Om Schörling

Ett litet familjebolag med stora innehav

År 1987 blev Melker Schörling VD för Securitas. Han gjorde sin första stora investering i bolaget samma år. Ungefär tio år senare avslutade han sitt operativa arbete för att starta MSAB, Melker Schörling AB. Hans fokus har hela tiden varit att som aktiv ägare utveckla industriella bolag tillsammans med talangfulla ledare. Idag drivs verksamheten i samma anda av andra generationen under namnet Schörling. Vi har stora ägarandelar i ett flertal börsnoterade bolag som alla är ledande inom sina respektive marknader.
Vi utvecklar bolag som är
rustade för framtiden.
Så arbetar viDet vill vi uppnåVår historiaStyrelseLedning
Under de senaste två decennierna har Schörling framgångsrikt stöttat och utvecklat bolag som gått från att vara lokala spelare till att bli världsledare. Vi vet att nyckeln till framgång är duktiga och kompetenta personer. Därför är det avgörande, att dessa personer får rätt förutsättningar. På så vis får våra bolag förutsättningar att kontinuerligt utvecklas.

Schörlings ambition är att göra samtliga bolag som vi investerar i ledande på sina respektive marknader. Vi gör det med en hög ägarandel med närvaro i bolagens styrelse och valberedning. Det aktiva styrelsearbetet är mångfasetterat. Det kan till exempel handla om att definiera bolagets affärsinriktning och strategi samt att skapa rätt kapitalstruktur för större investeringar, förvärv och spin-offs. Det kanske enskilt viktigaste uppdraget är att utse VD.

Allt handlar om människor

Från tid till annan uppstår möjligheter att stärka våra bolags marknadspositioner genom större förvärv eller strukturaffärer. Schörling kan då gå in och stödja bolagen finansiellt.

Schörling har en liten, flexibel och effektiv organisation med endast en handfull anställda. Det gör att beslutsvägarna är korta och snabba. Vi har samtidigt ett stort nätverk som byggts upp ända sedan Melker Schörling gjorde sin första investering i Securitas. Nätverket bidrar med de kontakter och den kompetens som är nödvändig för att genomföra bolagens strategier.
Investera tillsammans

Bolag som blir bäst i sin klass

”Vi bygger lönsamma och framgångsrika bolag som är rustade för framtiden.”

— Schörling

I en föränderlig tid krymper världen samtidigt som konkurrensen ökar. Det ger vår struktur stora fördelar. Vi kan snabbt anpassa oss, när helt nya spelare dyker upp på områden som nyss var obruten mark. På så vis kan vi förbli en av de största aktörerna som skapar långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Vi kan uppfylla vårt mål som aktiva ägare och utveckla bolag som är bäst i sin klass. Eller som definierar en helt ny klass.

Vår investeringsstrategi

Lantbrukarsonen som blev bolagsägare

Melker Schörling började med att driva bolag operativt för att sedan investera i dem som hade förutsättningar att bli bäst i sin klass. Melkers driv, upptäckarlust, intresse för människor och affärssinne tog honom på en resa som talar för sig själv.
Läs Mer
Mikael Ekdahl

Mikael Ekdahl

Styrelseordförande

Född 1951.
Styrelseledamot sedan 1999.
Styrelsens ordförande sedan 2017.

Tidigare befattningar:
Advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Skanska koncernledning, samt delägare i Mannheimer Zetterlöf.

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom och Jur. kand.

Carl Bek-Nielsen

Carl Bek-Nielsen

Styrelseledamot

Född 1973.
Styrelseledamot sedan 2012.

Övriga befattning uppdrag:
VD United Plantations Berhad.
Styrelseordförande: United International Enterprises Ltd.
Vice styrelseordförande: United Plantations Berhad.

Övrigt:
Utbildning: Agronom.

Jarl Dahlfors

Jarl Dahlfors

Styrelseledamot

Född: 1964.
Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande: Anticimex Group AB, Envirotainer Group AB and SNFL Ltd. Styrelseledamot: IVC Evidencia Ltd and Guardian Pest Control China. 

Tidigare befattningar:
CEO Anticimex Group AB, CEO Loomis, CFO Attendo Group AB.

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom.

Alf Göransson

Alf Göransson

Styrelseledamot

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga befattning/uppdrag:
Styrelseordförande: Loomis AB, NCC AB, Hexpol AB samt Axfast AB
Ledamot: Anticimex Group AB, Sweco AB samt Sandberg Development Group.

Tidigare befattningar:
Styrelseledamot samt VD och koncernchef Securitas AB, VD och koncernchef NCC AB, VD, Koncernchef Svedala Industri AB och styrelseledamot Attendo AB.

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom

Sofia Schörling Högberg

Sofia Schörling Högberg

Vice styrelseordförande

Född 1978.
Styrelseledamot sedan 2006.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseledamot: Hexagon AB, Securitas AB, ASSA ABLOY AB.

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom

Märta Schörling Andreen

Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot

Född 1984.
Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseledamot:
Hexagon AB, AAK AB, HEXPOL AB, Absolent Group AB.

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom.

Carl-Henric Svanberg

Carl-Henric Svanberg

Styrelseledamot

Född 1952.
Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga befattningar/uppdrag:
Styrelseordförande:
European Round Table for Industry, Ingenjörsvetenskapsakademien.

Tidigare befattningar:
Styrelseordförande BP P.L.C och Volvo Group AB. VD och koncernchef ASSA ABLOY AB och Ericsson AB.

Övrigt:
Utbildning: Civilingenjör, civilekonom.

Styrelse
Nils-Johan Andersson

Nils-Johan Andersson

 

VD

Född: 1962

Tidigare befattningar:
CFO MSX International, CFO Bravida, CFO och Affärsområdeschef Ventilation Lindab och olika finanspositioner i Boliden samt Munksjö.

Övrigt:
Utbildning: Civilekonom.

Ledning
För Press
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|