Ett litet familjebolag
med stora innehav
Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer
AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Hexagon
Hexpol
Securitas
Våra innehav
Bolagen vi investerar i
Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav
Relationerna vi bygger
Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss
The Schörling Foundation
Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.
Since 2014
Följ våra nyheter
Nyheter & Rapporter
Alla Nyheter

17

Sep

Assa Abloy

9/17/2020

Erbjudandeperioden för ASSA ABLOYs förenklade publika erbjudande på de kvarvarande utestående aktierna i agta record ag (”agta record”) till ett pris om 70,58 EUR per aktie (”Erbjudandet”) påbörjas idag och sträcker sig över en period om tio handelsdagar. Erbjudandet kommer att åtföljas av en avnotering av aktierna i agta record från Euronext paris. Den franska myndigheten för marknadsövervakning (AMF – Autorité des Marchés Financiers) har meddelat att erbjudandeperioden för det förenklade publika erbjudandet initierat av ASSA ABLOY, via sitt helägda dotterbolag ASSA ABLOY Euro Holding AB,

14

Sep

AAK

9/14/2020

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 17 november 2020. Format Den virtuella kapitalmarknadsdagen består av presentationer från utvalda ledande befattningshavare samt en direktsänd frågestund. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag den 17 november klockan 08:00. Den direktsända frågestunden med presentatörerna äger rum den 17 november mellan 14:00 och 15:00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag.

11

Sep

Securitas

9/11/2020

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021: -    Jan Svensson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen -    Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB -    Maria Nordqvist, Lannebo Fonder -    Niklas Ringby, EQT AB -    Simon Blecher, Carnegie Fonder Bolagets styrelseordförande, Marie Ehrling, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse,

SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|