Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hexagon bryter ny mark inom reality capture genom lanseringen av nästa generations laserscanner BLK360

Hexagon
 — 
2022
.
06
.
22
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag lanseringen av nästa generations Leica BLK360, en reality capture-lösning som är väsentligt snabbare och effektivare jämfört med den tidigare versionen. Den nya BLK360, som är en vidareutveckling av den framgångsrika och innovativa Leica BLK-serien, skapar fotorealistiska och precisa digitala tvillingar på endast 20 sekunder. Den snabba och bärbara BLK360-scannern är så pass användarvänlig att den öppnar upp möjligheten att brädda reality capture
Read more →

ASSA ABLOY förvärvar Caldwell

Assa Abloy
 — 
2022
.
06
.
22
ASSA ABLOY har förvärvat Caldwell, en tillverkare av beslag och hårdvara för fönstertillverkare. ”Det är med glädje jag välkomnar Caldwell till ASSA ABLOY. Detta förvärv ligger i linje med vår strategi att stärka vår position genom att tillföra kompletterande produkter och lösningar till vår kärnverksamhet”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. “Caldwell är ett utmärkt tillskott till division Pacific & North East Asia och erbjuder kompletterande tillväxtmöjligheter. Förvärvet kommer att stärka vår position gentemot fönstertillverkare och jag ser fram emot att arbeta
Read more →

Anticimex: Getingsäkra huset innan midsommar

Anticimex
 — 
2022
.
06
.
09
[image] Anticimex prognos att det i år blir en sommar med fler getingar än i fjol (https://news.cision.com/se/anticimex-ab/r/anticimex--fler-getingar-i-sommar---getingsakra-huset-under-varen,c3550009)  (https://news.cision.com/se/anticimex-ab/r/anticimex--fler-getingar-i-sommar---getingsakra-huset-under-varen,c3550009)står fast efter en vår med goda väderförhållanden för getingarna. Under våren har även fler kunder hört av sig till Anticimex om getingproblem jämfört med förra våren. Fram till midsommar finns det mycket husägare själva kan göra för att minska risken för getingbesvär
Read more →

AAK emitterar obligationslån om 800 miljoner kronor

AAK
 — 
2022
.
06
.
08
AAK AB (publ.) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 800 miljoner kronor med en löptid om 3 år. Obligationslånet har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 165 baspunkter. Intresset för obligationslånet var stort. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att bredda AAK:s finansieringsbas och till allmänna verksamhetsändamål. AAK kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List. För ytterligare information, vänligen kontakta: Marianne Persson Group Treasurer Mobile: +46 733 35 82 54 E-mail:
Read more →

Förändringar i Securitas koncernledning

Securitas
 — 
2022
.
06
.
08
En ny global funktion kommer att bildas under Martin Althéns ledning; Securitas Digital. Hillevi Agranius utnämns till ny Chief Information Officer, CIO, och tar även plats i koncernledningen. Förändringarna träder i kraft 1 juli, 2022. Securitas fokus på kunder, digitalisering och innovation stärks nu ytterligare genom att vi etablerar en ny global funktion, Securitas Digital. Fokus för den nya funktionen blir att accelerera tillväxten av koncernens digitala produkter och tjänster. För fortsatt drift och förädling av Securitas IT-transformation och effektivitetsprogram utnämner vi en ny CIO.
Read more →

Anticimex slutar använda ljusfällor med kvicksilver

Anticimex
 — 
2022
.
05
.
31
Anticimex inleder nu en utfasning av ljusfällor som innehåller kvicksilver. Insektsfällorna och tillhörande lysrör kommer ersättas med ny UV LED-teknologi. Den nya ljustekniken ger stora miljövinster – LED-lysrören är fria från kvicksilver, minskar energiförbrukningen och har längre livslängd. Ljuskällorna kan dessutom skickas för återvinning i stället för destruktion. [Klla Anticimex] Vid skadedjursbekämpning används ljusfällor för att övervaka, fånga in, och identifiera flygande insekter. Insekterna dras till en UV-ljuspunkt i fällan och fastnar på klisterskivor. Lysrören som finns
Read more →

Anticimex bästa tips för biologisk mångfald

Anticimex
 — 
2022
.
05
.
20
På söndag den 22 maj uppmärksammar Anticimex den Biologiska mångfaldens dag för att öka kunskapen om artrikedom och så kallade ekosystemtjänster, såsom pollinering. Anticimex biolog och entomolog Thomas Persson Vinnersten ger tips om hur alla kan göra en insats för den biologiska mångfalden i trädgården eller på balkongen. [image] Biologisk mångfald misstas ofta för att bara handla om skydd av hotade arter. Det är en del av det, men det omfattar variationen av alla levande organismer i alla miljöer på jorden. Det handlar också om variationsrikedomen inom arter och gener. Den
Read more →

Årsstämma i AAK AB

AAK
 — 
2022
.
05
.
18
Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 18 maj 2022 fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Gun Nilsson, Georg Brunstam och Patrik Andersson. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 975.000 kronor till ordföranden och 425.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla
Read more →

Uppdaterad tidsplan för Securitas förvärv av Stanley Security

Securitas
 — 
2022
.
05
.
17
Förvärvet av Stanley Security kräver myndighetsgodkännande och uppfyllande av sedvanliga villkor och förväntas nu slutföras under det tredje kvartalet 2022. Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att man ingått avtal om att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker Inc. (”Stanley Security”) för en köpeskilling om 3 200 MUSD på skuld- och kassafri bas. De regulatoriska processerna, vilka ursprungligen förväntades vara klara under det första halvåret 2022, pågår fortfarande och förvärvet förväntas nu slutföras under det tredje
Read more →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|