Ett litet familjebolag
med stora innehav
Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer
AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Hexagon
Hexpol
Securitas
Våra innehav
Bolagen vi investerar i
Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav
Relationerna vi bygger
Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss
The Schörling Foundation
Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.
Since 2014
Följ våra nyheter
Nyheter & Rapporter
Alla Nyheter

1

Dec

Hexagon

12/1/2020

Vid extra bolagsstämman i Hexagon AB (publ) denna dag fattades följande beslut. Vinstutdelning Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,62 euro per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 3 december 2020. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 10 december 2020. Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram (Aktieprogram 2020/2023) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2020 (”Aktieprogram 2020/2023”) för

30

Nov

AAK

11/30/2020

Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under november 2020 med 1.023.000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 november 2020 finns det totalt 255.413.934 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör Mobil: +46 708 95 22 21 E-post: fredrik.nilsson@aak.com Denna information är sådan som AAK

26

Nov

AAK

11/26/2020

AAK har idag, torsdagen den 26 november, genomfört en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,10 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 30 november 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 december 2020. I syfte att motverka spridningen av covid-19 och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk

SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|