Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Oct

14

Hexagon

14/10/2021

Valberedningen i Hexagon AB har beslutat att föreslå extrastämman den 17 november att välja Erik Huggers och Brett Watson till nya styrelseledamöter. Erik Huggers har omfattande erfarenhet från media- och techindustrin. Erik är idag ledamot i tillsynsstyrelsen för WeTransfer och ProsiebenSat.1 Media. Dessförinnan var han vd för Vevo och hade flera olika chefsbefattningar på Verizon Communications, Intel Corporation, BBC och Microsoft Corporation. Brett Watson är vd för Koch Equity Development, ett investeringsbolag och dotterbolag till Koch Industries, där han förvaltar och driver

Hexagon

Oct

14

Hexagon

14/10/2021

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 november 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A.                  RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare

Hexagon

Oct

14

Securitas

14/10/2021

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB Mats Gustafsson, Lannebo fonder Fredrik Åtting, EQT AB Emma Viotti, Handelsbanken fonder I enlighet med den instruktion som årsstämman antagit ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningen. Securitas styrelseordförande, Jan Svensson, ska sammankalla valberedningen till dess första

Securitas

Oct

8

AAK

8/10/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021, hålls en press- och analytikerkonferens fredagen den 29 oktober 2021 klockan 14:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 583 50 DK: +45 7815 0109 UK: +44 3333 009 034

AAK

Oct

6

Hexagon

6/10/2021

Hexagon publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 torsdagen den 28 oktober cirka kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US), kod: 24159039#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen

Hexagon

Oct

5

Assa Abloy

5/10/2021

Följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022: -             Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen -             Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB -             Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder -             Liselott Ledin, Alecta -             Yvonne Sörberg, Handelsbanken Fonder Bolagets styrelseordförande, Lars Renström, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram

Assa Abloy

Oct

1

Hexagon

1/10/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag att man slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet (https://hexagon.com/sv-se/news/press-releases?page=/sv/hexagon-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-infors-verksamhet-inom-eam-och-ing%C3%A5r-strategiskt-partnerskap-med-infor-och-koch) av Infors globala verksamhet inom EAM (enterprise asset management) och har beslutat om apportemission av vederlagsaktier. Förvärvets slutförande var föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden vilka nu erhållits. Infor EAM är en branschledande SaaS-baserad lösning

Hexagon

Oct

1

Hexpol

1/10/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 fredagen den 22 oktober cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam och vice VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 22 oktober kl. 14.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46856642693 UK: +443333009030 US: +16467224956 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q3-2021 Rapporten och IR-

Hexpol

Sep

30

AAK

30/9/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under september 2021 med 1.644.618 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 september 2021 finns det totalt 258.494.556 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com Denna

AAK

Sep

30

Hexagon

30/9/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, höll idag sin kapitalmarknadsdag. Ola Rollén, vd och koncernchef, tillsammans med andra medlemmar i koncernledningen, presenterade rådande marknadstrender, tillväxtmöjligheter och strategiska fokusområden. Under dagen presenterades hur Hexagons lösningar för digitala verkligheter genom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier fångar nya möjligheter i nyckelbranscher. Hexagon lanserar dessutom nya finansiella mål, med en årlig försäljningstillväxt på 8-12 procent mellan 2022-2026 samt en rörelsemarginal (

Hexagon

Sep

29

Hexagon

29/9/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag förvärvet av Atlas RFID Solutions mjukvaru- och tjänsteverksamhet Jovix, baserad i Birmingham, Alabama, USA. Jovix är en prisbelönt lösning för materialhantering inom byggsektorn som förser beslutsfattare med realtidsdata om materialets skick och plats. Plattformen är molnbaserad, IoT-kompatibel, mobil och konfigurerbar och ger användaren insikt och spårbarhet i materialets skick och placering genom hela livscykeln för ett byggprojekt. Jovix strömlinjeformade process benämnd som ”Material

Hexagon

Sep

27

Hexpol

27/9/2021

Försäkringsärendet relaterat till branden som utbröt 7 januari 2021 i vår fabrik i Jonesborough, TN, USA är nu avslutat. Total försäkringsersättning uppgår till 74 MUSD varav 10 MUSD utbetalades i april 2021. Återstoden om 64 MUSD kommer betalas till HEXPOL innan oktober månads utgång. Kostnaderna i samband med branden uppgår uppskattningsvis till ca 25 MUSD. Ovan transaktioner kommer påverka rörelseresultatet som jämförelsestörande poster.

Hexpol

Sep

27

Assa Abloy

27/9/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Aaran Isle, en ledande designer, tillverkare och distributör av beslag för dörrar och fönster, baserad i Storbritannien. ”Jag ser fram emot att välkomna Aaran Isle till ASSA ABLOY. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att addera kompletterande produkter och lösningar till vår kärnverksamhet”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. “Aaran Isle är ett utmärkt tillskott till vår verksamhet och framförallt till EMEIAs marknadsregion i Storbritannien och Irland. Förvärvet tillför välkända varumärken inom beslag för dörrar och

Assa Abloy

Sep

23

AAK

23/9/2021

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till sin kapitalmarknadsdag den 23 november 2021 på Best Western Malmö Arena Hotel i Malmö. AAK:s koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Tomas Bergendahl och Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer, att uppdatera representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets framsteg inom hållbarhetsområdet. Karsten Nielsen, Chief Technology Officer, kommer att ge en presentation om komplexiteten hos specialoljor och -fetter,

AAK

Sep

22

Hexagon

22/9/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, blir medlem i Responsible Business Alliance (RBA), världens största organisation fokuserad på hållbarhet i globala leverantörskedjor. RBA består av fler än 400 medlemmar med en total omsättning på över 7,7 biljoner USD som driver hållbarhetsfrågor för anställda, miljön och företag. Hexagon har ett åtagande att säkerställa att dess leverantörskedja och den egna verksamheten drivs på ett hållbart och etiskt sätt. Tillsammans med RBA kommer Hexagon att öka hållbarheten ytterligare i leverantörledet och internt

Hexagon

Sep

22

AAK

22/9/2021

AAK har ingått ett partnerskap med Nestlé, världens största mat- och dryckesföretag, samt palmoljebolaget Musim Mas för att motverka avskogning utanför officiella palmoljeområden i Aceh, Indonesien. Det femåriga programmet kommer att ha en positiv inverkan på cirka 1.000 oberoende småjordbrukare. Aceh är ett prioriterat område då 87% av Leuser Ecosystem – ett skyddat område som är viktigt för såväl biologisk mångfald som koldioxidlagring – ligger i provinsen. ”Detta partnerskap är en viktig del av AAK:s strategi för hållbara råvaruinköp”, säger Anne Mette Olesen, AAK:s Chief Strategy &

AAK

Sep

22

Hexagon

22/9/2021

Hexagon håller en kapitalmarknadsdag den 30 september. Under kapitalmarknadsdagen kommer vd och koncernchef Ola Rollen, tillsammans med medlemmar från koncernledningen, presentera sin vy på aktuella marknadstrender, tillväxtmöjligheter och strategiska fokusområden. Eventet hålls virtuellt från klockan 13:00 och pågår till ungefär 18:00. Agendan kommer att publiceras närmare eventet. Under eventet kommer deltagare ha möjlighet att skicka in frågor som svaras på under en direktsänd frågestund. Eventet kommer vara möjligt att ses on-demand i efterhand. Vänligen registrera dig via

Hexagon

Sep

13

Hexagon

13/9/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag lanseringen av HxGN MineMeasure, en helhetslösning för planering, övervakning och analys av borrning och sprängning i gruvindustrin. Tillsammans med Hexagons tekniska expertrådgivning ökar MineMeasure precisionen genom hela borrnings- och sprängningsprocessen vilket kan spara bolag miljontals dollar. Genom datadriven återkoppling minimerar MineMeasure förlusten av värdefulla råvaror och maximerar avkastningen vid utvinnandet av metaller och mineraler. ”Att öka effektiviteten i

Hexagon

Sep

8

Assa Abloy

8/9/2021

ASSA ABLOY har tecknat bindande avtal om att förvärva Hardware and Home Improvement (“HHI”) divisionen inom Spectrum Brands (NYSE:SPB) för en köpeskilling om 4 300 MUSD på skuldfri basis. Spectrum Brands Hardware and Home Improvement division (”HHI”) är en ledande leverantör av säkerhetsprodukter, VVS-utrustning och dörrbeslag för det nordamerikanska bostadssegmentet, med ett diversifierat produkterbjudande av lås, kranar/blandare och dörrbeslag. HHI har en bred portfölj av innovativa produkter, inklusive patenterad SmartKey-teknologi och elektroniska samt smarta och biometriska lås.

Assa Abloy

Sep

7

Hexagon

7/9/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde (http://www.blk2021.com/) idag lanseringen av Leica BLK ARC och Leica BLK2FLY. Produkterna som ingår i den ikoniska och prisvinnande BLK-serien, känd för sina snabba och mobila lösningar, adderar nu teknologi för helt autonom inläsning av omvärlden till sin breda portfölj av sensorer för digitala verkligheter. Leica BLK ARC är en laserscanner som är specialiserad på att hjälpa robotar och andra enheter att navigera och förflytta sig, vilket möjliggör helt självstyrande mobil laserscanning.

Hexagon

Aug

31

AAK

31/8/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under augusti 2021 med 336.000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 31 augusti 2021 finns det totalt 256.849.938 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com Denna

AAK

Aug

23

Securitas

23/8/2021

Securitas bjuder härmed in investerare, analytiker och representanter för finansiell media till vår digitala kapitalmarknadsdag tisdagen den 7 december 2021 klockan 14.00 till cirka 17.00. Vi kommer att ge en uppdatering av vår strategi och finansiella status samt resultat av våra transformationsprogram och gällande våra intelligenta säkerhetstjänster. En formell inbjudan inklusive program kommer närmare evenemanget. Ytterligare information: Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef; +46 76 116 7443; micaela.sjokvist@securitas.com Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-

Securitas

Aug

18

Assa Abloy

18/8/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Omni-ID, en ledande tillverkare av RFID-brickor och IoT produkter för passiv och aktiv märkning, spårning och övervakning inom industriella applikationer, baserad i USA. ”Det är med glädje jag välkomnar Omni-ID till ASSA ABLOY. Omni-ID är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY som förstärker vårt nuvarande erbjudande inom RFID och IoT och möjliggör kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Förutom att utöka vårt värdeskapande erbjudande inom RFID-komponenter och aktiva identifieringsprodukter så

Assa Abloy

Aug

11

Assa Abloy

11/8/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Capital Door Service, en distributör av dörrar för entréautomatik i Kalifornien, Nevada och Arizona. ”Det är med glädje jag välkomnar Capital Door Service till ASSA ABLOY. Bolaget är specialiserat inom entréautomatik och kompletterar vår verksamhet,” säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. “Med sin starka marknadsposition kommer Capital Door Service att ytterligare öka vår geografiska täckning i västra USA. Jag välkomnar teamet till ASSA ABLOY och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att fortsätta vår framgångsrika resa,” säger Markus Kast,

Assa Abloy

Jul

30

Securitas

30/7/2021

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har tecknat avtal om att förvärva Tepe Güvenlik A.S., ett ledande elektroniskt säkerhetsföretag i Turkiet. Genom förvärvet blir Securitas näst störst på den turkiska larmövervakningsmarknaden, och förvärvet och är i linje med koncernstrategin att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Förvärvspriset uppgår till cirka 100 MSEK (10 MEUR) på skuldfri bas. Under 2020 uppgick Tepe Güvenliks årliga försäljning till cirka 85 MSEK (8,5 MEUR) varav mer än 70 procent utgjorde återkommande

Securitas

Jul

29

Securitas

29/7/2021

APRIL-JUNI 2021 · Försäljning 26 499 MSEK (26 556) · Organisk försäljningstillväxt 8 procent (–4) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 471 MSEK (1 075) · Rörelsemarginal 5,6 procent (4,0) · Jämförelsestörande poster –259 MSEK (–61), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen · Vinst per aktie 2,09 SEK (1,50) · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,64 SEK (1,62) · Rörelsens kassaflöde 63 procent (248) JANUARI–JUNI 2021 · Försäljning 52 313 MSEK (54 976) · Organisk

Securitas

Jul

29

AAK

29/7/2021

Sedan september 2020 har det varit möjligt att utnyttja teckningsoptioner i det incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid AAK AB:s (publ.) årsstämma i maj 2017. Koncernchef och VD Johan Westman har utnyttjat ytterligare teckningsoptioner och har samtidigt köpt 18.000 aktier i bolaget. Hans totala aktieinnehav i AAK uppgår nu till 54.000 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com Informationen lämnades för

AAK

Jul

29

Securitas

29/7/2021

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har tecknat avtal om att förvärva Protection One, den tyska marknadsledaren specialiserade inom fjärrteknikdrivna säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Förvärvet stärker Securitas kapacitet av säkerhetslösningar i Tyskland och är i linje med koncernstrategin att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Förvärvspriset uppgår till cirka 735 MSEK (72 MEUR) på skuldfri bas. Under 2020 uppgick Protection Ones årliga försäljning till mer än 337 MSEK (33 MEUR) varav över 90

Securitas

Jul

27

Hexagon

27/7/2021

Andra kvartalet 2021 • Nettoomsättning ökade med 20 procent till 1 075,6 MEUR (896,6). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 20 procent • Justerat rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 33 procent till 301,1 MEUR (226,5) • Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 294,3 MEUR (220,1) • Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 241,4 MEUR (180,5) • Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 0,09 EUR (0,07) • Det operativa kassaflödet ökade till 275,4 MEUR (239,2) För mer information,

Hexagon

Jul

21

Securitas

21/7/2021

Securitas AB publicerar delårsrapport januari-juni 2021 torsdagen den 29 juli 2021 cirka kl.13.00. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam presenterar

Securitas

Jul

19

Assa Abloy

19/7/2021

Väsentlig tillväxt och marginalåterhämtning Andra kvartalet · Omsättningen ökade med 19% till 23 648 MSEK (19 953), med en stark organisk tillväxt om 23% (–18) och en förvärvad/avyttrad tillväxt netto om 5% (3). Valutaeffekter uppgick till –9% (0) · EMEIA, Americas, Entrance Systems och Global Technologies visade mycket stark organisk tillväxt. Den organiska tillväxten för Asia Pacific var stabil · Fyra förvärv tecknades med en total årsomsättning på cirka 400 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT)[ ]ökade med 71% och var 3 589 MSEK (2 097), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,

Assa Abloy

Jul

16

AAK

16/7/2021

AAK-koncernen · Volymerna ökade med 14% till 550.000 ton (481.000 ton). · Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster (justerat rörelseresultat), men inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 37 mkr, uppgick till 541 mkr (411 mkr), en ökning med 32%. · AAK rapporterade en jämförelsestörande post på 304 mkr hänförlig till den föreslagna optimeringen av företagets europeiska bageriverksamhet. Av detta har 203 mkr ingen kassaflödespåverkan. · Periodens resultat uppgick till 103 mkr (324 mkr). Exklusive jämförelsestörande poster och relaterade skatteeffekter

AAK

Jul

16

Hexpol

16/7/2021

APRIL – JUNI 2021 · Försäljningen ökade med 58 procent och uppgick till 4 002 MSEK (2 526). · Rörelseresultatet ökade med 298 procent till 728 MSEK (183). · Rörelsemarginalen ökade till 18,2 procent (7,2). · Justerat rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 248 procent till 728 MSEK (209). · Justerad rörelsemarginal (exkl. jämförelsestörande poster) ökade till 18,2 procent (8,3). · Resultat efter skatt ökade till 537 MSEK (122). · Resultat per aktie ökade med 346 procent till 1,56 SEK (0,35). Justerat resultat per aktie (exkl. jämförelsestörande

Hexpol

Jul

16

Hexagon

16/7/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag förvärvet av Immersal Oy, en pionjär och ledande innovatör av spatial kartläggning och visualiseringslösningar för att skapa applikationer för augmented reality (AR). AR förstärker upplevelsen av verkligheten genom att visualisera digital information i den fysiska världen. AR skapar därmed oändliga möjligheter genom att visa relevant 3D-information i den fysiska världen med syftet att spara tid, minska kostnader och förbättra arbetsprocesser i en rad olika industrier som till exempel

Hexagon

Jul

9

AAK

9/7/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021, hålls en press- och analytikerkonferens fredagen den 16 juli 2021 klockan 14:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 519 993 83 DK: +45 7815 0107 UK: +44 3333 009 273 US: +1 631 913 1422

AAK

Jul

7

Hexpol

7/7/2021

HEXPOL har i dag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av 100% av Unión de Industrias C.A., S.A. (Unica) från Espiga Capital, ett spanskt Private Equity företag. Unica är en betydande aktör inom Rubber Compounds i Spanien och är leverantör till flera krävande kunder inom t ex fordonsindustrin, byggnation och jordbruk. ”Genom förvärvet av Unica stärker vi vår position inom Rubber Compounds till kunder med höga krav i Spanien och andra EU länder. Unica är ett perfekt komplement till vår existerande verksamhet i Spanien, som främst återfinns inom andra områden” Ralph Wolkener och

Hexpol

Jul

6

Hexagon

6/7/2021

Hexagon annonserade i dag att de tecknat ett avtal om förvärv av Infor’s EAM-verksamhet och bildar ett strategiskt partnerskap med Infor och Koch (pressmeddelande (https://hexagon.com/sv-se/news/press-releases?page=/sv/hexagon-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-infors-verksamhet-inom-eam-och-ing%C3%A5r-strategiskt-partnerskap-med-infor-och-koch)). Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén kommer att hålla en webbsänd presentation och telefonkonferens (på engelska) för press och kapitalmarknaden idag klockan 10:00. Lyssna på webbsändningen Följ webbsändningen live genom att klicka här. (https://edge.media-

Hexagon

Jul

6

Hexagon

6/7/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, har tecknat ett avtal om att förvärva Infors verksamhet inom EAM (enterprise asset management), för cirka 2 750 MUSD*. I avtalet ingår ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM – en branschledande SaaS-baserad lösning för hantering av tillgångar. Lösningen optimerar kundernas operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar. EAM-

Hexagon

Jul

5

Assa Abloy

5/7/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om försäljning av sin nordiska låssmedsverksamhet CERTEGO till Nalka Invest, som investerar i främst nordiska små och medelstora bolag. Genom försäljningen av CERTEGO stärker ASSA ABLOY Opening Solutions EMEIA divisionen sitt fokus på  kärnverksamheten. CERTEGO är en marknadsledande nordisk låssmedskedja och säkerhetsinstallatör som planerar och  installerar mekaniska, elektromekaniska och digitala säkerhetslösningar inom så gott som samtliga industrier. CERTEGO har ett nätverk med över 70 kontor och cirka 1 200 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Assa Abloy

Jul

5

Hexagon

5/7/2021

Hexagon publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2021 tisdagen den 27 april cirka kl 08.00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För deltagande vänligen besök hexagon.com eller ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US). Kod: 14582729#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen kontakta:

Hexagon

Jun

30

AAK

30/6/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under juni 2021 med 18.000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 juni 2021 finns det totalt 256.513.938 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com Denna information är

AAK

Jun

30

AAK

30/6/2021

AAK har initierat formella förhandlingar med fackliga delegater avseende en produktionskonsolidering med efterföljande nedstängning av sin anläggning i Merksem, Belgien. Det föreslagna initiativet är i linje med bolagets strategi att optimera bagerisegmentet för att förbättra kostnadseffektiviteten och öka konkurrenskraften. Produktionsanläggningen i Merksem, som sysselsätter cirka 100 personer, är huvudsakligen en bagerifettsanläggning som främst producerar margarin och matfett till den industriella bagerimarknaden i Kontinentaleuropa. Förslaget innebär en flytt av produktion från

AAK

Jun

29

Hexpol

29/6/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2021 fredagen den 16 juli cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam och vice VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 16 juli kl. 14.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 850558373 UK: +44 3333009032 US: +1 6319131422 med PIN 99023125# För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q2-2021 Rapporten och

Hexpol

Jun

22

Securitas

22/6/2021

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar, tillhandhåller säkerhetstjänster till Lynk & Co på sex stora europeiska marknader. Lynk & Co är ett bolag som erbjuder bildelningsabonnemang med uthyrning av bilar. Det fleråriga avtalet inkluderar Securitas lösningar inom passerkontroll, larm, fjärrvideo och utbildning och Securitas tjänster levereras genom en global och skalbar modell. •    Securitas tillhandahåller intelligenta, integrerade säkerhetslösningar till Lynk & Co för att ge en modern, öppen och trygg miljö •    Lynk & Co erbjuder månadsbaserat

Securitas

Jun

17

AAK

17/6/2021

AAK AB (publ.) har tecknat en hållbarhetskopplad revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro. Den ersätter en tidigare outnyttjad kreditfacilitet, undertecknad 2014 och justerad 2018, om samma belopp. Den förnyade kreditfaciliteten är nära kopplad till ett antal av AAK:s hållbarhetsmål, däribland bolagets åtagande om en leveranskedja för palm verifierat fri från avskogning och markomvandling innan 2025. ”Den hållbarhetskopplade kreditfaciliteten är helt i linje med såväl vårt verksamhetssyfte, Making Better Happen™, som våra fokusområden inom hållbarhet – Bättre råvaruinköp,

AAK

Jun

16

Securitas

16/6/2021

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar, har tilldelats betyget AAA (nivån Prime) i en nettoeffektranking utförd av Upright Project. Uprights modell använder AI för att gå igenom en databas med miljontals forskningsartiklar samt publik databasstatistik för att mäta företags nettoeffekt på världen. AAA-betyget är det högsta möjliga betyget och placerar Securitas bland de topp 3% bäst rankade företagen. Uprights nettoeffektsmodell bygger på AI-driven data och integrationsalgoritmer som konsoliderar information från miljontals ackumulerade vetenskapliga och

Securitas

Jun

15

Hexagon

15/6/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag R-evolutions första förvärv och investering, med fokus på att effektivisera produktion av förnybar energi och sänka koldioxidutsläppen. Förvärvet avser en 40 hektar stor solpark (motsvarande cirka 60 fotbollsplaner) i Archidona, Spanien, och är det första steget i R-evolutions ambition att digitalisera produktion av solenergi. Hexagons affärsenhet R-evolution, som lanserades i mitten av februari, fokuserar på att lösa industrins hållbarhetsutmaningar med lönsamhet. Solparken är

Hexagon

Jun

11

AAK

11/6/2021

AAK:s kapitalmarknadsdag 2021 är planerad till den 23 november. Intentionen är att hålla en fysisk sammankomst i Malmö på Malmö Arena Hotel, även om detta kan förändras till följd av potentiella covid-19-relaterade restriktioner. Det officiella programmet beräknas starta runt lunch och avslutas senast klockan 17:00. Ytterligare information kommer att följa i den officiella inbjudan som skickas ut under hösten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com

AAK

Jun

11

Hexagon

11/6/2021

Hexagon, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att de kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 29 september 2021. Om tillåtet kommer eventet att hållas fysiskt. Plats och tid kommer att offentliggöras senare. Under kapitalmarknadsdagen kommer vd och koncernchef Ola Rollen, tillsammans med medlemmar från ledningsgruppen, hålla presentationer om aktuella marknadstrender, tillväxtmöjligheter och strategiska fokusområden. Det kommer även vara möjligt att följa kapitalmarknadsdagen live på webben samt on-demand på hexagon.com (http://

Hexagon

Jun

10

AAK

10/6/2021

AAK har tillsammans med Mars, flera ledande icke-statliga organisationer samt en investeringsfond skapat ett offentlig-privat partnerskap i syfte att förbättra försörjningen för de kvinnor som arbetar inom leveranskedjan för shea i Ghana. Fram till 2030 ämnar initiativet, som går under namnet Women in Shea (WISH), att nå 13.000 kvinnor från fler än 150 samhällen i norra Ghana. Projektmål Partnerna inom WISH-initiativet har som gemensamt mål att förbättra de ekonomiska och sociala förutsättningarna för de 13.000 kvinnorna, att främja en bättre miljö inom skogsjordbrukssystemen för

AAK

Jun

8

Hexagon

8/6/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag lanseringen av HxGN Connect, en SaaS-baserad plattform som möjliggör för myndigheter och bolag i städer att dela information och koordinera åtgärder för särskilda händelser, rutinärenden och nödsituationer. HxGN Connect, som drivs genom molntjänsten Microsoft Azure, ger användarna en digital arbetsplats med enhetlig informationstillgång inom och mellan olika enheter. Användarna kan aktivt samarbeta och dela information på ett säkert sätt i takt med att situationer utvecklas. Genom

Hexagon

Jun

3

Securitas

3/6/2021

Styrelsen i Securitas AB (publ) (”Securitas”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram), inklusive täckande av sociala avgifter. Återköpet får inledas den 4 juni 2021 och avslutas senast den 31 augusti 2021 och kommer att förvaltas av Danske Bank som, baserat på den handelsorder som Danske Bank fått av

Securitas

Jun

2

Assa Abloy

2/6/2021

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av MR Groups hårdvarudivision, en ledande leverantör av lås och aluminiumbeslag i Portugal. ”Det är med glädje jag välkomnar MR Groups hårdvarudivision till ASSA ABLOY. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att stärka vår position på mogna marknader genom att tillföra kompletterande produkter och lösningar till vår kärnverksamhet”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. “Vi vill växa vår kärnverksamhet inom mekaniska lås och förvärvet av MR Groups hårdvarudivision hjälper oss med detta genom att utöka vår produktportfölj samt

Assa Abloy

May

31

AAK

31/5/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under maj 2021 med 70.500 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 31 maj 2021 finns det totalt 256.495.938 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of Investor Relations and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com Denna

AAK

May

31

Hexagon

31/5/2021

Antalet aktier och röster i Hexagon AB (publ) har under maj månad ökat till följd av den aktiesplit (7:1) som beslutades vid Hexagons årsstämma den 29 april 2021. Per den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 2 572 855 614, varav 110 250 000 aktier av serie A med tio röster vardera och 2 462 605 614 aktier av serie B med en röst vardera. Det totala antalet röster i Hexagon per den 31 maj 2021 uppgår till 3 565 105 614. För mer information, vänligen kontakta: Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@

Hexagon

May

27

Hexpol

27/5/2021

HEXPOL AB upprättar ett program för emission av företagscertifikat. Programmet ger HEXPOL möjlighet att emittera företagscertifikat inom en ram om 4 miljarder kronor. Löptiden på de företagscertifikat som emitteras under programmet kommer att vara kortare än ett år. Företagscertifikatprogrammet kommer att utgöra ett kostnadseffektivt komplement till HEXPOL:s basfinansiering och möjliggöra en ökad flexibilitet avseende bolagets likviditetshantering och finansiering av kortsiktiga rörelsekapitalbehov. Arrangör och ”issuing and paying agent” (IPA) för programmet är Svenska

Hexpol

May

21

Assa Abloy

21/5/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Sure-Loc, en ledande leverantör av lås och beslag för bostadsmarknaden i USA. ”Det är med glädje jag välkomnar Sure-Loc till ASSA ABLOY. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att stärka vår position på mogna marknader genom att tillföra kompletterande produkter och lösningar till vår kärnverksamhet”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Förvärvet av Sure-Loc kompletterar vår portfölj av mekaniska produkter, vilket stödjer vår ambition att växa vår verksamhet inom bostadsmarknaden”, säger Lucas Boselli, Executive Vice President i ASSA ABLOY

Assa Abloy

May

12

Assa Abloy

12/5/2021

ASSA ABLOY har investerat i Paravision, en ledande leverantör av avancerade lösningar för ansiktsigenkänning, erkända för dess världsledande position inom precision för lösningarna. ”Investeringen i Paravision är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY och kommer att öka takten i utvecklandet av biometriska lösningar som utnyttjar algoritmer för ansiktsigenkänning och möjliggör kompletterande tillväxt”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "HID och Paravision har redan tidigare samarbetat inom olika projekt och vi ser fram emot att ytterligare fördjupa

Assa Abloy

May

7

AAK

7/5/2021

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 7 maj 2021 fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Gun Nilsson, Georg Brunstam och Patrik Andersson. Bengt Baron har avböjt omval. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.095.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Nyval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman

AAK

May

5

Hexagon

5/5/2021

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) den 29 april 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (s.k. split) innebärande att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i sju aktier av samma serie (7:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara den 20 maj 2021. Sista dag för handel i Hexagons aktie före uppdelningen är den 18 maj 2021. Första dag för handel i Hexagons aktie efter uppdelningen är den 19 maj 2021. Detta innebär att aktiekursen fr.o.m. den 19 maj 2021 kommer att

Hexagon

May

5

Securitas

5/5/2021

Securitas AB (publ) har hållit årsstämma idag, den 5 maj 2021. För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman, med stöd av tillfälliga regler, endast genom poströstning. Vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning ska lämnas med 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 7 maj 2021 och utdelningen beräknas att sändas

Securitas

May

5

Securitas

5/5/2021

· Försäljning 25 814 MSEK (28 420) · Organisk försäljningstillväxt 0 procent (2) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 256 MSEK (1 086) · Rörelsemarginal 4,9 procent (3,8) · Jämförelsestörande poster –136 MSEK (–45), hänförliga till transformationsprogrammen och kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen · Vinst per aktie 1,86 SEK (1,61) · Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,11 SEK (1,70) · Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,1 (2,4) · Rörelsens kassaflöde 102 procent (34) Koncernchefens kommentarer ”En bra start på året medan

Securitas

May

4

Hexagon

4/5/2021

Styrelsen i Hexagon AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2021 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Hexagons förpliktelser med anledning av Aktieprogram 2021/2024 (annat än leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet), inklusive täckande av sociala avgifter. Förvärv får ske av högst 850 000 aktier av serie B (före av årsstämman beslutad uppdelning av aktier). Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 7:1 innebär beslutet att förvärv får ske av högst 5 950 000 aktier av serie

Hexagon

Apr

29

Hexagon

29/4/2021

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut. Styrelse och revisor Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika Francke, John Brandon, Henrik Henriksson, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen och Patrick Söderlund såsom ordinarie styrelseledamöter. Gun Nilsson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 1 925 000 kronor till ordföranden och 645 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 85 000 kronor och

Hexagon

Apr

29

Hexagon

29/4/2021

Första kvartalet 2021 · Nettoomsättning ökade med 10 procent till 977,9 MEUR (889,9). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 11 procent · Justerat rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 34 procent till 257,9 MEUR (192,4) · Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 250,3 MEUR (186,6) · Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 205,2 MEUR (153,0) · Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 0,56 EUR (0,41) · Det operativa kassaflödet ökade till 211,9 MEUR (136,9) För mer

Hexagon

Apr

28

Assa Abloy

28/4/2021

Mot bakgrund av covid-19-pandemin hölls stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom enbart förhandsröstning (poströstning) utan fysisk närvaro av aktieägare. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Utdelning Årsstämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 3,90 kronor per aktie att betalas ut i två lika stora delar,

Assa Abloy

Apr

28

Hexpol

28/4/2021

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken. Omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen och Gun Nilsson. Alf Göransson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 700 000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Nyval av auktoriserade revisorerna Joakim Falck och Karoline Tedevall, båda verksamma vid Ernst & Young AB, till bolagets revisorer

Hexpol

Apr

28

Hexpol

28/4/2021

HÖJDPUNKTER JANUARI-MARS 2021: · Försäljningen uppgick till 3 810 MSEK (4 168). · Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 704 MSEK (537). · Rörelsemarginalen ökade till 18,5 procent (12,9). · Justerat rörelseresult (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 20 procent till 704 MSEK (587). · Justerad rörelsemarginal (exkl. jämförelsestörande poster) ökade till 18,5 procent (14,1). · Resultat efter skatt ökade till 534 MSEK (405). · Resultat per aktie ökade med 31 procent till 1,55 SEK (1,18). Justerat resultat per aktie (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med

Hexpol

Apr

28

Securitas

28/4/2021

Securitas AB publicerar delårsrapport januari-mars 2021 onsdagen den 5 maj 2021 cirka kl.13.00. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 15.00 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 15.00 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Bart Adam presenterar

Securitas

Apr

28

Assa Abloy

28/4/2021

Tillbaka till god organisk tillväxt Första kvartalet · Omsättningen minskade med 2% till 21 805 MSEK (22 173), med en god organisk tillväxt om 4% (–3) och en förvärvad/avyttrad tillväxt netto om 4% (3). Valutaeffekter uppgick till –10% (3) · Asia Pacific, Entrance Systems och EMEIA[1] visade mycket stark organisk tillväxt. Den organiska försäljningsutvecklingen var stabil för Americas, medan Global Technologies visade en försäljningsminskning · Tre förvärv tecknades med en total årsomsättning på cirka 200 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT)[ ]ökade med 16% och var 3 187 MSEK (2

Assa Abloy

Apr

23

AAK

23/4/2021

AAK-koncernen · Volymerna under kvartalet låg på samma nivå som förra året och uppgick till 569.000 ton (569.000 ton). · Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 57 mkr, ökade med 2% och uppgick till 551 mkr (542 mkr). · Periodens resultat uppgick till 400 mkr (383 mkr), en ökning med 4%. · Vinsten per aktie ökade med 4% och uppgick till 1,56 kronor (1,50 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 mkr (71 mkr). · Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande

AAK

Apr

16

AAK

16/4/2021

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021, hålls en press- och analytikerkonferens fredagen den 23 april 2021 klockan 13:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 566 426 95 DK: +45 7872 3250 UK: +44 3333 009 263 US: +1 833 249 8403 För att följa presentationen

AAK

Apr

15

AAK

15/4/2021

AAK:s årsredovisning för 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på såväl svenska som engelska på företagets hemsida, www.aak.com. Tryckta versioner av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare och andra intressenter under vecka 16 och 17. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jarl Andreasson Tillförordnad finansdirektör och Director Financial Control & Tax Mobil: +46 708 14 64 06 E-post: jarl.andreasson@aak.com Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen

AAK

Apr

14

AAK

14/4/2021

AAK AB (publ.) har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2020. Rapporten visar hur hållbarhet är kärnan i AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, och hur det är integrerat i alla delar av företagets värdekedja, från växt till varumärke. I rapporten beskrivs ambitioner, aktiviteter och framsteg inom de tre fokusområdena Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar. ”Det är med glädje jag konstaterar att vi fortsätter att göra stora framsteg inom våra hållbarhetsaktiviteter och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling”, säger Johan Westman, AAK:s

AAK

Apr

14

Hexpol

14/4/2021

HEXPOL:s Sustainability Report för 2020 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com. Hållbarhetsrapporten kan laddas ner på HEXPOL:s hemsida, www.hexpol.com. Beställning av tryckta exemplar kan göras via info@hexpol.com, alternativt via hemsidan.

Hexpol

Apr

12

Hexpol

12/4/2021

HEXPOL har i dag ingått ett avtal om att förvärva 100% av Unión de Industrias C.A., S.A. (Unica) från Espiga Capital, ett spanskt Private Equity företag. Unica är en betydande aktör inom Rubber Compounds i Spanien och är leverantör till flera krävande kunder inom t ex fordonsindustrin, byggnation och jordbruk. ”Genom förvärvet av Unica stärker vi vår position inom Rubber Compounds till kunder med höga krav i Spanien och andra EU länder. Unica är ett perfekt komplement till vår existerande verksamhet i Spanien, som främst återfinns inom andra områden” Ralph Wolkener och Carsten Rüter,

Hexpol

Apr

9

Hexagon

9/4/2021

Hexagon publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2021 torsdagen den 29 april cirka kl 13.00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 14:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För deltagande vänligen besök hexagon.com eller ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US). Kod: 52401531#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen kontakta:

Hexagon

Apr

8

Hexpol

8/4/2021

HEXPOL publicerar delårsrapporten för Q1 2021 onsdagen den 28 april cirka kl. 12.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam och vice VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 28 april kl. 13.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 850558359 UK: +44 3333009032 US: +1 8332498407 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q1-2021 Rapporten och IR-presentationen kommer att

Hexpol

Apr

1

Hexagon

1/4/2021

Hexagons årsredovisning 2020 och den separata hållbarhetsrapporten finns nu tillgänglig på bolagets hemsida hexagon.com. Hexagon har för avsikt att endast distribuera rapporterna elektroniskt. Om du ändå önskar ett tryckt exemplar av årsredovisningen, var vänlig kontakta Hexagon på mailorderservice@hexagon.com eller ring 08-601 28 20. Som tidigare kommunicerats hålls Hexagons årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Deltagande sker endast genom poströstning före stämman. Denna information är sådan information som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om

Hexagon

Apr

1

Hexagon

1/4/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av CADLM SAS, en pionjär inom lösningar för datorstödd konstruktion (CAE). Genom att integrera artificiell intelligens och maskininlärning med CAE revolutionerar bolaget effekten av simulering inom produktutveckling och livscykelhantering. CADLM grundades 1989 i Frankrike och har lång erfarenhet av att utveckla lösningar för datorstödd design och optimeringsmetoder för industriella produkter och processer, och har sedan 2014 utvecklat tjänster inom artificiell intelligens

Hexagon

Mar

31

AAK

31/3/2021

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under mars 2021 med 1.011.504 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 31 mars 2021 finns det totalt 256.425.438 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jarl Andreasson Director Financial Control & Tax Telefon: +46 708 14 64 06 E-post: jarl.andreasson@aak.com Denna information är

AAK

Mar

31

Hexpol

31/3/2021

HEXPOL:s årsredovisning för 2020 med hållbarhetsrapport finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.hexpol.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från hemsidan.

Hexpol

Mar

29

AAK

29/3/2021

Aktieägarna i AAK AB (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I

AAK

Mar

26

Securitas

26/3/2021

Aktieägarna i Securitas AB, org.nr 556302-7241, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.För att minska risken för spridning av coronaviruset samt för att följa myndigheternas föreskrifter och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga regler, att enbart genomföras genom poströstning. Aktieägare kommer därmed inte att kunna närvara fysiskt, varken personligen eller genom ombud. Securitas välkomnar i stället aktieägarna att delta i årsstämman genom att rösta i förväg på det sätt som beskrivs nedan. En inspelning med VD och koncernchef Magnus Ahlqvist kommer att läggas

Securitas

Mar

25

Securitas

25/3/2021

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 är nu tillgänglig och kan läsas och laddas ned från Securitas webbplats: https://www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ Det finns också en digital och interaktiv kortversion av Års- och hållbarhetsredovisningen tillgänglig här: https://annualreport.securitas.com/sv Den tryckta versionen av Års- och hållbarhetsredovisningen 2020 kommer att finnas tillgänglig från och med den 9 april och kan då beställas från Securitas orderservice på webbplatsen https://www.securitas.com/sv/investerare/bestall-och-prenumerera/

Securitas

Mar

24

Hexpol

24/3/2021

Den 23 mars genomförde HEXPOL AB sin digitala kapitalmarknadsdag. Under dagen presenterades företagets strategi, affärsmodell, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter, hållbarhetsinitiativ, finansiella planer och mål. Presentatörer under dagen var CEO och koncernchef Georg Brunstam, CFO Peter Rosén samt ytterligare medlemmar av företagets ledning. Presentationerna finns på HEXPOLs investorsida: https://investors.hexpol.com/sv/kapitalmarknadsdag-2021

Hexpol

Mar

24

Assa Abloy

24/3/2021

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB (org. nr. 556059-3575) kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. VD kommer att hålla ett anförande som avses att finnas tillgängligt på bolagets

Assa Abloy

Mar

23

Hexagon

23/3/2021

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A.

Hexagon

Mar

22

Hexpol

22/3/2021

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman genom poströstning ska dels vara

Hexpol

Mar

15

AAK

15/3/2021

För att stödja nya och framväxande startupbolag som utvecklar alternativa kött- och mejeriprodukter och för att skapa ytterligare samarbetsmöjligheter med några av de mest erkända aktörerna inom livsmedelsindustrin har AAK AB (publ.) valt att investera i Big Idea Ventures (BIV) fond New Protein Fund I. Den nischade fonden fokuserar på nystartade företag inom växt- och cellbaserat kött, skaldjur och mejeriprodukter, samt ingredienser och teknologi som understödjer tillväxten av dessa kategorier. ”Genom att kombinera kapital och partnerskap siktar New Protein Fund I på att bygga upp

AAK

Mar

11

AAK

11/3/2021

AAK AB (publ.) har tagit ett viktigt steg inom ramen för sina hållbarhetsåtaganden genom att etablera samarbeten med de marknadsledande satellitövervakningsföretagen Earthqualizer och Satelligence. Med hjälp av företagens högkvalitativa satellitdata kan AAK övervaka sin globala leverantörsbas för palmolja med stor noggrannhet och i realtid. Detta gör det möjligt att upptäcka tecken på avskogning i ett tidigt skede och därmed kunna vidta omedelbara åtgärder. ”Den här nya, innovativa övervakningstekniken är en viktig del av AAK:s hållbarhetsstrategi där vi har som mål att 100 procent av

AAK

Mar

10

Securitas

10/3/2021

· Nytt varumärke tydliggör Securitas mänskliga och framåtsträvande perspektiv samt hur företagets innovation och tekniska lösningar har positiv påverkan · Varumärket kompletteras med en ny slogan ‘See a different world’ · Securitas-loggan får sin första större uppdatering sedan 1972 Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har lanserat en större uppdatering av sin globala varumärkesidentitet och positionering. Det nya varumärket kompletteras med en ny slogan ‘See a different world’ som betonar företagets mänskliga och framåtsträvande perspektiv på

Securitas

Mar

8

Assa Abloy

8/3/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. Rapporten finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Mer information Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Ann Holmberg, Group communications, tel: 08-506 485 54 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2021 kl.12:30 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över

Assa Abloy

Mar

8

Assa Abloy

8/3/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning för 2020.  Koncernen har framgångsrikt avslutat sitt hållbarhetsprogram 2015–2020 och överträffat majoriteten av målen för hälsa och säkerhet, energi-, vatten-, och materialeffektivitet samt avfallsgenerering. Ett nytt ambitiöst hållbarhetsprogram som löper till 2025 har satts. Det nya programmet bygger på koncernens tidigare femåriga hållbarhetsprogram. Det nya programmet har högre ambitionsnivå i alla avseenden och kompletterar ASSA ABLOYs långsiktiga klimatåtagande att halvera utsläppen till 2030

Assa Abloy

Mar

3

Assa Abloy

3/3/2021

ASSA ABLOY har förvärvat Invengo Information Technology Co, Ltds affärsenhet Textile Services, en ledande plattform för lagerhållning i realtid som kombinerar mjukvara, RFID-brickor, utrustning och service för att på ett effektivt sätt kunna spåra och övervaka textilier. ”Invengo Textile Services är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande inom RFID. Förvärvet av Invengo Textile Services förstärker koncernens position inom smarta komponenter och möjliggör kompletterande tillväxt”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA

Assa Abloy

Mar

2

Hexpol

2/3/2021

HEXPOL har idag förvärvat 100% av VICOM 2002 S.L. som är en spansk Polymer Compounder verksam inom det intressanta och växande produktsegmentet ”wire and cable”. VICOMs omsättning uppgick under 2020 till ca 30 MEUR, är lönsamt och har ca 30 anställda vid en tillverkningsenhet i Barcelona. ”Genom förvärvet av VICOM stärker vi vår position i södra Europa inom ett segment som gynnas av den globala elektrifieringstrenden. Bolaget har hög kompetens och kapacitet och passar väl in i vår befintliga struktur” Ralph Wolkener och Carsten Rüter, Presidents HEXPOL Compounding Europe/Asia

Hexpol

Feb

26

Hexpol

26/2/2021

HEXPOL bjuder in analytiker, professionella investerare och media till sin kapitalmarknadsdag 2021. Eventet kommer att vara digitalt, den 23 mars 2021. Evenemanget börjar kl 13:00 CET och slutar cirka kl 16:30 CET. Under kapitalmarknadsdagen kommer ledande personer inom HEXPOL att beskriva företagets strategi, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter, hållbarhetsinitiativ, finansiella planer och mål. Under evenemanget kommer vi även att visa vår kort- och långsiktiga tillväxtplan, finansiella styrkor, förvärvskompetens och motståndskraft över konjunkturcykler. · Evenemanget inleds med en

Hexpol

Feb

22

Securitas

22/2/2021

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har förvärvat Dansk Brandteknik A/S, ett ledande företag inom brandsäkerhet i Danmark specialiserade inom brandsäkerhetstjänster och utrustning, inklusive tillhörande konsult- och utbildningstjänster. Förvärvet förstärker Securitas erbjudande inom säkerhetslösningar markant i Danmark och är i linje med koncernstrategin att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Förvärvspriset uppgår till cirka 149 MSEK (110 MDKK) på skuldfri bas. Under 2020 uppgick den årliga försäljningen till

Securitas

Feb

22

Securitas

22/2/2021

Securitas, världsledande partner inom intelligenta säkerhetstjänster, har emitterat ett 7-årigt obligationslån på 350 MEUR i Eurobondmarknaden inom ramen för befintligt 4-miljarder euro EMTN-program (Euro Medium Term Note). Kupongräntan sattes till 0,250 procent och förfallodag är den 22 februari 2028. Likviden kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter och för andra koncernövergripande syften. Ledande arrangörsbanker var BBVA, Citi, ING, KBC and SEB. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com/sv Ytterligare information:

Securitas

Feb

15

Hexagon

15/2/2021

Hexagon AB, en ledande global leverantör av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag lanseringen av en ny affärsenhet, R-evolution, med fokus på att utveckla lösningar som adresserar industrins hållbarhetsutmaningar. R-evolution kommer att investera i vinstdrivande projekt inom greentech där Hexagons teknik kan appliceras, med syfte att accelerera övergången till en mer hållbar ekonomi. Hexagon offentliggjorde nyligen sin hållbarhetssatsning, vilken bland annat inkluderar målet att kraftigt minska sitt koldioxidutsläpp inom hela värdekedjan. R-evolution är ett led i

Hexagon
0
0
Nyheter per kategori
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|