Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer

Ett litet familjebolag
med stora innehav

AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Hexagon
Hexpol
Nibe
Securitas
Våra innehav

Bolagen vi investerar i

Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav

Relationerna vi bygger

Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss

The Schörling Foundation

Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.

Styrelsen för Schörlings Stiftelse har under början av 2022 beslutat att ge en gåva till Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär och Kirurgi, Forskargruppen Thoraxkirurgi. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Since 2014
Följ våra nyheter

Nyheter & Rapporter

Alla Nyheter

Inbjudan till presentation av Hexagons delårsrapport den 27 juli

Hexagon
 — 
2022
.
07
.
01
Hexagon publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2022 onsdagen den 27 juli cirka kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com (http://www.hexagon.com). För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US), kod: 33335977# Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer
Läs mer →

Inbjudan till presentation av HEXPOL:s delårsrapport Q2 2022 den 15 juli

Hexpol
 — 
2022
.
06
.
30
HEXPOL publicerar delårsrapporten för Q2 2022 fredagen den 15 juli cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam och vice VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 15 juli kl. 14.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 163 86 UK: +44 20 319 84884 US: +1 412 317 6300 PIN för alla ovanstående nummer: 8179769# För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q2-
Läs mer →

Securitas första globala säkerhetsföretaget att ansluta sig till SBTi

Securitas
 — 
2022
.
06
.
29
Securitas, partnern inom säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, har skrivit under Science Based Targets initiative (SBTi) åtagande och kommer nu att börja processen att utveckla och validera mål för att minska koncernens klimatpåverkan. SBTi är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), World Resources Institute, Världsnaturfonden och FNs Global Compact. Miljömål baserade på forskning förser företag med tydliga riktlinjer för hur utsläpp ska minskas i linje med Parisavtalet, det vill säga insatser för att begränsa en ökning av temperaturen till 1,5
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|