Så började det

Melker Schörling började med att driva bolag operativt för att sedan investera i dem som hade förutsättningar att bli bäst i sin klass. Melkers driv, upptäckarlust, intresse för människor och affärssinne tog honom på en resa som talar för sig själv. Nyckeln till hans framgångar har varit att identifiera rätt ledare till rätt bolag. För precis som ”en god smed känner igen en annan god smed” utgick Melker alltid från sina egna erfarenheter. På så sätt kunde han känna igen de egenskaper och värderingar som är avgörande för en framgångsrik företagsledare.

Men rätt person vid rodret kräver också rätt förutsättningar för att lyckas. För Melker har det alltid handlat om att skapa korta beslutsvägar med maximal handlingsfrihet i det operativa arbetet. Men också om att dela uppsida och nedsida med nyckelmedarbetare i bolagen. Samt att aldrig tappa fokus på resultatet. Runt dessa insikter byggde Melker sitt företag. Han sammanfattar dem med några få ord: ”Utomordentliga personer behöver utomordentliga förutsättningar”.

MSAB börsnoterades 2006. Efter drygt elva framgångsrika år på börsen köptes MSAB ut av familjen Schörling tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl. MSAB avnoterades i januari 2018. Bolaget drivs idag av andra generationen.Tidslinje och historiska milstolpar:

1970
Melker Schörling tog civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg 1970. Därefter lade han sin grund som affärsman inom industribolagen Atlas Copco och Ericsson.
1978
Melker Schörling får sin första VD-roll när han blir anställd på Fläkt Group.
1984
Melker Schörling blir VD på industrikoncernen Crawford Door (idag en del av ASSA ABLOY).
1987
Melker Schörling tillträder som VD för säkerhetsföretaget Securitas och blir samtidigt delägare i bolaget.
1991
Securitas noteras på Stockholmsbörsen.
1993
Melker Schörling tillträder som VD för byggkoncernen Skanska.
1994
Lås- och dörrlösningsföretaget ASSA ABLOY knoppas av från Securitas och Melker Schörling blir storägare i ytterligare ett börsnoterat bolag.
1998
Melker Schörling lämnar sin VD-roll på Skanska för att helt fokusera på att driva bolag från ägarsidan. Samma år förvärvas Konverta och han blir därmed huvudägare i mätteknikbolaget Hexagon. Även Tele Larm Care (idag Attendo) förvärvas.
1999
Melker Schörling AB (MSAB) bildas som förvaltningsbolag för Melker Schörlings investeringar. En investering görs i specialförpacknings- och kuvertföretaget Bong Ljungdahl.
2000
MSAB gör en investering i vegetabiliska specialfettföretaget Karlshamns.
2001
Melker Schörling gör en privat investering i värmepumpstillverkaren Nibe Industrier.
2005
Karlshamns samgår med danska företaget Aarhus United och bildar den nya koncernen AarhusKarlshamn (AAK) som börsnoteras. Samma år säljs hela innehavet i Attendo.
2006
MSAB noteras på Nasdaq OMX Stockholm Large cap. SecuritasDirect och Securitas Systems (idag STANLEY Security, tidigare Niscayah) knoppas av från Securitas och MSAB blir storägare i ytterligare två börsnoterade bolag. Samma år gör även Melker Schörling en privat investering i Absolent som tillverkar luftreningsfilter.
2008
MSAB säljer hela sitt innehav i Securitas Direct. Under året knoppas HEXPOL av från Hexagon och Loomis från Securitas, vilket gör att MSAB blir storägare i två nya börsbolag.
2011
MSAB säljer hela sitt innehav i STANLEY Security.
2014
MSAB säljer hela sitt innehav i Bong Ljungdahl. Samma år börsintroducerades Absolent på Nasdaq Firsth North och Schörling fortsätter att vara majoritetsägare i bolaget.  Aktieägare i MSAB erbjuds också att teckna aktier. Erbjudandet övertecknades 4,3 gånger och bolaget började handlas på First North i oktober.
2018
I januari 2018 avnoteras MSAB från börsen efter att familjen Schörling tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat att fortsätta driva MSAB i privat miljö.
2019
MSAB säljer hela sitt innehav i Loomis. MSAB förvärvar en minoritetspost i det svenska skadedjurshanteringsbolaget Anticimex.
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|