Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Anticimex: Så har svenska folket sparat el i vinter

Anticimex
 — 
2023
.
03
.
23
[image] Sänkt inomhustemperatur, installation av luftvärmepump och effektivare användning av hushållsapparater och varmvatten. Det är de vanligaste åtgärderna svenska husägare har vidtagit för att spara el under vintern, enligt Anticimex energiexperter. För att få ner elräkningen mer inför nästa vinter kan det vara en god idé att börja planera redan nu för ytterligare åtgärder. Anticimex arbetar med energieffektivisering genom besiktning, rådgivning och upprättande av energideklaration. Varje år hjälper Anticimex energiexperter drygt 15 000 husägare med energideklaration inför
Läs mer →

Kallelse till årsstämma i ASSA ABLOY AB

Assa Abloy
 — 
2023
.
03
.
22
Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 15.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Entrén öppnar kl. 14.30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2023, och · anmäla sig till ASSA ABLOY AB senast torsdagen den 20 april 2023. Anmälan ska göras på bolagets hemsida assaabloy.com/bolagsstamma, per telefon 08-402 90 71 eller per post till adress ASSA
Läs mer →

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEXPOL AB (publ)

Hexpol
 — 
2023
.
03
.
22
Aktieägarna i HEXPOL AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 klockan 15.00 på Clarion Malmö Live med adress Dag Hammarskjölds torg 2 i Malmö. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska dels vara
Läs mer →

HEXPOL kapitalmarknadsdag 2023

Hexpol
 — 
2023
.
03
.
20
Idag höll HEXPOL sin kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker, media och andra nyckelintressenter. Vid årets event, som hölls i Åmål, Sverige, uppdaterade VD Georg Brunstam och CFO Peter Rosén deltagarna om HEXPOL:s verksamhet, strategi och finansiella utveckling. Dessutom presenterade nyckelpersoner hos HEXPOL spännande tillväxts och värdeskapande möjligheter. Till exempel en djupgående uppdatering av den amerikanska marknaden och hur hållbarhet skapar möjligheter för HEXPOL. Vi gjorde även en rundtur i produktionen, samt besökte den nya produktionslinjen för sjukvårds och
Läs mer →

Förändringar i Securitas koncernledning

Securitas
 — 
2023
.
03
.
16
Jan Lindström har beslutat att lämna sin roll som SVP Finance den 7 juni och kommer därefter inte att vara medlem av Securitas koncernledning. Jan arbetar vidare heltid inom Securitas med att stötta finansteamet. ”Jag, och samtliga med mig på Securitas, vill rikta ett varmt tack till Jan för hans uppskattade ledarskap och långvariga bidrag till att leda och utveckla Securitas finansfunktion i över två årtionden. Sedan 2007 har han har också varit en värdefull och mycket uppskattad medlem i koncernledningen. Samtidigt ser jag fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans med Jan i hans nya
Läs mer →

ASSA ABLOY publicerar sin Årsredovisning 2022

Assa Abloy
 — 
2023
.
03
.
06
ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2022. Rapporten finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com/investors. Mer information Björn Tibell, Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Christiane Belfrage, Group communications, tel: 08-506 485 10 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2023 kl.09:30 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom
Läs mer →

ASSA ABLOY publicerar sin hållbarhetsredovisning 2022

Assa Abloy
 — 
2023
.
03
.
06
ASSA ABLOY, världsledare inom accesslösningar, har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning 2022. Under året fortsatte koncernen att göra goda framsteg mot målen i hållbarhetsprogrammet som löper till 2025. Under 2022, jämfört med referensåret 2019, har ASSA ABLOY minskat energiintensiteten med 24%, vattenintensiteten med 40% och avfallsintensiteten med 12%. Den positiva utvecklingen är ett resultat av de fokuserade förbättringsaktiviteter som genomförs av koncernens dedikerade team i hela organisationen. ”Vi gör goda framsteg inom hållbarhet, men vi vet också att vi har mycket
Läs mer →

Securitas tecknar 300 MEUR i lån genom Schuldschein-marknaden

Securitas
 — 
2023
.
03
.
02
Securitas har idag slutfört en Schuldschein-transaktion, motsvarande 300 MEUR på den internationella Schuldschein-marknaden. Genom att gå in på Schuldschein-marknaden etableras en ny källa för långsiktig finansiering för koncernen. Emissionen övertecknades mer än tre gånger det emitterade beloppet. Majoriteten av finansieringen har en löptid på fem år och består av euro och US-dollar. Likviden kommer att användas för att refinansiera delar av den återstående bryggfaciliteten om 1 146 MUSD hänförlig till förvärvet av STANLEY Security som slutfördes den 22 juli 2022. Medverkande banker
Läs mer →

Hexagon utser nya chefer för hållbarhet och investerarrelationer

Hexagon
 — 
2023
.
02
.
27
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag utnämningarna av Eva Carranza till ny Head of Sustainability och Tom Hull till ny Head of Investor Relations. Eva Carranza är idag Global Director ESG & Sustainability på Hexagons division Geosystems, och blir ny Head of Sustainability för Hexagon. Hon kommer att driva bolagets transformation till en hållbarhetsdriven organisation, leda utvecklingen mot företagets ESG-mål och öka exponeringen av Hexagons portfölj av lösningar som möjliggör hållbar
Läs mer →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|