

Vid dagens extra bolagsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut. Styrelse Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Alf Göransson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därefter av Alf Göransson (ordförande), Jan-Anders E. Månson, Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen och Gun Nilsson. Den extra bolagsstämman beslutade därutöver att de ordförande- och utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 28 april 2020 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i

Hexpol

Nov

17

AAK

17/11/2020

Idag håller AAK sin årliga kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media. På årets kapitalmarknadsdag, som med anledning av covid-19-pandemin hålls virtuellt, uppdaterar AAK:s koncernchef och VD Johan Westman tillsammans med finansdirektör Fredrik Nilsson och Anne Mette Olesen, Chief Strategy and Sustainability Officer, representanter från finansmarknad och media om AAK:s verksamhetssyfte, strategi, finansiella utveckling samt företagets framsteg inom hållbarhetsområdet. Dessutom kommer Sten Estrup, President Asia, att presentera AAK:s utveckling på den asiatiska marknaden och

AAK

Nov

13

AAK

13/11/2020

I linje med sin strategi har AAK AB (publ.) beslutat att etablera ett globalt innovationscenter för växtbaserade livsmedel i anslutning till bolagets produktionsanläggning i Zaandijk, Nederländerna. AAK har verkat här i årtionden och det strategiska läget, med närhet till Amsterdam i en av Europas största livsmedels- och jordbruksekonomier, erbjuder lokal närvaro till många kunder och samarbetspartner samt närliggande ’Wageningen Food Valley’, en central och viktig plats inom livsmedelsindustrin. ”Att investera i det här globala innovationscentret understödjer vår ambition att öka vår

AAK

Nov

12

AAK

12/11/2020

Teckningsoptioner i det incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid AAK AB:s (publ.) årsstämma i maj 2017 är nu möjliga att utnyttja. Ett antal personer i AAK:s koncernledning, inklusive koncernchef och VD Johan Westman, har utnyttjat delar av eller samtliga sina teckningsoptioner. Johan Westman har samtidigt köpt 36.000 aktier i AAK. Hans totala innehav i bolaget uppgår nu till 36.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner med rätt att teckna 300.000 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör Mobil:

AAK

Nov

12

Assa Abloy

12/11/2020

ASSA ABLOY har slutfört försäljningen av sin schweiziska sensorteknologiverksamhet CEDES till capiton AG. CEDES är ett ledande företag inom sensorteknologi för dörr-, port- och hissindustrin. CEDES grundades 1986 och har cirka 320 anställda. Huvudkontoret ligger i Landquart, Schweiz. Försäljningen under 2019 uppgick till cirka 51 MEUR (cirka 525 MSEK). Avyttringen kommer att ha en neutral effekt på ASSA ABLOYs rörelsemarginal. Avyttringen från ASSA ABLOY sker per november 2020. Mer information Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82 Erik Pieder, Ekonomi- och

Assa Abloy

Nov

11

AAK

11/11/2020

För att accelerera innovation och driva ytterligare tillväxt inom marknaden för växtbaserade livsmedel har AAK AB (publ.) anslutit sig till innovationsplattformen MISTA, baserad i San Francisco, USA. MISTA grundades 2018 och är ett initiativ som sammanför större livsmedels- och ingrediensföretag med utvalda startupbolag för att optimera idéer, produkter, tjänster och investeringar i syfte att tillsammans lösa befintliga och framtida utmaningar inom livsmedels- och dryckesindustrierna. Startupbolagen inom MISTA-plattformen arbetar bland annat med odlat kött, växtbaserade livsmedel,

AAK

Nov

10

Securitas

10/11/2020

Styrelsens ordförande i Securitas AB, Marie Ehrling, har idag informerat valberedningen om att hon avböjer omval vid årsstämman 2021. Marie Ehrling valdes in i Securitas AB:s styrelse 2006 och valdes till styrelseordförande 2016. Valberedningen i Securitas AB inleder arbetet med att hitta en ersättare för Marie Ehrling i tid till årsstämman 2021. Marie Ehrling kommenterar: ”Securitas har idag en mycket stark position, är världsledande inom sin bransch och står väl förberett inför branschens pågående omdaning. Företaget genomgår just nu en genomgripande omvandling med syfte att också bli

Securitas

Nov

4

Hexagon

4/11/2020

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, har tecknat ett avtal om att förvärva PAS Global, LLC (PAS). PAS är en ledande leverantör av Operational Technology (OT), lösningar som används för att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker, minska säkerhetsrisker i processer och förse beslutsfattare inom branscher så som tillverkningsindustri, olja och gas, energi med flera, med kvalitativ data. OT-system används vid hantering av prestanda hos fysiska enheter, maskiner och affärskritiska processer, som till exempel kontroll av temperaturer och

Hexagon

Nov

3

Securitas

3/11/2020

Aktieägarna i Securitas AB, org. nr 556302-7241, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020. För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, att enbart genomföras genom poströstning. Aktieägare kommer därmed inte att kunna närvara fysiskt, varken personligen eller genom ombud. Securitas välkomnar i stället aktieägarna att delta i den extra bolagsstämman genom att rösta i förväg på det sätt som beskrivs nedan. A.          Rätt till deltagande i

Securitas

Nov

3

Securitas

3/11/2020

JULI–SEPTEMBER 2020 · Försäljning 26 501 MSEK (28 214) · Organisk försäljningstillväxt 0 procent (4) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 327 MSEK (1 574) · Rörelsemarginal 5,0 procent (5,6) · Jämförelsestörande poster –112 MSEK (–60), hänförliga till transformationsprogrammen inom IS/IT och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen · Vinst per aktie 2,08 SEK (2,56) · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,31 SEK (2,68) · Rörelsens kassaflöde 199 procent (138) · Återinfört utdelningsförslag om 4,80 SEK (4,40) per aktie att beslutas på extra

Securitas

Oct

30

Hexagon

30/10/2020

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 december 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Hexagon

Oct

29

AAK

29/10/2020

Aktieägarna i AAK AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 november 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

AAK

Oct

29

Hexagon

29/10/2020

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tecknade idag ett avtal om förvärv av D.P. Technology Corp. (D.P. Technology), ett ledande bolag inom CAM-teknik (datorstyrd tillverkning). Bolagets flaggskeppsprodukt, ESPRIT CAM System, är en smart lösning som stöder alla olika typer av CNC-maskiner genom ett enhetligt användargränssnitt och arbetsflöde. Systemet tillhandahåller effektiv programmering, optimering och simulering för ett stort antal applikationer inom precisionstillverkning. ESPRIT, som är välkänt för dess optimerade och exakta G-kod (

Hexagon

Oct

28

Hexagon

28/10/2020

Tredje kvartalet 2020 - Nettoomsättningen minskade med -2 procent till 939,9 MEUR (956,3). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) var nettoomsättningen oförändrad med 0 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 6 procent till 250,1 MEUR (235,8) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 242,2 MEUR (229,3) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 198,6 MEUR (188,0) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,53 EUR (0,51) - Det operativa kassaflödet ökade till 191,2 MEUR (167,5) - Hexagons

Hexagon

Oct

27

Hexagon

27/10/2020

Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,62 EUR per aktie för räkenskapsåret 2019. Förslaget kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 1 december 2020. I våras drog styrelsen tillbaka sitt ursprungliga utdelningsförslag om 0,62 EUR per aktie som en konsekvens av osäkerheten kring COVID-19-pendemin. Styrelsen har utvärderat hur pandemin påverkat bolagets finansiella ställning och har beslutat att återinföra det ursprungliga utdelningsförslaget. Till följd av rådande omständigheter kommer den extra bolagsstämman hållas utan fysisk närvaro av aktieägare. Det kommer endast att

Hexagon

Oct

27

Hexpol

27/10/2020

Aktieägarna i HEXPOL AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 november 2020 klockan 15.00 på Clarion Malmö Live med adress Dag Hammarskjölds torg 2 i Malmö. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare uppmanas att poströsta eller

Hexpol

Oct

23

Hexpol

23/10/2020

Styrelsen i HEXPOL AB (publ) har idag utsett Georg Brunstam till VD och Koncernchef för HEXPOL AB (publ) med tillträde 20 november 2020. Georg Brunstam är för närvarande styrelseordförande för HEXPOL AB (publ), detta uppdrag avslutas vid tillträdet. Georg Brunstam har tidigare varit VD och Koncernchef för HEXPOL AB (publ) 2007-2017. ”Under de senaste två kvartalen har jag, som dagligen involverad styrelseordförande, tillsammans med interim CEO och hela ledningen intensivt arbetat med att genomföra stora förändringar och förbättringar inom HEXPOL-koncernen. Förändringarna ger ett bättre

Hexpol

Oct

23

Hexpol

23/10/2020

Styrelsen för HEXPOL AB beslutade i april 2020 att dra tillbaka förslaget om utdelning för räkenskapsåret 2019. Detta som ett led i den stora osäkerhet som rådde kring Covid-19. Samtidigt uppgavs att styrelsens ambition var att kalla till extra bolagsstämma under hösten och fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 2,30 SEK per aktie. Konsekvenserna av Covid-19-pandemin kan nu bättre överblickas och styrelsen har bedömt att det, tack vare koncernens starka prestation och likviditet, finns förutsättningar för ett återinförande av utdelningen enligt det ursprungliga

Hexpol

Oct

23

Hexpol

23/10/2020

JULI - SEPTEMBER 2020 · Försäljningen uppgick till 3 328 MSEK (4 244). · Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 593 MSEK (583). · Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 17,8 procent (13,7). · Resultat efter skatt ökade till 426 MSEK (355). · Resultat per aktie ökade med 20 procent till 1,24 SEK (1,03). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 2 procent till 1,24 SEK (1,27). · Det operativa kassaflödet uppgick till 773 MSEK (812). · Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 0 MSEK (100).

Hexpol

Oct

22

AAK

22/10/2020

För att ytterligare stärka sin position på den strategiska och snabbt växande indiska marknaden har AAK AB (publ.) förvärvat de återstående 31 procenten av aktierna i AAK Kamani, joint venture-bolaget som bildades mellan AAK och Kamani Oil Industries Pvt Ltd. i september 2015. AAK äger nu 100% av AAK Kamani. ”Efter ett nära samarbete med grundarfamiljen under de senaste fem åren är AAK nu redo att ta sig an nästa tillväxtresa för AAK Kamani”, säger Sten Estrup, President AAK Asia. ”Sedan vi etablerade joint venture-bolaget har vi tillsammans med Prakash Chawla och hans familj

AAK

Oct

22

AAK

22/10/2020

AAK-koncernen · Volymerna under kvartalet var i stort sätt oförändrade och uppgick till 565.000 ton (571.000 ton). · Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 43 mkr, uppgick till 602 mkr (553 mkr), en ökning med 7%. · Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, var 602 mkr (569 mkr), en ökning med 6%. · Periodens resultat uppgick till 436 mkr (398 mkr), en ökning med 10%. · Vinsten per aktie ökade med 10% och uppgick till 1,69 kronor (1,53 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 482 mkr (130 mkr). ·

AAK

Oct

21

AAK

21/10/2020

Styrelsen för AAK AB (publ.) har beslutat att föreslå en utdelning till aktieägare om 2,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Förslaget kommer att läggas fram för beslut vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 26 november 2020. Inför årsstämman den 13 maj 2020 beslutade styrelsen för AAK AB, som en försiktighetsåtgärd till följd av spridningen av coronaviruset, att dra tillbaka förslaget till vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 samt att, om förutsättningarna medgav, kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020 för beslut om vinstutdelning. Styrelsen har nu,

AAK

Oct

21

Assa Abloy

21/10/2020

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 november 2020. Mot bakgrund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Anmälan och deltagande Aktieägare som önskar delta i extra

Assa Abloy

Oct

21

Assa Abloy

21/10/2020

Med anledning av det osäkra marknadsläget orsakat av covid-19 pandemin beslutade årsstämman den 29 april 2020 om en utdelning om 2,00 kronor per aktie i enlighet med styrelsens reviderade utdelningsförslag. Styrelsens ursprungliga förslag var en utdelning om 3,85 kronor per aktie. Som tidigare kommunicerats har det varit styrelsens tydliga ambition att föreslå en andra utdelning under 2020 när konsekvenserna av covid-19 pandemin bättre kan överblickas och förutsatt att koncernens finansiella ställning medger detta. Styrelsen gör nu bedömningen att marknadsläget och koncernens

Assa Abloy

Oct

21

Assa Abloy

21/10/2020

Stark återhämtning i kvartalet Tredje kvartalet · Omsättningen minskade med 8% till 22 225 MSEK (24 034), varav –5% (4) organisk tillväxt och 4% (4) förvärvad tillväxt netto · Entrance Systems visade organisk försäljningstillväxt, medan EMEA visade stabil organisk försäljningsutveckling. Global Technologies, Asia Pacific och Americas visade negativ organisk tillväxt. Alla divisioner var starkt negativt påverkade av Covid-19 · Omsättning och resultat för agta record är fullt ut konsoliderade i ASSA ABLOY från 31 augusti 2020 · Rörelseresultatet (EBIT)[1][ ]minskade med 8%

Assa Abloy

Oct

20

Assa Abloy

20/10/2020

ASSA ABLOY, världsledare inom accesslösningar, ansluter sig till Science Based Targets-initiativet för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. Koncernen kommer att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet, begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C genom att halvera utsläppen till 2030 och bli klimatneutral till år 2050. ”Hållbarhet kommer att vara avgörande för ekonomisk och industriell utveckling under de kommande decennierna. Vårt långsiktiga åtagande till Science Based Targets visar vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och

Assa Abloy

Oct

15

AAK

15/10/2020

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020, hålls en press- och analytikerkonferens torsdagen den 22 oktober klockan 10:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Fredrik Nilsson, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 583 53 DK: +45 8233 3194 UK: +44 3333 009 271 US: +1 833 526 8384

AAK

Oct

15

Assa Abloy

15/10/2020

Följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021: - Carl Douglas, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen - Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB - Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder - Liselott Ledin, Alecta - Yvonne Sörberg, Handelsbanken Fonder Bolagets styrelseordförande, Lars Renström, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse,

Assa Abloy

Oct

14

Securitas

14/10/2020

Securitas AB publicerar delårsrapport för januari-september 2020 tisdagen den 3 november cirka kl 13.00 svensk tid. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam

Securitas

Oct

7

Hexagon

7/10/2020

Hexagon publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 onsdagen den 28 oktober cirka kl. 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För deltagande vänligen besök hexagon.com eller ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US). Kod: 46580648#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen kontakta:

Hexagon

Oct

5

AAK

5/10/2020

AAK AB (publ.) förväntar sig att rapportera ett rörelseresultat för tredje kvartalet 2020 som är något högre än motsvarande kvartal förra året men betydligt högre än vad som förväntades i början av tredje kvartalet, samt högre än nuvarande marknadsförväntningar. Volymerna är fortfarande lägre jämfört med fjolårets nivåer men har fortsatt att förbättras sekventiellt sedan slutet av maj 2020. Kostnadsreduceringar som initierades i början av andra kvartalet, ytterligare besparingar från optimeringsprogrammet som kommunicerades i slutet av juni, samt en gynnsam produktmix och något bättre

AAK

Oct

5

Hexpol

5/10/2020

HEXPOL förväntar sig rapportera ett justerat operativt rörelseresultat för tredje kvartalet 2020 som väsentligt överstiger marknadens förväntningar medan försäljningen beräknas ligga i linje med förväntningarna. Det justerade operativa rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 förväntas uppgå till mellan 560 och 590 MSEK (583) påverkat av högre volymer jämfört med föregående kvartal samt väsentligt lägre kostnader. Det finns inte några intäktsförda permitteringsstöd för Sverige inkluderade i detta resultat. Alla siffror i denna pressrelease är preliminära och de är inte reviderade

Hexpol

Oct

2

Hexpol

2/10/2020

HEXPOL publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 fredagen den 23 oktober cirka kl. 12.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s tillförordnade VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 23 oktober kl. 13.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 850558368 UK: +44 3333009272 US: +1 8335268380 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q3-2020 Rapporten och IR-presentationen kommer att

Hexpol

Oct

2

Assa Abloy

2/10/2020

ASSA ABLOY har förvärvat Olimpia Hardware, ett ledande varumärke i Latinamerika och Karibien inom beslag och tillbehör för glasprodukter. ”Det är med glädje jag välkomnar Olimpia till ASSA ABLOY. Detta utgör ett viktigt steg i vår strategi att utöka marknadsnärvaron på tillväxtmarknader”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Förvärvet av Olimpia kompletterar vår verksamhet i Latinamerika och stödjer den växande trenden med dörröppningar som använder glas- och aluminiumprodukter”, säger Lucas Boselli, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas.

Assa Abloy

Oct

1

Assa Abloy

1/10/2020

Efter ASSA ABLOYs förenklade publika erbjudande (”Erbjudandet”), vilket avslutades den 30 september 2020, på de kvarvarande aktierna i agta record ag (”agta record”), innehar ASSA ABLOY 98,04% av rösterna och aktiekapitalet i agta record[[1]]. Handeln i agta records aktie har stoppats från idag och till dess att avnoteringen av aktierna i agta record från Euronext Paris kommer att ske den 9 oktober 2020. Eftersom ingen tvångsinlösen eller motsvarande process föreligger har ASSA ABLOY förbundit sig att förvärva utestående aktier i agta record till och med den 30 mars 2021 till samma pris

Assa Abloy

Sep

30

AAK

30/9/2020

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under september 2020 med 660.000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 september 2020 finns det totalt 254.390.934 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör Mobil: +46 708 95 22 21 E-post: fredrik.nilsson@aak.com Denna information är sådan som AAK AB är

AAK

Sep

30

Hexagon

30/9/2020

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, meddelade idag att konferensen HxGN LIVE Global 2021, med fokus på bolagets digitala lösningar, kommer att genomföras som planerat med ett fysiskt event den 15-18 juni på The Venetian Hotel i Las Vegas, Nevada, USA. Hexagon planerar att ta emot 1 500 fysiska besökare, mindre än hälften så många som tidigare år, och samtidigt erbjuda ett virtuellt event för ett mycket större antal gäster. På så sätt blir HxGN LIVE Global ett säkert event att delta i samtidigt som konferensupplevelsen når den höga nivå som

Hexagon

Sep

28

Securitas

28/9/2020

Securitas förvärvar STANLEY Securitys verksamheter inom elektronisk säkerhet i Tyskland, Portugal, Schweiz, Singapore och Indien. Förvärvet är i linje med Securitas ambition att fördubbla sin verksamhet inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, och utökar Securitas globala räckvidd och kompetenser för elektronisk säkerhet. Förvärvspriset beräknas till 563 MSEK (64 MUSD). Enheterna som ska förvärvas tillhandahåller ett integrerat erbjudande inom elektronisk säkerhet till sina kunder, från design till installation och från underhåll till larmövervakning baserat på en komplett portfölj

Securitas

Sep

17

Assa Abloy

17/9/2020

Erbjudandeperioden för ASSA ABLOYs förenklade publika erbjudande på de kvarvarande utestående aktierna i agta record ag (”agta record”) till ett pris om 70,58 EUR per aktie (”Erbjudandet”) påbörjas idag och sträcker sig över en period om tio handelsdagar. Erbjudandet kommer att åtföljas av en avnotering av aktierna i agta record från Euronext paris. Den franska myndigheten för marknadsövervakning (AMF – Autorité des Marchés Financiers) har meddelat att erbjudandeperioden för det förenklade publika erbjudandet initierat av ASSA ABLOY, via sitt helägda dotterbolag ASSA ABLOY Euro Holding AB,

Assa Abloy

Sep

14

AAK

14/9/2020

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 17 november 2020. Format Den virtuella kapitalmarknadsdagen består av presentationer från utvalda ledande befattningshavare samt en direktsänd frågestund. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag den 17 november klockan 08:00. Den direktsända frågestunden med presentatörerna äger rum den 17 november mellan 14:00 och 15:00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag.

AAK

Sep

11

Securitas

11/9/2020

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021: -    Jan Svensson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen -    Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB -    Maria Nordqvist, Lannebo Fonder -    Niklas Ringby, EQT AB -    Simon Blecher, Carnegie Fonder Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse,

Securitas

Sep

9

Hexagon

9/9/2020

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, utsåg idag Maria Luthström till Head of Sustainability and Investor Relations – en roll där hon kommer driva bolagets hållbarhetsarbete inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Maria Luthström har varit anställd på Hexagon sedan 2015 som Head of Investor Relations med ansvar för relationer och kommunikation med kapitalmarknaden. Denna roll utökas nu med ett ytterligare ansvarsområde, där hon med sin breda erfarenhet av att implementera och driva hållbarhetsrapportering och ESG-projekt ska

Hexagon

Sep

7

Assa Abloy

7/9/2020

ASSA ABLOY har tecknat avtal om att avyttra sin schweiziska sensorteknologiverksamhet CEDES till capiton AG. CEDES är ett ledande företag inom sensorteknologi för dörr-, port- och hissindustrin. CEDES grundades 1986 och har cirka 320 anställda. Huvudkontoret ligger i Landquart, Schweiz. Försäljningen under 2019 uppgick till cirka 51 MEUR (cirka 525 MSEK). ”Jag är mycket nöjd att CEDES, dess anställda och kunder med capiton AG får en långsiktig ägare som kommer att skapa nya möjligheter för framtiden och jag önskar dem fortsatt framgång”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA

Assa Abloy

Sep

1

Assa Abloy

1/9/2020

ASSA ABLOY har slutfört försäljningen till italienska FAAC Group av viss verksamhet från agta record och ASSA ABLOY, som ett led i att hantera EU Kommissionens konkurrensrättsliga invändningar i samband med förvärvet av det schweiziska bolaget agta record (”Avyttringen”). Den avyttrade verksamheten inkluderar agta records verksamhet i Holland, Österrike, Ungern och Slovenien liksom ASSA ABLOYs verksamhet inom automatiska entrédörrar i Frankrike och Storbritannien. Därutöver ingår även agta records verksamhet inom höghastighetsdörrar, huvudsakligen lokaliserad i Frankrike. Den

Assa Abloy

Aug

24

Assa Abloy

24/8/2020

ASSA ABLOY har idag, hos den franska myndigheten för marknadsövervakning – AMF, lämnat in dokumentation avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande på utestående aktier i det schweiziska bolaget agta record ag (”agta record”), till ett pris om 70,58 EUR per aktie i agta record (”Erbjudandet”). Starten på Erbjudandet är villkorad av sedvanlig granskning och godkännande av AMF. Det är också avsikten att Erbjudandet kommer att åtföljas av en avnotering av aktierna i agta record från Euronext Paris, villkorat av godkännande av styrelsen för Euronext, i enlighet med artikel 1.4.2 i

Assa Abloy

Aug

20

Assa Abloy

20/8/2020

ASSA ABLOY, tidigare ägare av 39% av aktierna i det Schweiziska bolaget agta record ag (”agta record”), har slutfört det indirekta förvärvet av det 54 procentiga innehavet i agta record från aktieägarna i Agta Finance (”Förvärvet”). ASSA ABLOY äger nu cirka 93% av rösterna och aktiekapitalet i agta record. Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 506 MEUR, motsvarande ett justerat[1] pris per aktie i agta record om 70,58 EUR. Som tidigare meddelats kommer ASSA ABLOY omedelbart efter förvärvet att lämna in dokumentation avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande på de

Assa Abloy
0
0
Nyheter per kategori
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|