Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Jan

21

Schörling

23/1/2022

Med anledning av informationen om Schörlings transaktioner i Nibe, som har cirkulerat i media, vill vi göra följande förtydligande. Under juni och juli 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 11 000 000 B-aktier vardera. Under november och december 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 8 124 861 B-aktier vardera. Det resulterade i att röstandelarna och kapitalandelarna minskade med cirka 0,5% respektive 1% vardera.

Schörling

Nov

12

AAK

25/11/2021

Teckningsoptioner i det incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid AAK AB:s (publ.) årsstämma i maj 2017 är nu möjliga att utnyttja. Ett antal personer i AAK:s koncernledning, inklusive koncernchef och VD Johan Westman, har utnyttjat delar av eller samtliga sina teckningsoptioner. Johan Westman har samtidigt köpt 36.000 aktier i AAK. Hans totala innehav i bolaget uppgår nu till 36.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner med rätt att teckna 300.000 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör Mobil:

AAK

Mar

16

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2019 och sin hållbarhetsredovisning för 2019. Båda rapporterna finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Mer information Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Ann Holmberg, Group communications, tel: 08-506 485 54 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15.00 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom

Assa Abloy

Oct

2

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 fredagen den 23 oktober cirka kl. 12.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s tillförordnade VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 23 oktober kl. 13.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 850558368 UK: +44 3333009272 US: +1 8335268380 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q3-2020 Rapporten och IR-presentationen kommer att

Hexpol

Sep

22

Hexagon

25/11/2021

Hexagon håller en kapitalmarknadsdag den 30 september. Under kapitalmarknadsdagen kommer vd och koncernchef Ola Rollen, tillsammans med medlemmar från koncernledningen, presentera sin vy på aktuella marknadstrender, tillväxtmöjligheter och strategiska fokusområden. Eventet hålls virtuellt från klockan 13:00 och pågår till ungefär 18:00. Agendan kommer att publiceras närmare eventet. Under eventet kommer deltagare ha möjlighet att skicka in frågor som svaras på under en direktsänd frågestund. Eventet kommer vara möjligt att ses on-demand i efterhand. Vänligen registrera dig via

Hexagon

Feb

4

Securitas

25/11/2021

Affärstransformationen av Security Services Europe and Security Services Ibero-America har målsättningen att öka rörelsemarginalen i segmenten till cirka 6,5 procent respektive 6,0 procent, vid färdigställandet 2024. Jämförelsestörande poster om cirka -1 400 MSEK och investeringar om cirka -1 100 MSEK är planerade under åren 2021–2023. Under 2019 lanserade Securitas två omfattande transformationsprogram inom koncernen. Det första programmet innebär en genomgripande modernisering av den globala IS/IT-plattformen i koncernen, och det andra programmet är ett affärstransformationsprogram inom

Securitas

Apr

28

Securitas

25/11/2021

Securitas AB publicerar delårsrapport januari-mars 2021 onsdagen den 5 maj 2021 cirka kl.13.00. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 15.00 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 15.00 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam presenterar

Securitas

Oct

20

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY, världsledare inom accesslösningar, ansluter sig till Science Based Targets-initiativet för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. Koncernen kommer att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet, begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C genom att halvera utsläppen till 2030 och bli klimatneutral till år 2050. ”Hållbarhet kommer att vara avgörande för ekonomisk och industriell utveckling under de kommande decennierna. Vårt långsiktiga åtagande till Science Based Targets visar vår vilja att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och

Assa Abloy

Jun

4

AAK

25/11/2021

AAK, världsledande inom vegetabiliska oljor och fetter av hög förädlingsgrad, har lanserat AkoPlanet™, en ny portfölj av skräddarsydda lösningar för livsmedelsproducenter som utvecklar växtbaserade alternativ till kött-, mejeri- och glassprodukter. ”Veganska, vegetariska och flexitariska kosthållningar blir allt vanligare vilket skapar nya och spännande möjligheter för livsmedelsproducenter”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Denna utveckling är naturligtvis väldigt intressant för AAK eftersom vi har mer än 100 års erfarenhet av att arbeta med växtbaserade

AAK

Jun

11

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att de kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 29 september 2021. Om tillåtet kommer eventet att hållas fysiskt. Plats och tid kommer att offentliggöras senare. Under kapitalmarknadsdagen kommer vd och koncernchef Ola Rollen, tillsammans med medlemmar från ledningsgruppen, hålla presentationer om aktuella marknadstrender, tillväxtmöjligheter och strategiska fokusområden. Det kommer även vara möjligt att följa kapitalmarknadsdagen live på webben samt on-demand på hexagon.com (http://

Hexagon

Jul

7

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL har i dag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av 100% av Unión de Industrias C.A., S.A. (Unica) från Espiga Capital, ett spanskt Private Equity företag. Unica är en betydande aktör inom Rubber Compounds i Spanien och är leverantör till flera krävande kunder inom t ex fordonsindustrin, byggnation och jordbruk. ”Genom förvärvet av Unica stärker vi vår position inom Rubber Compounds till kunder med höga krav i Spanien och andra EU länder. Unica är ett perfekt komplement till vår existerande verksamhet i Spanien, som främst återfinns inom andra områden” Ralph Wolkener och

Hexpol

Aug

20

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY, tidigare ägare av 39% av aktierna i det Schweiziska bolaget agta record ag (”agta record”), har slutfört det indirekta förvärvet av det 54 procentiga innehavet i agta record från aktieägarna i Agta Finance (”Förvärvet”). ASSA ABLOY äger nu cirka 93% av rösterna och aktiekapitalet i agta record. Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 506 MEUR, motsvarande ett justerat[1] pris per aktie i agta record om 70,58 EUR. Som tidigare meddelats kommer ASSA ABLOY omedelbart efter förvärvet att lämna in dokumentation avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande på de

Assa Abloy

Feb

28

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tecknade idag ett avtal om förvärv av Romax Technology Limited, en av de främsta leverantörerna av mjukvara inom datorstödd konstruktion (Computed Aided Engineering, CAE) för design och simulering av elektromekaniska drivsystem. Större fokus på energieffektivitet och en accelererande övergång mot elektrifiering har medfört nya tekniska utmaningar och ett ökat behov av avancerade simuleringsverktyg tidigare i en produkts livscykel. Romax Technology har mer än 30 års erfarenhet av elektromekaniska

Hexagon

May

28

Hexpol

25/11/2021

Första kvartalet 2019 - Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 916,5 MEUR (834,7). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 4 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 11 procent till 220,5 MEUR (198,3) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 212,9 MEUR (192,3) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 174,6 MEUR (157,7) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, ökade med 12 procent till 0,48 EUR (0,43) - Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade med -1

Hexpol

Oct

6

Hexagon

25/11/2021

Hexagon publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 torsdagen den 28 oktober cirka kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US), kod: 24159039#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen

Hexagon

Feb

8

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Technology Solutions (TSL) i Storbritannien, en ledande leverantör av RFID-läsare. TSL designar, utvecklar och tillverkar mobila, handhållna RFID-läsare och andra mobila läsare, baserade på olika teknologier, för att identifiera och spåra produkter. ”Det är med glädje jag välkomnar TSL till ASSA ABLOY. TSL är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY som förstärker vårt nuvarande erbjudande inom RFID och möjliggör kompletterande tillväxt”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Förvärvet av TSL utökar HIDs breda portfölj inom RFID

Assa Abloy

Mar

24

Hexpol

25/11/2021

Den 23 mars genomförde HEXPOL AB sin digitala kapitalmarknadsdag. Under dagen presenterades företagets strategi, affärsmodell, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter, hållbarhetsinitiativ, finansiella planer och mål. Presentatörer under dagen var CEO och koncernchef Georg Brunstam, CFO Peter Rosén samt ytterligare medlemmar av företagets ledning. Presentationerna finns på HEXPOLs investorsida: https://investors.hexpol.com/sv/kapitalmarknadsdag-2021

Hexpol

Jan

5

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, har nyligen slutfört ett flertal förvärv, bland annat D.P. Technology, PAS Global och OxBlue. Slutförandet av förvärven kommer att påverka resultaträkningen för det fjärde kvartalet 2020 med engångskostnader om -34 MEUR. Engångskostnaderna är relaterade till nedskrivningar av överlappande teknologier, transaktions- och integrationskostnader. D.P. Technology är ett ledande bolag inom CAM-teknik (datorstyrd tillverkning). Omsättningen för 2020 väntas uppgå till cirka 34 MEUR. PAS Global är en ledande

Hexagon

Apr

30

AAK

25/11/2021

AAK kan med glädje meddela att man utsett Sten Estrup till ny Asienchef. Sten kommer att ingå i AAK:s koncernledning och arbeta utifrån företagets kontor i Singapore. ”Jag är mycket glad över att bli en del av det här framgångsrika företaget och jag ser fram emot att vårda och utveckla AAK:s kundcentrerade affärsmodell tillsammans med viktiga kunder och samarbetspartner”, säger Sten Estrup. ”AAK är unikt positionerat för att dra nytta av flertalet konsumenttrender såsom hållbarhet, premiumisering, växtbaserade livsmedel och ett ökat fokus på funktionell hälsa och kosthållning.” Estrup,

AAK

Jan

8

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av Geopraevent AG, ett framstående företag inom övervaknings- och larmsystem för tidig upptäckt av naturolyckor så som jordskred, fallande stenblock och laviner. Geopraevent grundades 2013 och tillhandahåller övervaknings- och larmsystem som kombinerar egenutvecklad mjuk- och hårdvara med ett brett spektrum av sensorer och mätinstrument – från specialiserad radarteknik till uppkopplade kameror – för upptäckt av en mängd olika naturolyckor. Företaget levererar heltäckande

Hexagon

Aug

3

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tillkännager idag förvärvet av TACTICAWARE, en leverantör av LiDAR-baserad mjukvara i 3D för övervakning och skydd av kritisk infrastruktur och byggnader såsom kraftverk, flygplatser, kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter m m. TACTICAWAREs flaggskeppslösning Accur8vision är ett volymetriskt säkerhetssystem (som mäter hela volymen) för övervakning och upptäckt i 3D. Till skillnad från konventionella system som vanligen bara mäter föremåls omkrets, skapar Accur8vision situationsmedvetenhet genom

Hexagon

Sep

23

AAK

25/11/2021

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till sin kapitalmarknadsdag den 23 november 2021 på Best Western Malmö Arena Hotel i Malmö. AAK:s koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Tomas Bergendahl och Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer, att uppdatera representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets framsteg inom hållbarhetsområdet. Karsten Nielsen, Chief Technology Officer, kommer att ge en presentation om komplexiteten hos specialoljor och -fetter,

AAK

May

31

Hexagon

25/11/2021

Antalet aktier och röster i Hexagon AB (publ) har under maj månad ökat till följd av den aktiesplit (7:1) som beslutades vid Hexagons årsstämma den 29 april 2021. Per den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 2 572 855 614, varav 110 250 000 aktier av serie A med tio röster vardera och 2 462 605 614 aktier av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i Hexagon per den 31 maj 2021 uppgår till 3 565 105 614. För mer information, vänligen kontakta: Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@

Hexagon

Jul

16

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag förvärvet av Immersal Oy, en pionjär och ledande innovatör av spatial kartläggning och visualiseringslösningar för att skapa applikationer för augmented reality (AR). AR förstärker upplevelsen av verkligheten genom att visualisera digital information i den fysiska världen. AR skapar därmed oändliga möjligheter genom att visa relevant 3D-information i den fysiska världen med syftet att spara tid, minska kostnader och förbättra arbetsprocesser i en rad olika industrier som till exempel

Hexagon

Oct

18

Assa Abloy

25/11/2021

Tredje kvartalet · Omsättningen ökade med 13% till 24 034 MSEK (21 191), varav 4% (5) organisk och 4% (2) förvärvad tillväxt netto · Stark tillväxt för Global Technologies och Americas, god tillväxt för EMEA och Entrance Systems medan försäljningen minskade för Asia Pacific · Avtal har tecknats om fem förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 1 000 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 14% och var 3 894 MSEK (3 424), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2% (16,2) · Nettoresultatet uppgick till 2 697 MSEK (2 384) · Vinst per

Assa Abloy

Oct

1

Assa Abloy

25/11/2021

Efter ASSA ABLOYs förenklade publika erbjudande (”Erbjudandet”), vilket avslutades den 30 september 2020, på de kvarvarande aktierna i agta record ag (”agta record”), innehar ASSA ABLOY 98,04% av rösterna och aktiekapitalet i agta record[[1]]. Handeln i agta records aktie har stoppats från idag och till dess att avnoteringen av aktierna i agta record från Euronext Paris kommer att ske den 9 oktober 2020. Eftersom ingen tvångsinlösen eller motsvarande process föreligger har ASSA ABLOY förbundit sig att förvärva utestående aktier i agta record till och med den 30 mars 2021 till samma pris

Assa Abloy

Nov

3

Securitas

25/11/2021

JULI–SEPTEMBER 2020 · Försäljning 26 501 MSEK (28 214) · Organisk försäljningstillväxt 0 procent (4) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 327 MSEK (1 574) · Rörelsemarginal 5,0 procent (5,6) · Jämförelsestörande poster –112 MSEK (–60), hänförliga till transformationsprogrammen inom IS/IT och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen · Vinst per aktie 2,08 SEK (2,56) · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,31 SEK (2,68) · Rörelsens kassaflöde 199 procent (138) · Återinfört utdelningsförslag om 4,80 SEK (4,40) per aktie att beslutas på extra

Securitas

Oct

2

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Olimpia Hardware, ett ledande varumärke i Latinamerika och Karibien inom beslag och tillbehör för glasprodukter. ”Det är med glädje jag välkomnar Olimpia till ASSA ABLOY. Detta utgör ett viktigt steg i vår strategi att utöka marknadsnärvaron på tillväxtmarknader”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Förvärvet av Olimpia kompletterar vår verksamhet i Latinamerika och stödjer den växande trenden med dörröppningar som använder glas- och aluminiumprodukter”, säger Lucas Boselli, Executive Vice President i ASSA ABLOY och chef för division Americas.

Assa Abloy

Apr

12

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL har i dag ingått ett avtal om att förvärva 100% av Unión de Industrias C.A., S.A. (Unica) från Espiga Capital, ett spanskt Private Equity företag. Unica är en betydande aktör inom Rubber Compounds i Spanien och är leverantör till flera krävande kunder inom t ex fordonsindustrin, byggnation och jordbruk. ”Genom förvärvet av Unica stärker vi vår position inom Rubber Compounds till kunder med höga krav i Spanien och andra EU länder. Unica är ett perfekt komplement till vår existerande verksamhet i Spanien, som främst återfinns inom andra områden” Ralph Wolkener och Carsten Rüter,

Hexpol

Apr

7

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2020 tisdagen den 28 april cirka kl. 12.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s tillförordnade VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 28 april kl. 13.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46851999383 UK: +443333009265 US: +18335268398 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q1-2020 Rapporten och IR-presentationen kommer att finnas

Hexpol

Feb

26

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL bjuder in analytiker, professionella investerare och media till sin kapitalmarknadsdag 2021. Eventet kommer att vara digitalt, den 23 mars 2021. Evenemanget börjar kl 13:00 CET och slutar cirka kl 16:30 CET. Under kapitalmarknadsdagen kommer ledande personer inom HEXPOL att beskriva företagets strategi, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter, hållbarhetsinitiativ, finansiella planer och mål. Under evenemanget kommer vi även att visa vår kort- och långsiktiga tillväxtplan, finansiella styrkor, förvärvskompetens och motståndskraft över konjunkturcykler. · Evenemanget inleds med en

Hexpol

Jan

8

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av BMT, ett banbrytande företag inom övervakning och analys av sprängning i dagbrott. BMT kompletterar Hexagons befintliga portfölj inom borrning och sprängning med lösningar för exakta positionsangivelser av malm, vilket möjliggör att kunderna kan extrahera mer värde vid varje sprängning. Genom att exakt följa sprängningar kan gruvor bli mer effektiva och hållbara. Sprängningar kan varje år kosta gruvor miljontals dollar i minskade intäkter till följd av att värdefulla

Hexagon

Jan

21

Securitas

25/11/2021

Securitas AB publicerar helårsrapport för januari-december 2020 torsdagen den 4 februari cirka kl 8.00 svensk tid. Cirka 8.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 9.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 9.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 9.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam

Securitas

Mar

30

Assa Abloy

25/11/2021

Styrelsen bedömer att den pågående globala covid-19 pandemin innebär betydande osäkerhet framöver vad avser marknadsläget. ASSA ABLOYs finansiella ställning är stark och koncernen har initierat kostnadsåtgärder för att bemöta det osäkra marknadsläget. Styrelsen har i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2019 samt i årsredovisningen 2019 kommunicerat sitt förslag om en utdelning om 3,85 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Mot bakgrund av den osäkerhet i marknaden som covid-19 pandemin orsakar, har styrelsen idag som en försiktighetsåtgärd beslutat att revidera sitt

Assa Abloy

Jan

29

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tecknade idag ett avtal om förvärv av COWIs verksamhet inom flygburna kartläggningstjänster. COWI är ett globalt konsultbolag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap. Dess kartläggningsverksamhet, med expertis inom CaaS-tjänster (Content as a Service), är Europas största inom flygburna mätningar och spatial informationshantering. De har dessutom varit en partner till HxGN Content Program i Europa sedan 2015. Verksamhetens cirka 400 medarbetare förser kunder inom offentlig sektor och statliga myndigheter,

Hexagon

Mar

27

Securitas

25/11/2021

Aktieägarna i Securitas AB, org. nr 556302-7241, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020, kl. 16.00 på Courtyard Marriott Hotel, Rålambshovsleden 50, Stockholm. Närmare information om tidpunkt för inpassering kommer att publiceras på bolagets hemsida www.securitas.com/arsstamma2020. A.    Rätt till deltagande i stämman Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska (i)    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 30 april 2020, (ii)    dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden

Securitas

Mar

25

Securitas

25/11/2021

Securitas ABs års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 är nu tillgänglig. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen 2019 kommer att finnas tillgänglig från och med den 16 april 2020 och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen: www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/bestall-tryckt-information/ Det finns också en digital och interaktiv

Securitas

Mar

31

AAK

25/11/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2021 med 1.011.504 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 31 mars 2021 finns det totalt 256.425.438 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jarl Andreasson Director Financial Control & Tax Telefon: +46 708 14 64 06 E-post: jarl.andreasson@aak.com Denna information är

AAK

May

7

Securitas

25/11/2021

JANUARI–MARS 2020 · Försäljning 28 420 MSEK (26 744) · Organisk försäljningstillväxt 2 procent (7) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 086 MSEK (1 290) · Rörelsemarginal 3,8 procent (4,8) · Jämförelsestörande poster –45 MSEK (–20), hänförligt till IS/IT-programmen · Vinst per aktie 1,61 SEK (2,08) · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 1,70 SEK (2,12) · Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,4 (2,8) · Rörelsens kassaflöde 34 procent (–5) · Utdelningsförslag tillbakadraget, ett nytt utdelningsförslag kan komma att övervägas senare i år ·

Securitas

Dec

13

Hexagon

25/11/2021

Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén, har den 12 december 2019 sålt 300 000 aktier i Hexagon AB. Ola Rollén kvarstår som dedikerad vd och långsiktig aktieägare i Hexagon, och äger efter försäljningen 286 900 aktier till ett värde av cirka 165 MSEK baserat på stängningskursen den 13 december. "Till följd av privatekonomiska skäl har jag valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Hexagon. Mitt engagemang och min starka tilltro till Hexagons framtid kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Hexagon mot våra strategiska

Hexagon

May

28

Securitas

25/11/2021

Vi skapar tre nya globala funktionella enheter och gör förändringar i Securitas koncernledning för att stötta vår strategi och på grund av framtida pensioneringar. Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår Vision 2020 med stark organisk försäljningstillväxt och förbättrade marginaler, och att forma strategin som kommer göra det möjligt för oss att öka takten ytterligare bortom 2020. Vårt fokus är att fortsätta specialisera våra säkerhetstjänster,att addera datadriven intelligens och leverera kundanpassade lösningar. Tre nya globala funktionella enheter har skapats För att ytterligare

Securitas

Mar

31

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL:s årsredovisning för 2020 med hållbarhetsrapport finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.hexpol.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från hemsidan.

Hexpol

Dec

9

Securitas

25/11/2021

Securitas AB (publ) har hållit extra bolagsstämma idag, den 9 december 2020. För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, endast genom poströstning. Vinstutdelning Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas med 4,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 11 december 2020 och utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början onsdagen den 16 december 2020.

Securitas

Nov

12

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har slutfört försäljningen av sin schweiziska sensorteknologiverksamhet CEDES till capiton AG. CEDES är ett ledande företag inom sensorteknologi för dörr-, port- och hissindustrin. CEDES grundades 1986 och har cirka 320 anställda. Huvudkontoret ligger i Landquart, Schweiz. Försäljningen under 2019 uppgick till cirka 51 MEUR (cirka 525 MSEK). Avyttringen kommer att ha en neutral effekt på ASSA ABLOYs rörelsemarginal. Avyttringen från ASSA ABLOY sker per november 2020. Mer information Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82 Erik Pieder, Ekonomi- och

Assa Abloy

Nov

26

AAK

25/11/2021

AAK har idag, torsdagen den 26 november, genomfört en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,10 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 30 november 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 december 2020. I syfte att motverka spridningen av covid-19 och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk

AAK

Jan

27

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av AM Group, en australiensisk tillverkare av industriella dörrar inom entréautomatik. ”Det är med glädje jag välkomnar AM Group och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Förvärvet är   kompletterande till vår verksamhet och specialiserat inom innovativ entréautomatik”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "AM Group kompletterar både vårt produkterbjudande och vår geografiska täckning i Australien. Genom att addera deras starka produktportfölj, vilken innefattar rullande stålportar och vikbara portar, till ASSA ABLOYs kommersiella

Assa Abloy

Dec

30

Hexagon

25/11/2021

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 1 032 120 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB. Per den 30 december 2019 finns sammanlagt 367 539 302 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 351 789 302 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i

Hexagon

Jun

22

Securitas

25/11/2021

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar, tillhandhåller säkerhetstjänster till Lynk & Co på sex stora europeiska marknader. Lynk & Co är ett bolag som erbjuder bildelningsabonnemang med uthyrning av bilar. Det fleråriga avtalet inkluderar Securitas lösningar inom passerkontroll, larm, fjärrvideo och utbildning och Securitas tjänster levereras genom en global och skalbar modell. •    Securitas tillhandahåller intelligenta, integrerade säkerhetslösningar till Lynk & Co för att ge en modern, öppen och trygg miljö •    Lynk & Co erbjuder månadsbaserat

Securitas

Jul

17

Assa Abloy

25/11/2021

Ett extraordinärt kvartal Andra kvartalet · Omsättningen minskade med 15% till 19 953 MSEK (23 544), varav –18% (3) organisk och 3% (4) förvärvad tillväxt netto · Alla fem divisioner uppvisade betydande negativ organisk tillväxt som en konsekvens av COVID-19. Entrance Systems, uppvisande –8% i organisk tillväxt, var minst påverkad av divisionerna · Tre förvärv tecknade med en förväntad årsomsättning på cirka 200 MSEK · Avtal har ingåtts i juni om att avyttra viss verksamhet från agta record och ASSA ABLOY, ett villkor från EU-kommissionen för ASSA ABLOY att förvärva agta

Assa Abloy

Jan

6

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, lanserade idag en portfölj med lösningar inom smart autonom mobilitet på CES 2020 (https://hexagon.com/sv-se/news/press-releases?page=/sv/hexagon-presenterar-sina-l%C3%B6sningar-f%C3%B6r-en-autonom-framtid-p%C3%A5-ces-2020). Portföljen samlar alla de sensorer, mjukvara och tjänster som möjliggör autonom körning. Hexagon strävar efter att förse kunder med verktygen som krävs för att påskynda och förverkliga sina visioner om autonom mobilitet – från forskning och utveckling, avancerad maskininlärning och

Hexagon

Jul

21

Securitas

25/11/2021

Securitas AB publicerar delårsrapport januari-juni 2021 torsdagen den 29 juli 2021 cirka kl.13.00. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam presenterar

Securitas

May

4

Hexagon

25/11/2021

Styrelsen i Hexagon AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2021 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Hexagons förpliktelser med anledning av Aktieprogram 2021/2024 (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet), inklusive täckande av sociala avgifter. Förvärv får ske av högst 850 000 aktier av serie B (före av årsstämman beslutad uppdelning av aktier). Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 7:1 innebär beslutet att förvärv får ske av högst 5 950 000 aktier av serie

Hexagon

Jun

30

AAK

25/11/2021

AAK har initierat formella förhandlingar med fackliga delegater avseende en produktionskonsolidering med efterföljande nedstängning av sin anläggning i Merksem, Belgien. Det föreslagna initiativet är i linje med bolagets strategi att optimera bagerisegmentet för att förbättra kostnadseffektiviteten och öka konkurrenskraften. Produktionsanläggningen i Merksem, som sysselsätter cirka 100 personer, är huvudsakligen en bagerifettsanläggning som främst producerar margarin och matfett till den industriella bagerimarknaden i Kontinentaleuropa. Förslaget innebär en flytt av produktion från

AAK

May

28

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY ABs årsstämma hölls torsdagen den 25 april 2019 i Stockholm. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Utdelning Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 29 april 2019 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear

Assa Abloy

Jun

12

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, ett världsledande företag inom digitala lösningar, lanserade idag HxGN MineProtect Operator Alertness System Light Vehicle (OAS-LV) (https://hexagonmining.com/solutions/safety-portfolio/operator-alertness/hxgn-mineprotect-operator-alertness-system-light-vehicle), en enhet för kontinuerlig övervakning av förares uppmärksamhet i syfte att upptäcka trötthet och distraktion. Enheten monteras i förarhytten till lätta fordon, bussar och lastbilar. OAS-LV utökar Hexagons lösningsportfölj för förarsäkerhet. Den fyller ett tomrum när det gäller att förhindra att förare av lätta fordon

Hexagon

Sep

11

Securitas

25/11/2021

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021: -    Jan Svensson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen -    Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB -    Maria Nordqvist, Lannebo Fonder -    Niklas Ringby, EQT AB -    Simon Blecher, Carnegie Fonder Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse,

Securitas

Apr

29

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY ABs årsstämma hölls onsdagen den 29 april 2020 i Stockholm. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Utdelning Årsstämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 4 maj 2020 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med

Assa Abloy

Jun

11

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, står denna vecka som värd för HxGN LIVE 2019 (https://hxgnlive.com/2019), en fyradagars konferens på The Venetian i Las Vegas, Nevada, USA. HxGN LIVE sammanför tusentals av Hexagons kunder, partners och teknologiska experter från olika branscher och med skiftande erfarenheter från hela världen. Konferensen börjar idag med ett inledningstal av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén (http://www.twitter.com/olarollen) på temat “Dina data kan rädda världen”. “Hexagon har en långtgående vision när det gäller

Hexagon

Nov

19

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, presenterar idag sina senaste lösningar för säkra och hållbara städer på Smart City Expo World (SCEW) i Barcelona. ”Hexagon varken bygger eller säljer smarta städer – vi erbjuder praktiska digitala lösningar som är långt mer konkreta och revolutionerande. Vi har samlat våra tjänster i portföljen Smart Digital Reality, som länkar samman den fysiska och digitala världen och förser ledare med den kapacitet och de verktyg som krävs för att säkerställa trygghet och hållbarhet i sina städer”, säger Hexagons vd

Hexagon

Sep

30

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Placard, Australiens största tillverkare av säkra kort. ”Placard är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet stärker vårt nuvarande erbjudande inom säkra kort. Förvärvet av Placard kommer att avsevärt stärka koncernens position inom smarta kort inom Stillahavsregionen och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Placards stora kundbas inom Stillahavsregionen visar på den fortsatta styrkan i säkra kort och deras relevans för miljoner människor i deras dagliga liv,” säger Stefan

Assa Abloy

Oct

14

Securitas

25/11/2021

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB Mats Gustafsson, Lannebo fonder Fredrik Åtting, EQT AB Emma Viotti, Handelsbanken fonder I enlighet med den instruktion som årsstämman antagit ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningen. Securitas styrelseordförande, Jan Svensson, ska sammankalla valberedningen till dess första

Securitas

Oct

23

Hexpol

25/11/2021

Styrelsen i HEXPOL AB (publ) har idag utsett Georg Brunstam till VD och Koncernchef för HEXPOL AB (publ) med tillträde 20 november 2020. Georg Brunstam är för närvarande styrelseordförande för HEXPOL AB (publ), detta uppdrag avslutas vid tillträdet. Georg Brunstam har tidigare varit VD och Koncernchef för HEXPOL AB (publ) 2007-2017. ”Under de senaste två kvartalen har jag, som dagligen involverad styrelseordförande, tillsammans med interim CEO och hela ledningen intensivt arbetat med att genomföra stora förändringar och förbättringar inom HEXPOL-koncernen. Förändringarna ger ett bättre

Hexpol

Jul

17

Hexpol

25/11/2021

ANDRA KVARTALET 2020 · Försäljningen minskade med 31 procent till 2 526 MSEK (3 685). · Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 209 MSEK (551). · Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, uppgick till 8,3 procent (15,0). · Resultat efter skatt uppgick till 122 MSEK (413). · Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 66 procent till 0,41 SEK (1,20). Inklusive dessa poster uppgick resultat per aktie till 0,35 SEK (1,20). · Det operativa kassaflödet uppgick till 225 MSEK (709). · Jämförelsestörande poster, före

Hexpol

May

7

Securitas

25/11/2021

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande: Vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2019. I enlighet med styrelsens reviderade förslag beslutade stämman att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Styrelse Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Stämman omvalde Ingrid Bonde, John Brandon, Anders Böös, Fredrik

Securitas

Jun

29

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har ingått avtal med italienska FAAC Group om att avyttra viss verksamhet från agta record och ASSA ABLOY, som ett led i att hantera EU Kommissionens konkurrensrättsliga invändningar i samband med förvärvet av det schweiziska bolaget agta record (”Avyttringen”). Den avyttrade verksamheten inkluderar agta records verksamhet i Holland, Österrike, Ungern och Slovenien liksom ASSA ABLOYs verksamhet inom automatiska entrédörrar i Frankrike och Storbritannien. Därutöver ingår även agta records verksamhet inom höghastighetsdörrar, lokaliserad i Frankrike. Den avyttrade

Assa Abloy

Apr

29

Hexagon

25/11/2021

Första kvartalet 2020 - Nettoomsättningen minskade med -3 procent till 889,9 MEUR (916,5). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -7 procent - Rörelseresultatet (EBIT1) minskade med -13 procent till 192,4 MEUR (220,5) - Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 186,6 MEUR (212,9) - Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 153,0 MEUR (174,6) - Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,41 EUR (0,48) - Det operativa kassaflödet ökade till 136,9 MEUR (96,3)

Hexagon

Apr

14

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL:s Sustainability Report för 2020 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com. Hållbarhetsrapporten kan laddas ner på HEXPOL:s hemsida, www.hexpol.com. Beställning av tryckta exemplar kan göras via info@hexpol.com, alternativt via hemsidan.

Hexpol

Oct

23

Hexpol

25/11/2021

JULI - SEPTEMBER 2020 · Försäljningen uppgick till 3 328 MSEK (4 244). · Rörelseresultatet, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 593 MSEK (583). · Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster, ökade till 17,8 procent (13,7). · Resultat efter skatt ökade till 426 MSEK (355). · Resultat per aktie ökade med 20 procent till 1,24 SEK (1,03). Resultat per aktie, exkl. jämförelsestörande poster, minskade med 2 procent till 1,24 SEK (1,27). · Det operativa kassaflödet uppgick till 773 MSEK (812). · Jämförelsestörande poster, före skatt, uppgick till 0 MSEK (100).

Hexpol

May

20

Securitas

25/11/2021

· Aimé Lyagre, COO och CTO Security Services Europe, har valt att lämna Securitas. Rollen ersätts inte och ansvarsområdena delas upp mellan Henrik Zetterberg, som kvarstår COO Security Services Europe och medlem i koncernledningen men med utökat ansvarsområde i Europa, och Thomas Lundstedt som anställdes i Securitas som European Solution Leader i april 2020. · Rollen som President Aviation upphör att vara en del av koncernledningen. Dessa förändringar gäller från och med den 1 juli 2020. Alla övriga koncernledningsmedlemmar fortsätter i sina nuvarande roller. ”Aimé Lyagre har

Securitas

Jul

6

Hexagon

25/11/2021

Hexagon annonserade i dag att de tecknat ett avtal om förvärv av Infor’s EAM-verksamhet och bildar ett strategiskt partnerskap med Infor och Koch (pressmeddelande (https://hexagon.com/sv-se/news/press-releases?page=/sv/hexagon-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-infors-verksamhet-inom-eam-och-ing%C3%A5r-strategiskt-partnerskap-med-infor-och-koch)). Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén kommer att hålla en webbsänd presentation och telefonkonferens (på engelska) för press och kapitalmarknaden idag klockan 10:00. Lyssna på webbsändningen Följ webbsändningen live genom att klicka här. (https://edge.media-

Hexagon

Sep

4

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat LifeSafety Power, en ledande amerikansk leverantör av smarta integrerade strömförsörjningslösningar för accesskontroll för OEMs, integratörer och slutanvändare. ”Det är med glädje jag välkomnar LifeSafety Power till ASSA ABLOY. LifeSafety Power är ett strategiskt tillskott till koncernen och förstärker ytterligare vår marknadsposition inom lösningar för accesskontroll,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. ”LifeSafety Power är ett utmärkt komplement till vår portfölj av lösningar inom accesskontroll – vi ser fram emot att integrera deras kunnande

Assa Abloy

Apr

3

Hexagon

25/11/2021

Hexagons årsredovisning 2019 och den separata hållbarhetsrapporten finns nu tillgänglig på bolagets hemsida hexagon.com. Hexagon har för avsikt att endast distribuera rapporterna elektroniskt. Om du ändå önskar ett tryckt exemplar av årsredovisningen, var vänlig kontakta Hexagon på mailorderservice@hexagon.com eller ring 08-601 26 28. Som tidigare kommunicerats hålls Hexagons årsstämma den 29 april klockan 17:00 på City Conference Center Stockholm (Norra Latin), Drottninggatan 71 B, Stockholm. Anmälan om deltagande skall ske senast den 23 april 2020. Med anledning av osäkerheten kring

Hexagon

Jan

16

Hexagon

25/11/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag samarbetet med Leidos UK inför den tidigare kommunicerade uppgraderingen (https://www.leidos.com/insights/metropolitan-police-appoints-leidos-uk-upgrade-command-and-control-system-responsible) av Londonpolisens (Metropolitan Police Service, MPS) ledningssystem. Inom ramen för det tioåriga uppdraget ska Leidos implementera HxGN Oncall, en bred portfölj med avancerade lösningar för offentlig säkerhet, och förse myndigheten med ett system som hanterar nödsamtal från allmänheten och

Hexagon

Apr

29

Assa Abloy

25/11/2021

Resultat påverkat av Covid-19 Första kvartalet · Omsättningen ökade med 3% till 22 173 MSEK (21 505), varav –3% (5) organisk och 3% (3) förvärvad tillväxt netto · Tillväxt för Americas, stabila försäljningsnivåer för Global Technologies och Entrance Systems, medan försäljningen minskade för Asia Pacific och EMEA · Två förvärv tecknade med en förväntad årsomsättning på cirka 200 MSEK · Villkorat godkännande har erhållits från EU Kommissionen att förvärva det 54 procentiga innehavet i agta record. Förvärvet förväntas slutföras under andra halvan av 2020 ·

Assa Abloy

Mar

11

AAK

25/11/2021

AAK AB (publ.) har tagit ett viktigt steg inom ramen för sina hållbarhetsåtaganden genom att etablera samarbeten med de marknadsledande satellitövervakningsföretagen Earthqualizer och Satelligence. Med hjälp av företagens högkvalitativa satellitdata kan AAK övervaka sin globala leverantörsbas för palmolja med stor noggrannhet och i realtid. Detta gör det möjligt att upptäcka tecken på avskogning i ett tidigt skede och därmed kunna vidta omedelbara åtgärder. ”Den här nya, innovativa övervakningstekniken är en viktig del av AAK:s hållbarhetsstrategi där vi har som mål att 100 procent av

AAK

Jan

29

Hexpol

25/11/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Incitamentsprogram 2016/2020”) som infördes vid årsstämman den 29 april 2016 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under januari 2021 med 235 566 aktier av serie B och motsvarande antal röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 29 januari 2021 finns det sammanlagt 344 436 846 aktier i bolaget, varav 14 765 620 av serie A med tio röster vardera och 329 671 226 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i HEXPOL per den 29 januari 2021 uppgår till 477 327 426.

Hexpol

Jun

3

Securitas

25/11/2021

Styrelsen i Securitas AB (publ) (”Securitas”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Återköpet får inledas den 4 juni 2021 och avslutas senast den 31 augusti 2021 och kommer att förvaltas av Danske Bank som, baserat på den handelsorder som Danske Bank fått av

Securitas

Apr

29

Securitas

25/11/2021

Securitas AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2020 torsdagen den 7 maj kl 13.00 svensk tid. Ca 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 13.30 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.00 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.00 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam presenterar

Securitas

Jun

10

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL AB (publ.) har utsett Peter Rosén till ny CFO för HEXPOL AB (publ.). Peter efterträder Karin Gunnarsson som har, som tidigare kommunicerats, beslutat sig för att lämna bolaget. Peter kommer närmast från tjänsten som CFO för Resurs Holding AB. Peter har tidigare varit bland annat CFO för Flügger gruppen i Danmark och CFO för Leaf (nuvarande Cloetta) Skandinavien. Peter är född 1968 och har en civilekonomexamen från Lunds universitet. ”Vi är glada att kunna välkomna Peter till HEXPOL och vår koncernledning. Med rekryteringen av Peter får HEXPOL en CFO med en lång och gedigen

Hexpol

Oct

21

AAK

25/11/2021

Styrelsen för AAK AB (publ.) har beslutat att föreslå en utdelning till aktieägare om 2,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Förslaget kommer att läggas fram för beslut vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 26 november 2020. Inför årsstämman den 13 maj 2020 beslutade styrelsen för AAK AB, som en försiktighetsåtgärd till följd av spridningen av coronaviruset, att dra tillbaka förslaget till vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 samt att, om förutsättningarna medgav, kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020 för beslut om vinstutdelning. Styrelsen har nu,

AAK

May

7

AAK

25/11/2021

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 7 maj 2021 fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Gun Nilsson, Georg Brunstam och Patrik Andersson. Bengt Baron har avböjt omval. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.095.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Nyval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman

AAK

Jul

3

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av FocusCura, en ledande leverantör av tekniska lösningar för äldreomsorgen på den nederländska marknaden. FocusCura har utvecklat en mjukvaruplattform, som i kombination med andra produkter och tjänster, möjliggör för vårdgivarna att fokusera på vård och omsorg. ”Det är med glädje jag välkomnar FocusCura och dess medarbetare till ASSA ABLOY. FocusCura är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom marknaden för vård och omsorg och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico

Assa Abloy

Nov

5

Securitas

25/11/2021

Securitas bjuder härmed in investerare, analytiker och representanter för finansiell media till vår kapitalmarknadsdag måndagen den 21 mars 2022 cirka klockan 13.00 till cirka 17.00. Evenemanget kommer att äga rum på Securitas huvudkontor i Stockholm och kommer också att sändas live via webben. För att ge möjlighet till mer interaktivitet, kommer Securitas kapitalmarknadsdag att hållas fysiskt istället för virtuellt och är därför framskjuten från den 7 december 2021 till den 21 mars 2022. Vi kommer att ge en uppdatering av vår strategi och finansiella status samt resultat av våra

Securitas

Apr

20

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL AB har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid kommande stämma genom att rösta på förhand genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. HEXPOL AB uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19. En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken

Hexpol

Dec

11

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, höll idag sin kapitalmarknadsdag i Cobham, Storbritannien. Tillsammans med andra medlemmar i koncernledningen gav bolagets vd och koncernchef Ola Rollén en överblick av Hexagons tillväxtmöjligheter och strategi, samt presenterade hur bolaget bygger vidare på sitt arv av att öka värdet av data genom mjukvarulösningar för att driva autonomi, effektivitet, produktivitet, kvalitet och hållbarhet i flera olika branscher. Genom att kombinera sina ledande lösningar inom kärnområdena sensorer, mjukvara och autonom

Hexagon

Mar

29

AAK

25/11/2021

Aktieägarna i AAK AB (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I

AAK

Jan

30

AAK

25/11/2021

AAK-koncernen, fjärde kvartalet · Volymerna uppgick till 582.000 ton (574.000 ton), en organisk tillväxt med 1% (4%). · Omsättningen uppgick till 7.380 mkr (6.992 mkr), en ökning med 6%. · Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 12 mkr, uppgick till 562 mkr (516 mkr), en förbättring med 9%. Rörelseresultatet per kilo förbättrades med 8% och uppgick till 0,97 kronor (0,90 kronor). · Nettoresultatet uppgick till 401 mkr (354 mkr), en ökning med 13%. · Vinsten per aktie ökade med 12% och uppgick till 1,56 kronor (1,39 kronor). · Kassaflödet från

AAK

Jul

29

AAK

25/11/2021

Sedan september 2020 har det varit möjligt att utnyttja teckningsoptioner i det incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid AAK AB:s (publ.) årsstämma i maj 2017. Koncernchef och VD Johan Westman har utnyttjat ytterligare teckningsoptioner och har samtidigt köpt 18.000 aktier i bolaget. Hans totala aktieinnehav i AAK uppgår nu till 54.000 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com Informationen lämnades för

AAK

Apr

29

Hexagon

25/11/2021

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut. Styrelse Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika Francke, John Brandon, Henrik Henriksson, Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen samt nyval av Patrick Söderlund såsom ordinarie styrelseledamöter. Gun Nilsson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska vara oförändrat och utgå med 1 850 000 kronor till ordföranden och 615 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85

Hexagon

Oct

8

AAK

25/11/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021, hålls en press- och analytikerkonferens fredagen den 29 oktober 2021 klockan 14:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 583 50 DK: +45 7815 0109 UK: +44 3333 009 034

AAK

Feb

10

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Biosite, en ledande leverantör av biometrisk passerkontroll för byggarbetsplatser i Storbritannien. ”Det är med glädje jag välkomnar Biosite och dess medarbetare till ASSA ABLOY. Biosite är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom lösningar för passerkontroll och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Biosite erbjuder biometriska lösningar för passagekontroll och hantering av arbetskraft; detta maximerar säkerhet och trygghet samtidigt som

Assa Abloy

Jan

14

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har sålt sin italienska verksamhet i Gardesa inom dörrar för bostadsmarknaden till italienska Bertolotto och är i slutfasen att avyttra verksamheten inom fönsterluckor. Gardesa är en italiensk tillverkare av säkerhetsdörrar för bostadsmarknaden och fönsterluckor, med huvudkontor i Cortemaggiore, Italien och har cirka 70 anställda. Försäljningen för hela bolaget under 2020 uppgick till cirka 100 MSEK (cirka 10 MEUR). ”Bertolotto kommer att förse Gardesa, dess medarbetare och kunder med stor erfarenhet och engagemang. Detta kommer att skapa nya möjligheter för framtiden och

Assa Abloy

Jul

5

Assa Abloy

25/11/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om försäljning av sin nordiska låssmedsverksamhet CERTEGO till Nalka Invest, som investerar i främst nordiska små och medelstora bolag. Genom försäljningen av CERTEGO stärker ASSA ABLOY Opening Solutions EMEIA divisionen sitt fokus på  kärnverksamheten. CERTEGO är en marknadsledande nordisk låssmedskedja och säkerhetsinstallatör som planerar och  installerar mekaniska, elektromekaniska och digitala säkerhetslösningar inom så gott som samtliga industrier. CERTEGO har ett nätverk med över 70 kontor och cirka 1 200 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Assa Abloy

Jul

9

AAK

25/11/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021, hålls en press- och analytikerkonferens fredagen den 16 juli 2021 klockan 14:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 519 993 83 DK: +45 7815 0107 UK: +44 3333 009 273 US: +1 631 913 1422

AAK

Feb

8

Securitas

25/11/2021

Valberedningen i Securitas, världsledande partner inom intelligenta säkerhetstjänster, föreslår att Jan Svensson väljs till ny styrelseordförande på bolagets årsstämma den 5 maj 2021. Valberedningen föreslår även att Gunilla Fransson, Harry Klagsbrun och Johan Menckel väljs till nya styrelseledamöter. Carl Douglas, för närvarande vice styrelseordförande, samt Anders Böös och Dick Seger, för närvarande styrelseledamöter, har informerat valberedningen om att de avböjer omval. I november 2020 informerade Marie Ehrling, för närvarande styrelseordförande, valberedningen om att hon avböjer omval.

Securitas

May

31

Hexagon

25/11/2021

Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 2 285 255 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB. Per den 31 maj 2019 finns sammanlagt 365 245 247 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 349 495 247 av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i Hexagon

Hexagon

Jan

9

Securitas

25/11/2021

Securitas förstärker sin ledande position på den elektroniska säkerhetsmarknaden i Spanien genom förvärvet av Techco Security, ett ledande företag inom elektronisk säkerhet. Förvärvspriset beräknas till 230 MSEK (22 MEUR). Techco Security erbjuder ett brett utbud av integrerade säkerhetstjänster inklusive installation, underhåll och fjärrbevakning samt passerkontroll, elektronisk larmövervakning och brandskydd, och servar kunderna genom två övervakningscentraler i Madrid och Barcelona. Företaget har ca 520 anställda med en stark närvaro i Spanien och Portugal. Techco Security hade en årlig

Securitas

Dec

9

Hexpol

25/11/2021

HEXPOL AB (publ.) har utsett Kenneth (Ken) L. Bloom till President HEXPOL Compounding Americas. Ken efterträder Tracy Garrison som har, som tidigare kommunicerats, beslutat sig för att lämna bolaget. Ken Bloom kommer närmast från nyligen förvärvade Preferred Compounding där han på ett mycket framgångsrikt sätt varit koncernchef sedan 2006 och byggt upp ett imponerande bolag. Ken Bloom är högskoleingenjör och har även en MBA inom finans. Som President HEXPOL Compounding Americas kommer Ken också bli en viktig medlem i HEXPOL:s koncernledning. “Vi är glada att kunna välkomna Ken Bloom

Hexpol

Nov

9

Hexagon

25/11/2021

Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén, har den 5 och 8 november 2021 sålt totalt 1 506 225 aktier i Hexagon AB. Under 2020 och 2021 erhöll Ola Rollén 318 195 prestationsaktierätter som del av två långsiktiga incitamentsprogram med intjänandeperioderna 2020/2023 och 2021/2024. Ola Rollén kvarstår som dedikerad vd och aktieägare i Hexagon, och äger efter försäljningen 502 075 aktier samt 318 195 prestationsaktierätter till ett totalt värde av cirka 117,2 MSEK baserat på stängningskursen den 9 november. "Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Hexagon. Mitt engagemang och min

Hexagon

Nov

22

Hexagon

25/11/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, tillkännagav idag att man tecknat avtal om att förvärva Volume Graphics, en marknadsledande aktör inom mjukvara för industriell skiktröntgen. Volume Graphics har mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling. Företagets avancerade analys- och visualiseringslösningar möjliggör för användaren att skapa tredimensionella återgivningar av skannade objekt, och se såväl intern som extern struktur. Med hjälp av skiktröntgen kan användaren mäta, undersöka och få detaljerad information om insidan eller dolda delar

Hexagon
0
0
Nyheter per kategori
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|