Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer

Ett litet familjebolag
med stora innehav

AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Greenbridge
Hexagon
Hexpol
Nibe
Securitas
Våra innehav

Bolagen vi investerar i

Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav

Relationerna vi bygger

Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss

The Schörling Foundation

Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.

Styrelsen för Schörlings Stiftelse har under början av 2022 beslutat att ge en gåva till Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär och Kirurgi, Forskargruppen Thoraxkirurgi. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Since 2014
Följ våra nyheter

Nyheter & Rapporter

Alla Nyheter

Schörling förvärvar 4 160 000 aktier i Nibe

Schörling
 — 
2024
.
06
.
20
Mellan den 17 och 19 juni 2024 har Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg förvärvat 2 080 000 B-aktier vardera i Nibe. Efter köpet äger Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg cirka 34 miljoner Nibe B-aktier och cirka 34 miljoner Nibe A-aktier vardera.
Läs mer →

Hexagon stärker sitt erbjudande inom BIM genom förvärvet av Voyansi

Hexagon
 — 
2024
.
06
.
18
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av Voyansi, en leverantör av lösningar inom byggnadsinformationsmodellering (BIM), virtuell design och konstruktion (VDC), reality capture samt mjukvara för BIM-arbetsflöden, med fokus på marknaden för AECO (arkitektur, teknik, konstruktion och drift). Voyansis produkter används för att digitalisera alla tillgångsslag, vilket inkluderar datacenter, sjukhus, terminaler för flytande naturgas och köpcentrum genom hela livscykeln från design
Läs mer →

Anticimex: Värmen i maj gynnade getingarna - hög tid att getingsäkra huset

Anticimex
 — 
2024
.
06
.
13
[image] Värmen i maj har varit gynnsam för getingarna, och Anticimex har tidigare än vanligt börjat hjälpa husägare som fått problem. Det har dock inte hittills varit fler getingbon än tidigare år, så Anticimex prognos, att i sommar hjälpa 30 000 husägare, ligger kvar. Det finns fortfarande tid kvar för husägare att getingsäkra huset och slippa ägna semestern åt att ta bort getingbon. Anticimex har tidigare meddelat att man räknar med att hjälpa 30 000 husägare med getingar i sommar. (https://news.cision.com/se/anticimex-ab/r/anticimex--30-000-getingsaneringar-i-sommar---getingsakra-
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|