Securitas

25/11/2021

SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari–september 2019

JULI–SEPTEMBER 2019 •    Försäljning 28 214 MSEK (25 821) •    Organisk försäljningstillväxt 4 procent (6) •    Rörelseresultat före avskrivningar 1 574 MSEK (1 452) •    Rörelsemarginal 5,6 procent (5,6) •    Jämförelsestörande poster –60 MSEK (–268), hänförligt till IS/IT-programmen •    Vinst per aktie 2,56 SEK (2,07) •    Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,68 SEK (2,61) JANUARI–SEPTEMBER 2019 •    Försäljning 82 642 MSEK (74 643) •    Organisk försäljningstillväxt 5 procent (6) •    Rörelseresultat före avskrivningar 4 241 MSEK (3 829) •    Rörelsemarginal 5,

Läs hela inlägget
Alla Nyheter & Rapporter

23

Jan

Schörling

1/23/2022

Med anledning av informationen om Schörlings transaktioner i Nibe, som har cirkulerat i media, vill vi göra följande förtydligande. Under juni och juli 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 11 000 000 B-aktier vardera. Under november och december 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 8 124 861 B-aktier vardera. Det resulterade i att röstandelarna och kapitalandelarna minskade med cirka 0,5% respektive 1% vardera.

25

Nov

AAK

11/25/2021

Teckningsoptioner i det incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid AAK AB:s (publ.) årsstämma i maj 2017 är nu möjliga att utnyttja. Ett antal personer i AAK:s koncernledning, inklusive koncernchef och VD Johan Westman, har utnyttjat delar av eller samtliga sina teckningsoptioner. Johan Westman har samtidigt köpt 36.000 aktier i AAK. Hans totala innehav i bolaget uppgår nu till 36.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner med rätt att teckna 300.000 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör Mobil:

25

Nov

Assa Abloy

11/25/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2019 och sin hållbarhetsredovisning för 2019. Båda rapporterna finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Mer information Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Ann Holmberg, Group communications, tel: 08-506 485 54 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15.00 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom

SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|