AAK

28/1/2021

AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020 – stark avslutning på ett år som saknar motstycke

AAK-koncernen, fjärde kvartalet · Volymerna under kvartalet var i princip oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 580.000 ton (582.000 ton). · Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 62 mkr, uppgick till 607 mkr (562 mkr), en ökning med 8% och en rekordhög notering. · Periodens resultat uppgick till 439 mkr (401 mkr), en ökning med 9%. · Vinsten per aktie ökade med 8% och uppgick till 1,69 kronor (1,56 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1.208 mkr (626 mkr). · Avkastningen på sysselsatt kapital (

Läs hela inlägget
Alla Nyheter & Rapporter

14

Apr

AAK

4/14/2021

AAK AB (publ.) har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2020. Rapporten visar hur hållbarhet är kärnan i AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, och hur det är integrerat i alla delar av företagets värdekedja, från växt till varumärke. I rapporten beskrivs ambitioner, aktiviteter och framsteg inom de tre fokusområdena Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar. ”Det är med glädje jag konstaterar att vi fortsätter att göra stora framsteg inom våra hållbarhetsaktiviteter och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling”, säger Johan Westman, AAK:s

14

Apr

Hexpol

4/14/2021

HEXPOL:s Sustainability Report för 2020 publiceras idag på hemsidan www.hexpol.com. Hållbarhetsrapporten kan laddas ner på HEXPOL:s hemsida, www.hexpol.com. Beställning av tryckta exemplar kan göras via info@hexpol.com, alternativt via hemsidan.

12

Apr

Hexpol

4/12/2021

HEXPOL har i dag ingått ett avtal om att förvärva 100% av Unión de Industrias C.A., S.A. (Unica) från Espiga Capital, ett spanskt Private Equity företag. Unica är en betydande aktör inom Rubber Compounds i Spanien och är leverantör till flera krävande kunder inom t ex fordonsindustrin, byggnation och jordbruk. ”Genom förvärvet av Unica stärker vi vår position inom Rubber Compounds till kunder med höga krav i Spanien och andra EU länder. Unica är ett perfekt komplement till vår existerande verksamhet i Spanien, som främst återfinns inom andra områden” Ralph Wolkener och Carsten Rüter,

SV | EN
Birger Jarlsgatan 13
|
111 45 Stockholm
|
|