Schörling

25/11/2021

Information om Schörlings marginella avyttringar och investeringar

Med anledning av felaktig information om Melker Schörling ABs ("Schörling") transaktioner i våra portföljbolag, vilket cirkulerat i media gör vi följande förtydliganden.

Med anledning av felaktig information om Melker Schörling ABs ("Schörling") transaktioner i våra portföljbolag, vilket cirkulerat i media gör vi följande förtydliganden.

I mars 2019 genomförde vi en marginell avyttring av aktier i samtliga portföljbolag; AAK 1,8 miljoner aktier, ASSA ABLOY 3,6 miljoner B-aktier, Hexagon 3,7 miljoner B-aktier, HEXPOL 3,2 miljoner B-aktier och Securitas 1,7 miljoner B-aktier.

I februari 2020 genomförde vi en marginell avyttring av aktier i Hexagon om totalt 2 miljoner B-aktier.

Mellan den 13 mars och 18 mars 2020 förvärvade vi 0,7 miljoner B-aktier i Hexagon, 1,4 miljoner B-aktier i HEXPOL samt 1,4 miljoner B-aktier i Securitas.

Utöver ovan angivna transaktioner har vi inte köpt eller sålt några börsaktier sedan mars 2019.

Schörling har som huvudsyfte att vara en engagerad och långsiktig ägare i våra innehav. I varje beslut har vi det perspektivet. Vi har under lång tid byggt upp en finansiell beredskap för att kunna vara en stabil och långsiktig ägare för våra innehav.

23 mars 2020

Läs hela inlägget
Alla Nyheter & Rapporter

23

Jan

Schörling

1/23/2022

Med anledning av informationen om Schörlings transaktioner i Nibe, som har cirkulerat i media, vill vi göra följande förtydligande. Under juni och juli 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 11 000 000 B-aktier vardera. Under november och december 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 8 124 861 B-aktier vardera. Det resulterade i att röstandelarna och kapitalandelarna minskade med cirka 0,5% respektive 1% vardera.

25

Nov

AAK

11/25/2021

Teckningsoptioner i det incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram serie 2017/2022:2”) som infördes vid AAK AB:s (publ.) årsstämma i maj 2017 är nu möjliga att utnyttja. Ett antal personer i AAK:s koncernledning, inklusive koncernchef och VD Johan Westman, har utnyttjat delar av eller samtliga sina teckningsoptioner. Johan Westman har samtidigt köpt 36.000 aktier i AAK. Hans totala innehav i bolaget uppgår nu till 36.000 aktier och 50.000 teckningsoptioner med rätt att teckna 300.000 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Nilsson Finansdirektör Mobil:

25

Nov

Assa Abloy

11/25/2021

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2019 och sin hållbarhetsredovisning för 2019. Båda rapporterna finns på koncernens webbplats: www.assaabloy.com. Mer information Björn Tibell, Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73 Ann Holmberg, Group communications, tel: 08-506 485 54 Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15.00 CET. Om ASSA ABLOY ASSA ABLOY är världsledande inom

SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|