Om Schörling

Ett litet familjebolag med stora innehav

År 1987 blev Melker Schörling VD för Securitas. Han gjorde sin första stora investering i bolaget samma år. Ungefär tio år senare avslutade han sitt operativa arbete för att starta MSAB, Melker Schörling AB. Hans fokus har hela tiden varit att som aktiv ägare utveckla industriella bolag tillsammans med talangfulla ledare. Idag drivs verksamheten i samma anda av andra generationen under namnet Schörling. Vi har stora ägarandelar i ett flertal börsnoterade bolag som alla är ledande inom sina respektive marknader.
Vi utvecklar bolag som är
rustade för framtiden.
Så arbetar viDet vill vi uppnåVår historiaStyrelseLedning
Under de senaste två decennierna har Schörling framgångsrikt stöttat och utvecklat bolag som gått från att vara lokala spelare till att bli världsledare. Vi vet att nyckeln till framgång är duktiga och kompetenta personer. Därför är det avgörande, att dessa personer får rätt förutsättningar. På så vis får våra bolag förutsättningar att kontinuerligt utvecklas.

Schörlings ambition är att göra samtliga bolag som vi investerar i ledande på sina respektive marknader. Vi gör det med en hög ägarandel med närvaro i bolagens styrelse och valberedning. Det aktiva styrelsearbetet är mångfasetterat. Det kan till exempel handla om att definiera bolagets affärsinriktning och strategi samt att skapa rätt kapitalstruktur för större investeringar, förvärv och spin-offs. Det kanske enskilt viktigaste uppdraget är att utse VD.

Allt handlar om människor

Från tid till annan uppstår möjligheter att stärka våra bolags marknadspositioner genom större förvärv eller strukturaffärer. Schörling kan då gå in och stödja bolagen finansiellt.

Schörling har en liten, flexibel och effektiv organisation med endast en handfull anställda. Det gör att beslutsvägarna är korta och snabba. Vi har samtidigt ett stort nätverk som byggts upp ända sedan Melker Schörling gjorde sin första investering i Securitas. Nätverket bidrar med de kontakter och den kompetens som är nödvändig för att genomföra bolagens strategier.
Investera tillsammans

Bolag som blir bäst i sin klass

”Vi bygger lönsamma och framgångsrika bolag som är rustade för framtiden.”

— Schörling

I en föränderlig tid krymper världen samtidigt som konkurrensen ökar. Det ger vår struktur stora fördelar. Vi kan snabbt anpassa oss, när helt nya spelare dyker upp på områden som nyss var obruten mark. På så vis kan vi förbli en av de största aktörerna som skapar långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Vi kan uppfylla vårt mål som aktiva ägare och utveckla bolag som är bäst i sin klass. Eller som definierar en helt ny klass.

Vår investeringsstrategi

Lantbrukarsonen som blev bolagsägare

Melker Schörling började med att driva bolag operativt för att sedan investera i dem som hade förutsättningar att bli bäst i sin klass. Melkers driv, upptäckarlust, intresse för människor och affärssinne tog honom på en resa som talar för sig själv.
Läs Mer

Mikael Ekdahl
Styrelseordförande

Född 1951.
Styrelseledamot sedan 1999.
Styrelsens ordförande sedan 2017.

Tidigare befattningar:
Advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Skanska koncernledning, samt delägare i Mannheimer Zetterlöf

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom och Jur. kand.

Carl Bek-Nielsen
Styrelseledamot

Född 1973.
Styrelseledamot sedan 2012.

Övriga befattning uppdrag:
VD United Plantations Berhad
Styrelseordförande: United International Enterprises Ltd
Vice styrelseordförande: United Plantations Berhad

Övrigt:
Utbildning: Agronom

Georg Brunstam
Styrelseledamot

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga befattningar/uppdrag:
Ordförande i AAK AB
Ledamot: Nibe Industrier AB och Beckers Industrial Coatings Holding AB
VD och koncernchef HEXPOL AB

Övrigt:
Utbildning: Civilingenjör

Alf Göransson
Styrelseledamot

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga befattning/uppdrag:
Styrelseordförande: Loomis AB, NCC AB, Hexpol AB samt Axfast AB
Ledamot:  Attendo AB, Sweco AB samt Sandberg Development Group

Tidigare befattningar:
Styrelseledamot samt VD och koncernchef Securitas AB, VD och koncernchef NCC AB, VD och Koncernchef Svedala Industri AB

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom

Stefan Persson
Styrelseledamot

Född 1947.
Styrelseledamot sedan 2006.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande: H&M Hennes & Mauritz AB, Ramsbury Invest AB, Ramsbury Property AB

Tidigare befattningar:
VD och koncernchef H&M Hennes & Mauritz AB 1982-1998 och därefter styrelseordförande

Övrigt: Utbildning:
Studier vid Stockholms och Lunds Universitet

Sofia Schörling Högberg
Vice styrelseordförande

Född 1978.
Styrelseledamot sedan 2006.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseledamot: Hexagon AB, Securitas AB, ASSA ABLOY AB

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom

Märta Schörling Andreen
Styrelseledamot

Född 1984.
Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseledamot: Hexagon AB, AAK AB, HEXPOL AB, Absolent Group AB

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom

Carl-Henric Svanberg
Styrelseledamot

Född 1952.
Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande: Volvo Group AB, European Round Table for Industry, Ingenjörsvetenskapsakademien

Tidigare befattningar:
Styrelseordförande BP P.L.C VD och koncernchef ASSA ABLOY AB VD och koncernchef Ericsson AB

Övrigt:
Utbildning: Civilingenjör, civilekonom

Styrelse

Gun Nilsson VD

Född 1955.
VD sedan 23 maj 2017

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande: Hexagon AB, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning
Styrelseledamot: HEXPOL AB, AAK AB, Bonnier Group AB, Absolent Group AB, Einar Mattsson

Tidigare befattningar:
Styrelseuppdrag: Loomis AB, Dometic Group AB och Capio AB. Finansdirektör Sanitec, Finansdirektör Nobia Group, VD Gambro Holding AB, Vice VD och Finansdirektör Duni AB

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom

Ledning
För Press
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|