Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer

Ett litet familjebolag
med stora innehav

AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Hexagon
Hexpol
Nibe
Securitas
Våra innehav

Bolagen vi investerar i

Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav

Relationerna vi bygger

Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss

The Schörling Foundation

Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.

Styrelsen för Schörlings Stiftelse har under början av 2022 beslutat att ge en gåva till Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär och Kirurgi, Forskargruppen Thoraxkirurgi. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Since 2014
Följ våra nyheter

Nyheter & Rapporter

Alla Nyheter

Securitas AB publicerar helårsrapport januari-december 2022 den 7 februari 2023

Securitas
 — 
2023
.
01
.
30
Securitas AB publicerar helårsrapport januari-december 2022 tisdagen den 7 februari 2023 cirka kl.13.00. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Andreas
Läs mer →

Bokslutskommuniké 2022

Hexpol
 — 
2023
.
01
.
27
OKTOBER – DECEMBER 2022 · Försäljningen ökade med 35 procent och uppgick till 5 495 MSEK (4 085). · EBIT ökade med 57 procent och uppgick till 841 MSEK (537). · EBIT-marginalen uppgick till 15,3 procent (13,1). · Justerat EBIT (exkl. jämförelsestörande poster) ökade med 29 procent till 811 MSEK (628). · Justerad EBIT-marginal (exkl. jämförelsestörande poster) uppgick till 14,8 procent (15,4). · Resultat efter skatt uppgick till 624 MSEK (446). · Resultat per aktie uppgick till 1,81 SEK (1,29). · Det operativa kassaflödet uppgick till 1 366 MSEK (752 exklusive
Läs mer →

Hexagon bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

Hexagon
 — 
2023
.
01
.
24
Fjärde kvartalet 2022 • Operationell nettoomsättning ökade med 15 procent till 1 403,2 MEUR (1 216,7). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 401,9 (1 210,4). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 8 procent • Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 12 procent till 418,0 MEUR (373,1) • Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 399,6 MEUR (367,6) • Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 327,7 MEUR (299,7) • Resultatet per aktie, exklusive
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|