Assa Abloy

28/4/2021

Kvartalsrapport Q1 2021

Tillbaka till god organisk tillväxt Första kvartalet · Omsättningen minskade med 2% till 21 805 MSEK (22 173), med en god organisk tillväxt om 4% (–3) och en förvärvad/avyttrad tillväxt netto om 4% (3). Valutaeffekter uppgick till –10% (3) · Asia Pacific, Entrance Systems och EMEIA[1] visade mycket stark organisk tillväxt. Den organiska försäljningsutvecklingen var stabil för Americas, medan Global Technologies visade en försäljningsminskning · Tre förvärv tecknades med en total årsomsättning på cirka 200 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT)[ ]ökade med 16% och var 3 187 MSEK (2

Läs hela inlägget
Alla Nyheter & Rapporter

12

May

Assa Abloy

5/12/2021

ASSA ABLOY har investerat i Paravision, en ledande leverantör av avancerade lösningar för ansiktsigenkänning, erkända för dess världsledande position inom precision för lösningarna. ”Investeringen i Paravision är ett strategiskt teknologiskt tillskott till ASSA ABLOY och kommer att öka takten i utvecklandet av biometriska lösningar som utnyttjar algoritmer för ansiktsigenkänning och möjliggör kompletterande tillväxt”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "HID och Paravision har redan tidigare samarbetat inom olika projekt och vi ser fram emot att ytterligare fördjupa

7

May

AAK

5/7/2021

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 7 maj 2021 fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Gun Nilsson, Georg Brunstam och Patrik Andersson. Bengt Baron har avböjt omval. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.095.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete). Nyval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman

5

May

Hexagon

5/5/2021

Vid årsstämman i Hexagon AB (publ) den 29 april 2021 beslutades om en uppdelning av aktier (s.k. split) innebärande att varje nuvarande aktie, oavsett serie, delas upp i sju aktier av samma serie (7:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara den 20 maj 2021. Sista dag för handel i Hexagons aktie före uppdelningen är den 18 maj 2021. Första dag för handel i Hexagons aktie efter uppdelningen är den 19 maj 2021. Detta innebär att aktiekursen fr.o.m. den 19 maj 2021 kommer att

SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|