Nyheter

Nyheter
Följ oss för att hålla dig uppdaterad med våra senaste meddelanden och företagsrapporter.

Nyheter & Rapporter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Delårsrapport januari - mars 2024

Hexpol
 — 
2024
.
04
.
26
JANUARI – MARS 2024 · Försäljningen uppgick till 5 312 MSEK (5 990). · EBIT uppgick till 905 MSEK (946). · EBIT-marginalen ökade till 17,0 procent (15,8). · Resultat efter skatt uppgick till 654 MSEK (668). · Resultat per aktie uppgick till 1,90 SEK (1,94). · Det operativa kassaflödet uppgick till 112 MSEK (593). ”Vi levererar ett första kvartal i 2024 med bra lönsamhet och hög marginal. Försäljningen i kvartalet uppgick till 5 312 MSEK (5 990) och EBIT uppgick till 905 MSEK (946). Samtidigt stärkte vi EBIT marginalen till 17,0 procent (15,8) drivet av bättre produkt-
Läs mer →

Hexagon delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

Hexagon
 — 
2024
.
04
.
26
Första kvartalet 2024 • 3 procent organisk tillväxt (till fasta växelkurser och jämförbar struktur) • Nettoomsättning ökade med 1 procent till 1 299,9 MEUR (1 286,6). • Nettoomsättningen inklusive minskning av förvärvade förutbetalda intäkter uppgick till 1 299,9 MEUR (1 285,1) • Justerad bruttomarginal uppgick till 66,5 procent (66,5) • Justerat rörelseresultat (EBIT1) ökade med 1 procent till 376,5 MEUR (371,2) • Justerad rörelsemarginal uppgick till 29,0 procent (28,9) • Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 10,1 Euro cent (10,4) • Resultatet per aktie,
Läs mer →

Beslut vid ASSA ABLOY ABs årsstämma 24 april 2024

Assa Abloy
 — 
2024
.
04
.
24
ASSA ABLOY ABs årsstämma hölls onsdagen den 24 april 2024 i Stockholm. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beviljande av ansvarsfrihet Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Utdelning Årsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 5,40 kronor per aktie att betalas ut i två lika stora delar, den första med avstämningsdag fredagen den 26 april 2024 och den andra med
Läs mer →

Kvartalsrapport Q1 2024

Assa Abloy
 — 
2024
.
04
.
24
Stark prestation i en utmanande marknad Första kvartalet · Omsättningen ökade med 9% till 35 200 MSEK (32 391), varav –2% (8) i organisk tillväxt och 11% (5) förvärvad tillväxt netto. Valutaeffekter påverkade omsättningen med 0% (9). · Organisk försäljningstillväxt var stabil för Entrance Systems medan tillväxten minskade för Americas, Asia Pacific, EMEIA och Global Technologies. · Tre förvärv genomfördes i kvartalet med en total årsomsättning på cirka 2 000 MSEK. Avyttringen av PACA i Frankrike slutfördes. · Rörelseresultatet[1] (EBIT) ökade med 5% och uppgick till 5 427
Läs mer →

Hexagon stärker sitt säkerhetserbjudande för byggsektorn genom förvärvet av Xwatch

Hexagon
 — 
2024
.
04
.
23
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag förvärvet av Xwatch Safety Solutions. Xwatch tillhandahåller hård- och mjukvara för maskinstyrning utformade för förbättrade säkerhetsprotokoll på byggarbetsplatser. Detta innefattar ökad kontroll över höjd- och svängradie samt kapacitetsklassning (rated capacity indication, RCI) för tunga maskiner, vilket möjliggör för användare att utforma en avgränsad arbetszon i höjd- och sidled runt en grävmaskin för avsevärt ökad säkerhet. Xwatch har sedan
Läs mer →

Nu vaknar myrorna - så undviker du en myrinvasion

Anticimex
 — 
2024
.
04
.
18
[image] Högsäsongen för problem med svartmyror inomhus brukar starta i april när vårsolen väcker myrorna ur sin vinterdvala, och i år är inget undantag. Under förra veckan genomförde Anticimex 85 procent fler saneringar av svartmyror än veckan innan. Husägare kan dock vidta en rad åtgärder för att slippa en myrinvasion. Svartmyran, eller trädgårdsmyra som den nyligen har bytt namn till, är en av de vanligaste myrarterna i Sverige. De bygger sina bon i marken, gärna under stenar eller grästuvor. När de vaknat ur sin vinterdvala på våren kan det vara ont om föda utomhus. Då kan de
Läs mer →

Förändringar i Securitas koncernledning

Securitas
 — 
2024
.
04
.
15
Greg Anderson, Divisional President North America lämnar Securitas. Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som erbjuder unika tjänster för våra kunder genom en kombination av global närvaro, sammankopplad teknik och dataanalys. Greg Anderson, Divisional President North America och medlem av koncernledningen, har valt att lämna Securitas för att fokusera på andra möjligheter. Denna förändring sker med omedelbar verkan och José Castejon, Chief Operating Officer North America och medlem av koncernledningen, blir tillförordnad Divisional President tills dess att en
Läs mer →

Hexagon utser Maria Luthström och Gordon Dale till gemensamma divisionschefer för Autonomous Solutions

Hexagon
 — 
2024
.
04
.
08
Hexagon AB, en ledande global leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde idag utnämningen av Maria Luthström och Gordon Dale som gemensamma chefer för divisionen Autonomous Solutions (AS) från och med den 1 maj 2024. Båda kommer att ingå i Hexagons koncernledning och rapportera direkt till Paolo Guglielmini, Hexagons vd och koncernchef. Michael Ritter, nuvarande chef för AS, kommer att gå i pension i slutet av 2024 efter en övergångsperiod. AS lanserades 2022 och består av divisionerna Autonomy & Positioning (A&P) och
Läs mer →

Inbjudan till presentation av HEXPOL:s delårsrapport Q1 2024 den 26 april

Hexpol
 — 
2024
.
04
.
05
HEXPOL publicerar delårsrapporten för Q1 2024 fredagen den 26 april cirka kl. 12.00. Rapporten presenteras av HEXPOL:s tillförordnade VD och CFO Peter Rosén vid en webbsänd telefonkonferens den 26 april kl. 13.00. Presentationen går att följa på webben eller via telefon. Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. https://ir.financialhearings.com/hexpol-q1-report-2024 Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via
Läs mer →
Inga inlägg
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|