Schörling

Information om Märta Schörling Andreens och Sofia Schörling Högbergs avyttringar av Nibe aktier

Med anledning av informationen om Schörlings transaktioner i Nibe, som har cirkulerat i media, vill vi göra följande förtydligande. Under juni och juli 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 11 000 000 B-aktier vardera. Under november och december 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 8 124 861 B-aktier vardera. Det resulterade i att röstandelarna och kapitalandelarna minskade med cirka 0,5% respektive 1% vardera.

Med anledning av informationen om Schörlings transaktioner i Nibe, som har cirkulerat i media, vill vi göra följande förtydligande.

Under juni och juli 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 11 000 000 B-aktier vardera.

Under november och december 2021 avyttrade Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg 8 124 861 B-aktier vardera.

Det resulterade i att röstandelarna och kapitalandelarna minskade med cirka 0,5% respektive 1% vardera.

Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg äger idag cirka 32 miljoner Nibe B-aktier och cirka 34 miljoner Nibe A-aktier vardera.

Schörlings huvudsyfte att vara en aktiv och långsiktig ägare kvarstår. Detta perspektiv finns med i alla beslut som tas. Vi har under en lång tid byggt en finansiell position som möjliggör stadigt långsiktigt ägande i våra portföljbolag.

Läs hela inlägget

2022

.

01

.

21

Alla Nyheter & Rapporter

Anticimex: Färre getingbon i Sverige efter 2018

Anticimex
 — 
2023
.
05
.
08
[image] Anticimex statistik över utryckningar till husägare som fått problem med getingar visar att det blivit färre getingbon de senaste åren. Förra sommaren gjordes enbart en tredjedel så många utryckningar som 2018. Anticimex prognos är ändå att hjälpa 50 000 husägare i hela landet i sommar, så om man vill slippa problem är det hög tid att getingsäkra sitt hus på våren. Vartannat år brukar historiskt bli ett getingår, följt av ett år med färre getingar. Enligt Anticimex statistik bröts det mönstret 2020, som inte blev den getingsommar som förväntats. Efter det har det fortsatt
Läs mer →

ASSA ABLOY och det amerikanska justitiedepartementet når en förlikning om förvärvet av HHI

Assa Abloy
 — 
2023
.
05
.
06
ASSA ABLOY och det amerikanska justitiedepartementet (”DOJ”) har idag ingått ett förlikningsavtal gällande ASSA ABLOYs förvärv av Hardware and Home Improvement (”HHI”) divisionen inom Spectrum Brands. Förlikningen innebär att domstolsförhandlingarna vid District Court of Columbia avslutas. Som en del av förlikningen, och i enlighet med det föreslagna slutliga domslut som idag har lämnats in till domstolen, kommer ASSA ABLOY att genomföra avyttringen av Emtek och Smart Residential-verksamheten i USA och Kanada till Fortune Brands. Efter att förlikningen har ingåtts, är förvärvet av HHI
Läs mer →

Årsstämma i AAK AB

AAK
 — 
2023
.
05
.
04
Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 4 maj 2023 fattades följande beslut. Styrelse och revisor samt arvoden Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Georg Brunstam och Patrik Andersson samt nyval av Nils-Johan Andersson, Fabienne Saadane-Oaks och Ian Roberts. Gun Nilsson har avböjt omval. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 1.000.000 kronor till ordföranden och 440.000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i
Läs mer →
SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|