Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Valberedningen i Hexagon föreslår två nya styrelseledamöter

Hexagon
 — 
2021
.
10
.
14
Valberedningen i Hexagon AB har beslutat att föreslå extrastämman den 17 november att välja Erik Huggers och Brett Watson till nya styrelseledamöter. Erik Huggers har omfattande erfarenhet från media- och techindustrin. Erik är idag ledamot i tillsynsstyrelsen för WeTransfer och ProsiebenSat.1 Media. Dessförinnan var han vd för Vevo och hade flera olika chefsbefattningar på Verizon Communications, Intel Corporation, BBC och Microsoft Corporation. Brett Watson är vd för Koch Equity Development, ett investeringsbolag och dotterbolag till Koch Industries, där han förvaltar och driver
Read more →

Kallelse till extra bolagsstämma i Hexagon AB (publ)

Hexagon
 — 
2021
.
10
.
14
Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 november 2021. Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset, har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. A.                  RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare
Read more →

Valberedningen utsedd inför Securitas årsstämma 2022

Securitas
 — 
2021
.
10
.
14
Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB Mats Gustafsson, Lannebo fonder Fredrik Åtting, EQT AB Emma Viotti, Handelsbanken fonder I enlighet med den instruktion som årsstämman antagit ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningen. Securitas styrelseordförande, Jan Svensson, ska sammankalla valberedningen till dess första
Read more →

Inbjudan till AAK:s presentation av tredje kvartalet 2021 den 29 oktober

AAK
 — 
2021
.
10
.
08
I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021, hålls en press- och analytikerkonferens fredagen den 29 oktober 2021 klockan 14:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46 8 505 583 50 DK: +45 7815 0109 UK: +44 3333 009 034
Read more →

Inbjudan till presentation av Hexagons delårsrapport den 28 oktober

Hexagon
 — 
2021
.
10
.
06
Hexagon publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 torsdagen den 28 oktober cirka kl 08:00. Rapporten presenteras av Hexagons vd och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens samma dag kl. 10:00. Presentationen hålls på engelska och sänds på Hexagons hemsida hexagon.com. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 (0) 8 566 426 51 (SWE), +44 (0) 333 300 0804 (UK) eller +1 631 913 1422 (US), kod: 24159039#. Presentationsmaterialet publiceras på Hexagons hemsida där det även går att lyssna till presentationen i efterhand. För mer information, vänligen
Read more →

Valberedning utsedd inför ASSA ABLOY årsstämma 2022

Assa Abloy
 — 
2021
.
10
.
05
Följande representanter för ASSA ABLOY AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022: -             Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande i valberedningen -             Mikael Ekdahl, Melker Schörling AB -             Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder -             Liselott Ledin, Alecta -             Yvonne Sörberg, Handelsbanken Fonder Bolagets styrelseordförande, Lars Renström, ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram
Read more →

Hexagon slutför förvärvet av Infors EAM-verksamhet och har beslutat om apportemission

Hexagon
 — 
2021
.
10
.
01
Hexagon AB, en ledande global leverantör av lösningar för digitala verkligheter, offentliggjorde idag att man slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet (https://hexagon.com/sv-se/news/press-releases?page=/sv/hexagon-f%C3%B6rv%C3%A4rvar-infors-verksamhet-inom-eam-och-ing%C3%A5r-strategiskt-partnerskap-med-infor-och-koch) av Infors globala verksamhet inom EAM (enterprise asset management) och har beslutat om apportemission av vederlagsaktier. Förvärvets slutförande var föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden vilka nu erhållits. Infor EAM är en branschledande SaaS-baserad lösning
Read more →

Inbjudan till presentation av HEXPOL:s delårsrapport Q3 2021 den 22 oktober

Hexpol
 — 
2021
.
10
.
01
HEXPOL publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 fredagen den 22 oktober cirka kl. 13.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s VD och Koncernchef Georg Brunstam och vice VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 22 oktober kl. 14.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: SE: +46856642693 UK: +443333009030 US: +16467224956 För att följa presentationen via webben använd följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/hexpol-q3-2021 Rapporten och IR-
Read more →

Ändrat antal aktier och röster i AAK AB (publ.)

AAK
 — 
2021
.
09
.
30
Det incitamentsprogram för anställda (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid årsstämman den 17 maj 2017 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under september 2021 med 1.644.618 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 september 2021 finns det totalt 258.494.556 aktier och röster i bolaget. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriella Grotte Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 737 16 80 01 E-post: gabriella.grotte@aak.com Denna
Read more →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|