Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023

Hexagon
 — 
2023
.
04
.
28
• 8 procent organisk tillväxt (till fasta växelkurser och jämförbar struktur) • Operationell nettoomsättning ökade med 11 procent till 1 286,6 MEUR (1 163,4). Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 285,1 (1 159,7) • Bruttomarginalen uppgick till 66,5 procent (65,1) • Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 11 procent till 371,2 MEUR (335,1) • Justerad rörelsemarginal uppgick till 28,9 procent (28,8) • Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 344,4 MEUR (329,3) • Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick
Läs mer →

Beslut vid ASSA ABLOY ABs årsstämma 26 april 2023

Assa Abloy
 — 
2023
.
04
.
26
ASSA ABLOY ABs årsstämma hölls onsdagen den 26 april 2023 i Stockholm. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Utdelning Årsstämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 4,80 kronor per aktie att betalas ut i två lika stora delar, den första med avstämningsdag fredagen den 28 april 2023 och den andra med avstämningsdag
Läs mer →

Securitas AB publicerar delårsrapport januari-mars 2023 den 3 maj 2023

Securitas
 — 
2023
.
04
.
26
Securitas AB publicerar delårsrapport januari-mars 2023 onsdagen den 3 maj 2023 cirka kl.13.00. Cirka 13.00 Rapporten offentliggörs Rapporten skickas som pressmeddelande via Cision (www.cision.se) och publiceras automatiskt på www.securitas.com efter offentliggörande. 14.00 Presentationsbilder tillgängliga För presentationsbilder, följ länken www.securitas.com/presentationer 14.30 Telefonkonferens och ljudsändning Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 14.30 där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist samt finansdirektör Andreas Lindback
Läs mer →

Kvartalsrapport Q1 2023

Assa Abloy
 — 
2023
.
04
.
26
Mycket stark inledning på 2023 Första kvartalet · Omsättningen ökade med 22% till 32 391 MSEK (26 591), varav 8% (14) organisk tillväxt och 5% (0) förvärvad tillväxt netto. Valutaeffekter påverkade omsättningen med 9% (8). · En mycket stark organisk försäljningstillväxt uppvisades av Global Technologies och Americas, stark tillväxt för Asia Pacific och god tillväxt för EMEIA och Entrance Systems. · Fyra förvärv tecknades under kvartalet med en total årsomsättning på cirka 440 MSEK. · Ett nytt omstruktureringsprogram lanserades vid utgången av det första kvartalet.
Läs mer →

Anticimex: En miljon fångade råttor under 2022

Anticimex
 — 
2023
.
04
.
19
Under 2022 fångade Anticimex 982 710 råttor. Det är 30 procent fler än under 2021. Det visar ny data från Anticimex digitala råttenheter som är utplacerade i hela landet [image] Problem med råttor är dessvärre vanligt i Sverige och ny data från Anticimex visar hur omfattande problemen kan vara. Genom att digitalt övervaka platser där råttor orsakar problem kan Anticimex både kartlägga och bekämpa råttorna mer träffsäkert. De digitala enheterna skickar larm till Anticimex både när en råtta har fångats eller när den rört sig i den övervakade miljön. Under 2022 fick Anticimex 982 710 larm om
Läs mer →

Inbjudan till presentation av AAK:s delårsrapport för första kvartalet

AAK
 — 
2023
.
04
.
14
I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2023, hålls en press- och analytikerkonferens torsdagen den 4 maj 2023 klockan 10:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör. Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Om du önskar ställa frågor muntligt, vänligen använd telefonalternativet. · Om du vill delta via telefon, vänligen registrera dig på följande länk (https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006541). · För att följa konferensen via
Läs mer →

Preliminärt resultat: Stark start på året drivet av produktivitetsförbättringar, speciallösningar och gynnsamma marknadsförhållanden

AAK
 — 
2023
.
04
.
13
AAK:s väldiversifierade verksamhet bibehöll sitt starka momentum från förra året, vilket resulterade i ett rekordhögt rörelseresultat för första kvartalet 2023, till stor del drivet av ett starkt rörelseresultat per kilo inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats. Detta uppnåddes genom produktivitetsförbättringar och ett fortsatt fokus på speciallösningar. Dessutom understöddes rörelseresultatet för första kvartalet av gynnsamma marknadsförhållanden jämfört med föregående år, inklusive en förbättrad förmåga att kompensera för inflationseffekter. Volymerna minskade, till
Läs mer →

Madlen Nicolaus utnämns till ny Chief Marketing Officer för Hexagon

Hexagon
 — 
2023
.
04
.
13
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag att Madlen Nicolaus har utsetts till bolaget Chief Marketing Officer (CMO), med startdatum 24 april 2023. Nicolaus har lett marknadsavdelningar på profilerade teknikbolag som Salesforce, SAP och Kodak. Hon har en lång meritlista från att bygga högkvalitativa marknadsföringsprogram med fokus på att öka efterfrågan, nå ut till nya kundsegment, förnya produkter och utforma strategier för innovativ digital marknadsföring. Nicolaus har en examen från
Läs mer →

AAK:s årsredovisning för 2022 är härmed offentliggjord

AAK
 — 
2023
.
04
.
05
AAK:s årsredovisning för 2022 är nu publicerad och finns tillgänglig på svenska och engelska på AAK:s hemsida, www.aak.com, och på företagets huvudkontor. För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl Ahlgren Head of IR and Corporate Communications Telefon: +46 706 81 07 34 E-post: carl.ahlgren@aak.com Denna information är sådan som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 10:00 lokal tid. Om AAK AAK:s verksamhetssyfte, Making
Läs mer →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|