Så blir lovande företag framgångsrika.
Schörlings roll som aktiva ägare är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas, så att de blir bäst i sin klass. Vi tror på långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och nära relationer. Och sist, men inte minst, fokus på goda resultat.
Läs Mer

Ett litet familjebolag
med stora innehav

AAK
Absolent
Anticimex
Assa Abloy
Hexagon
Hexpol
Nibe
Securitas
Våra innehav

Bolagen vi investerar i

Schörling är ett aktivt ägarbolag som specialiserar sig på industriella företag med rötter i Skandinavien. Bolagen har en bred geografisk spridning och merparten av deras försäljning sker utanför Sveriges gränser. De har en stor utvecklingspotential redan från början. De har som mål att med tiden växa till världsledande inom sina respektive nischer.
Våra Innehav

Relationerna vi bygger

Om Oss

För Schörling är och förblir människorna det viktigaste. Både i vårt team, vårt nätverk och de bolag vi investerar i. Vi omger oss med individer som har olika kompetenser, erfarenheter och personligheter. Gemensamt är att alla delar samma värderingar och drivs av ambitionen att utveckla sunda företag som blir bäst i sin klass. Schörlings styrelse består av handplockade personer som bidrar med sin gedigna och mångfacetterade erfarenhet. De känner våra bolag utan och innan.

Om Oss

The Schörling Foundation

Familjen Schörlings Stiftelse - The Schörling Foundation - instiftades 2014. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sin ekonomiska grund i en donation från Melker Schörling, bolagets grundare.

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. Detta görs genom att stödja aktuella och angelägna projekt som drivs av institut eller individuella forskare. Vidare stöder Stiftelsen projekt, organisationer och individer som stöttar barns och ungdomars utveckling.

"Swedish FTD Initiative" är ett forskningsprojekt grundat och stöttat av Stiftelsen. Målet är att öka samarbetet i forskningen för att en dag kunna erbjuda effektiv behandling mot FTD (frontotemporal demens). Två professorer från Karolinska Institutet och två från KTH har tillsammans fått möjlighet att bygga upp ett konsortium för forskning kring sjukdomen över en flerårsperiod.

Styrelsen för Schörlings Stiftelse har under början av 2022 beslutat att ge en gåva till Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär och Kirurgi, Forskargruppen Thoraxkirurgi. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Since 2014
Följ våra nyheter

Nyheter & Rapporter

Alla Nyheter

HEXPOL kapitalmarknadsdag 2023

Hexpol
 — 
2023
.
03
.
20
Idag höll HEXPOL sin kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker, media och andra nyckelintressenter. Vid årets event, som hölls i Åmål, Sverige, uppdaterade VD Georg Brunstam och CFO Peter Rosén deltagarna om HEXPOL:s verksamhet, strategi och finansiella utveckling. Dessutom presenterade nyckelpersoner hos HEXPOL spännande tillväxts och värdeskapande möjligheter. Till exempel en djupgående uppdatering av den amerikanska marknaden och hur hållbarhet skapar möjligheter för HEXPOL. Vi gjorde även en rundtur i produktionen, samt besökte den nya produktionslinjen för sjukvårds och
Läs mer →

Förändringar i Securitas koncernledning

Securitas
 — 
2023
.
03
.
16
Jan Lindström har beslutat att lämna sin roll som SVP Finance den 7 juni och kommer därefter inte att vara medlem av Securitas koncernledning. Jan arbetar vidare heltid inom Securitas med att stötta finansteamet. ”Jag, och samtliga med mig på Securitas, vill rikta ett varmt tack till Jan för hans uppskattade ledarskap och långvariga bidrag till att leda och utveckla Securitas finansfunktion i över två årtionden. Sedan 2007 har han har också varit en värdefull och mycket uppskattad medlem i koncernledningen. Samtidigt ser jag fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans med Jan i hans nya
Läs mer →

ASSA ABLOY publicerar sin Årsredovisning 2022

Assa Abloy
 — 
2023
.
03
.
06
ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2022. Rapporten finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com/investors. Mer information Björn Tibell, Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Christiane Belfrage, Group communications, tel: 08-506 485 10 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2023 kl.09:30 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|