Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer

Ett litet familjebolag
med stora innehav

AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Hexagon
Hexpol
Nibe
Securitas
Våra innehav

Bolagen vi investerar i

Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav

Relationerna vi bygger

Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss

The Schörling Foundation

Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.

Styrelsen för Schörlings Stiftelse har under början av 2022 beslutat att ge en gåva till Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär och Kirurgi, Forskargruppen Thoraxkirurgi. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Since 2014
Följ våra nyheter

Nyheter & Rapporter

Alla Nyheter

ASSA ABLOY förvärvar Mottura i Italien

Assa Abloy
 — 
2023
.
03
.
30
ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Mottura Serrature di sicurezza Spa (“Mottura”), en ledande italiensk tillverkare av högsäkerhetslås och cylindrar för privatbostäder. ”Vi strävar efter att öka vår närvaro på den italienska marknaden och förvärvet av Mottura utgör ett viktigt steg i att stärka vår position inom privatbostäder. Jag ser fram emot att välkomna Mottura och deras medarbetare till ASSA ABLOY”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. “Mottura och deras team är ett mycket bra tillskott till ASSA ABLOY EMEIA-familjen. Mottura är ett fint varumärke, som
Läs mer →

Kallelse till årsstämma i Hexagon AB (publ)

Hexagon
 — 
2023
.
03
.
29
Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2023 klockan 16.00 på IVA Konferenscenter med adress Grev Turegatan 16 i Stockholm. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. A. DELTAGANDE PERSONLIGEN ELLER GENOM OMBUD Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:
Läs mer →

Anticimex: Problemen med vägglöss minskar i Sverige

Anticimex
 — 
2023
.
03
.
29
[image] Efter att problemen med vägglöss i Sverige har vuxit sedan 2006, ser Anticimex nu ett trendbrott. Under 2022 genomförde Anticimex 41 procent färre saneringar av vägglöss jämfört med 2019, det vill säga året innan pandemin. Insatserna under 2022 var även färre än under pandemiåren, trots att resandet börjar återhämta sig. Men vägglöss är fortfarande ett etablerat problem i Sverige, så övernattande resenärer uppmanas hålla extra koll för att inte få hem vägglöss under påskens ledighet. Från att vägglöss nästan varit utrotade i Sverige innan 2006 har det åter blivit ett etablerat
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|