Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer

Ett litet familjebolag
med stora innehav

AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Hexagon
Hexpol
Nibe
Securitas
Våra innehav

Bolagen vi investerar i

Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav

Relationerna vi bygger

Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss

The Schörling Foundation

Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.

Styrelsen för Schörlings Stiftelse har under början av 2022 beslutat att ge en gåva till Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär och Kirurgi, Forskargruppen Thoraxkirurgi. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Since 2014
Följ våra nyheter

Nyheter & Rapporter

Alla Nyheter

Valberedningen i Hexagon föreslår två nya oberoende styrelseledamöter

Hexagon
 — 
2023
.
11
.
28
Valberedningen i Hexagon AB har beslutat att föreslå årsstämman 2024 att välja Annika Falkengren och Ralph Haupter till nya oberoende styrelseledamöter. Annika Falkengren har bred erfarenhet från en framgångsrik internationell karriär inom finansbranschen. Efter att ha lett Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som vd och koncernchef i mer än ett decennium, blev Falkengren Managing Partner på den schweiziska privatbanken Lombard Odier 2017. Annika Falkengren är baserad i Schweiz och kommer att vara ordförande i revisionsutskottet när hon tillträder. Ralph Haupter är vd för Microsoft
Läs mer →

HEXPOL förvärvar den amerikanska TPE Compoundern Star Thermoplastic Alloys and Rubbers, Inc.

Hexpol
 — 
2023
.
11
.
14
HEXPOL har förvärvat 100% av aktierna i den amerikanska TPE Compoundern Star Thermoplastic Alloys and Rubbers, Inc. (”Star Thermoplastics”) från Thomas A. Dieschbourg. Genom förvärvet etablerar HEXPOL sig på den växande amerikanska TPE-marknaden. Thomas A. Dieschbourg grundade bolaget 1993 och har utvecklat bolaget till att idag vara ett tekniskt avancerat TPE-bolag. Thomas A. Dieschbourg kommer fortsätta som VD för bolaget. ”Förvärvet av Star Thermoplastics är helt i linje med vår tillväxtstrategi och möjliggör för HEXPOL att komma in på den amerikanska TPE-marknaden genom ett
Läs mer →

Securitas AB Delårsrapport Kv 3 2023 | Januari–september 2023

Securitas
 — 
2023
.
11
.
07
Juli–september 2023 · Försäljning 40 047 MSEK (36 013) · Organisk försäljningstillväxt 8 procent (7) · Rörelseresultat före avskrivningar 2 764 MSEK (2 330) · Rörelsemarginal 6,9 procent (6,5) · Jämförelsestörande poster –3 673 MSEK (–414), hänförliga till realisationsförlusten från avyttringen av Securitas Argentina om –3 321 MSEK, de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security · Vinst per aktie före och efter utspädning –3,58 SEK (2,46)* · Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,66 SEK (3,24)
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|